Dipper ve non-dipper guruplara ayrılan hastaların yapılan sol atriyal TEMA değerlendirilmesinde İAS-TEMA değerleri arasında istatiksel anlamlı fark tesbit edildi (p=0,014). Dipper gurupta İAS-TEMA 154,9(27,7) iken non-dipper gurupta İAS-TEMA ölçümleri belirgin uzamış (172,8(26,9) ) olarak tesbit edildi.
Hastaların sol atriyum lateral duvar TEMA değerlerinde aritmetiksel fark olmasına karşın bu farklılık istatiksel anlamlı değildi (p=0,328). Lateral duvar TEMA değerleri dipper gurupta 158,2(20,3) iken non-dipper gurupta 164,5(28,5) idi (p=0,328).
Hastaların TEMA sonuçları tablo-8 de gösterilmiştir.

Tablo-8 Total atriyal elektromekanik ileti zamanları

dipper

Non-dipper

p

İAS-TEMA

154,9(27,7)

172,8(26,9)

0,014

LATERAL-TEMA

158,2(20,3)

164,5(28,5)

0,328

2727. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

fark
dipper
nondipper
değerleri
arasında
atriyal


27. SAYFA ICERIGI

Dipper ve non-dipper guruplara ayrılan hastaların yapılan sol atriyal TEMA değerlendirilmesinde İAS-TEMA değerleri arasında istatiksel anlamlı fark tesbit edildi (p=0,014). Dipper gurupta İAS-TEMA 154,9(27,7) iken non-dipper gurupta İAS-TEMA ölçümleri belirgin uzamış (172,8(26,9) ) olarak tesbit edildi.
Hastaların sol atriyum lateral duvar TEMA değerlerinde aritmetiksel fark olmasına karşın bu farklılık istatiksel anlamlı değildi (p=0,328). Lateral duvar TEMA değerleri dipper gurupta 158,2(20,3) iken non-dipper gurupta 164,5(28,5) idi (p=0,328).
Hastaların TEMA sonuçları tablo-8 de gösterilmiştir.

Tablo-8 Total atriyal elektromekanik ileti zamanları

dipper

Non-dipper

p

İAS-TEMA

154,9(27,7)

172,8(26,9)

0,014

LATERAL-TEMA

158,2(20,3)

164,5(28,5)

0,328

27single.php