5.3 Sol Atriyumun Fazik Volümleri 5.4 TDI(doku doppler görüntüleme) 5.5 LA fonksiyonları, atriyal ileti zamanı ve AF gelişimi 6. MATERYAL METOD i. Hasta seçimi ii. Ambulatuar kan basıncı ölçümü iii. Ekokardiyografi iiii. İstatistiksel analiz 7. BULGULAR 8. TARTIŞMA 9. SONUÇ 10. ÖZET
11. SUMMARY
12. KAYNAKLAR 13. TABLOLAR DİZİNİ Tablo-1 ESH/ESCnin normotansiyon ve hipertansiyon tanımlama ve sınıflaması Tablo-2 JNC-7 kan basıncı eşik değerleri Tablo-3 AKBM ile hipertansiyon tanısı koymak için eşik değerler Tablo-4 ABPMnin faydalı olduğu durumlar Tablo-5 Demografik özellikler Tablo-6 Ekokardiyografik veriler Tablo-7 AKBM verileri Tablo-8 Total elektromekanikal ileti zamanları

17-18 19 19 21-23
24-28 29-30 31 32-33 34-35 36-42
7
8 10 10 24-25 26 27 28

33. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Hipotiroidili hastalarda tedavi öncesi ve sonrası ambulatuar kan basıncı parametreleri - Sayfa 5
TABLO LİSTESİ Tablo 1. Hipotiroidizm Nedenleri Tablo 2. Hipotiroidizm belirti ve bulguları Tablo 3. JNC-7 Hipertansiyon Evrelendirmesi Tablo 4. ESC/ESH Hipertansiyon Evrelendirmesi (2007) Tablo 5. Sekonder Hipertansiyon Nedenleri Tablo 6. AKBM Endikasyonları Tablo 7. Farklı Ölçüm Tiplerine Göre Hipertansiyon Tanımı Yapılırken Kullanılması Önerilen Kan Basıncı Eşik Değerleri Tablo 8. Hasta ve Kont...
Gece kan basıncındaki düşme, kalp hızı değişkenliği ve inflamatuvar göstergeler arasındaki ilişki - Sayfa 9
GENEL BİLGİLER 1. Hipertansiyon Hipertansiyon yüksek kan basıncı ile seyreden bir klinik durumdur. Bugün için sistolik kan basıncının 140mmHg, diyastolik kan basıncının 90mmHg veya üzerinde bulunması ya da kişinin antihipertansif ilaç kullanıyor olması hipertansiyon olarak tanımlanır. Hipertansiyon, sıklığı ve yaygınlığı yaşla artan, önemli bir halk sağlığı problemidir (9-22). Dünya Sağlık Örg...
Metabolik sendromlu hastalarda nondipper kan basıncı seyrinin hedef organ hasarı üzerine etkisi - Sayfa 15
• Gebelerde muayenede yüksek kan basıncı tespit edilmesi ve preeklampsi şüphesi Tablo-5: JNC-7 (61) ve WHO-ISC (62) önerilerine göre AKBM Endikasyonları Endikasyon JNC-7 WHO-ISC Beyaz önlük HT’si + + Labil HT ++ Dirençli HT ++ Hipotansif epizodlar + + Postural hipotansiyon + − HT tanısı koymak için gereken eşik değerler evde, muayenede ve ambul...

3. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hipertansiyon
değerler
basıncı
akbm
değerleri
hasta


3. SAYFA ICERIGI

5.3 Sol Atriyumun Fazik Volümleri 5.4 TDI(doku doppler görüntüleme) 5.5 LA fonksiyonları, atriyal ileti zamanı ve AF gelişimi 6. MATERYAL METOD i. Hasta seçimi ii. Ambulatuar kan basıncı ölçümü iii. Ekokardiyografi iiii. İstatistiksel analiz 7. BULGULAR 8. TARTIŞMA 9. SONUÇ 10. ÖZET
11. SUMMARY
12. KAYNAKLAR 13. TABLOLAR DİZİNİ Tablo-1 ESH/ESCnin normotansiyon ve hipertansiyon tanımlama ve sınıflaması Tablo-2 JNC-7 kan basıncı eşik değerleri Tablo-3 AKBM ile hipertansiyon tanısı koymak için eşik değerler Tablo-4 ABPMnin faydalı olduğu durumlar Tablo-5 Demografik özellikler Tablo-6 Ekokardiyografik veriler Tablo-7 AKBM verileri Tablo-8 Total elektromekanikal ileti zamanları

17-18 19 19 21-23
24-28 29-30 31 32-33 34-35 36-42
7
8 10 10 24-25 26 27 28

3single.php