SONUÇ Non-dipper patern normotansif bireylerde de bizim çalışmamızın sonuçlarına göre he-
def organ hasrı için risk oluşturmaktadır. Fakat normotansif bireylerdeki klinik öneminin belirlenebilmesi için daha uzun takip süresi ve daha çok hasta sayısı gerekmektedir. Rutin kardiyak değerlendirmede sol atriyumun doku doppler değerlendirmeleri subklinik organ hasarını daha erken tesbit etmeye olanak sağlamakla birlikte, elde edilen değerlerin klinik uygulamalar için standardize edilmiş sınır değerleri bulunmamaktadır.
ÖZET Hipertansif hastalar diürnal kan basıncına göre, yani gündüz ve gece tansiyon farkına
göre dipper ve non-dipper gruplara ayrılmaktadır. Gece ölçülen kan basıncı gündüz ölçümlere göre % 10-20 daha düşük seviyelerde ölçülmektedir. (normal dipper patern). Bu normal durumun aksine bazı bireylerde gece kan basıncı düşüklüğü % 10 un altındadır bu duruma non-dipper patern denilir (2). Hipertansiyon atriyal remodelingi etkilediği ve AF gelişimini kolaylaştırdığı ve hipertansif hastalardaki non-dipper durumun hedef organ hasarının gelişimine daha çok risk oluşturduğu bilinmektedir (3). Fakat gece-gündüz tansiyon farkının normotansif hasta gurubunda önemi net olarak bilinmemektedir. Normotansif hastalarda da non-dipper durumunun; azalmış kreatinin klirensi, sol ventrikül hipertrofisi gibi hedef organ hasarı ile ilişkili olduğunu bildiren küçük ölçekli çalışmalar mevcuttur. Ancak, atriyum doku doppleri üzerine etkileri henüz araştırılmamıştır. Atriyal elektromekanik ileti sürelerinin uzaması ile birlikte atrial fibrilasyon gelişme riski belirgin olarak artmaktadır. Biz bu çalışmamızda normotansif hastalara ambulatuar holter takarak hastaların gece kan basıncı düşüşlerine göre dipper ve non-dipper olarak iki gruba
3030. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Aşikar ve subklinik hipotiroidinin nondipper kan basıncı paterni gelişimine etkisi - Sayfa 25
25 kıyasla organ hasarı ve metabolik risk faktörü sıklığının arttığı gösterilmiştir [56, 59, 61]. 2.3.c. Noktürnal Dippingin Klinik Önemi Hipertansiyona bağlı uç organ hasarı gelişim riski hipertansiyonun süresi ve evresi ile ilişkili olduğu kadar, kan basıncındaki diürnal varyasyonlarla da ilişkili bulunmuştur [63]. Diürnal paterni gösteren en önemli parametre ise hem normotansif hem de hipert...

30. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hipertansiyon
nondipper
basıncı
normotansif
risk
dipper


30. SAYFA ICERIGI

SONUÇ Non-dipper patern normotansif bireylerde de bizim çalışmamızın sonuçlarına göre he-
def organ hasrı için risk oluşturmaktadır. Fakat normotansif bireylerdeki klinik öneminin belirlenebilmesi için daha uzun takip süresi ve daha çok hasta sayısı gerekmektedir. Rutin kardiyak değerlendirmede sol atriyumun doku doppler değerlendirmeleri subklinik organ hasarını daha erken tesbit etmeye olanak sağlamakla birlikte, elde edilen değerlerin klinik uygulamalar için standardize edilmiş sınır değerleri bulunmamaktadır.
ÖZET Hipertansif hastalar diürnal kan basıncına göre, yani gündüz ve gece tansiyon farkına
göre dipper ve non-dipper gruplara ayrılmaktadır. Gece ölçülen kan basıncı gündüz ölçümlere göre % 10-20 daha düşük seviyelerde ölçülmektedir. (normal dipper patern). Bu normal durumun aksine bazı bireylerde gece kan basıncı düşüklüğü % 10 un altındadır bu duruma non-dipper patern denilir (2). Hipertansiyon atriyal remodelingi etkilediği ve AF gelişimini kolaylaştırdığı ve hipertansif hastalardaki non-dipper durumun hedef organ hasarının gelişimine daha çok risk oluşturduğu bilinmektedir (3). Fakat gece-gündüz tansiyon farkının normotansif hasta gurubunda önemi net olarak bilinmemektedir. Normotansif hastalarda da non-dipper durumunun; azalmış kreatinin klirensi, sol ventrikül hipertrofisi gibi hedef organ hasarı ile ilişkili olduğunu bildiren küçük ölçekli çalışmalar mevcuttur. Ancak, atriyum doku doppleri üzerine etkileri henüz araştırılmamıştır. Atriyal elektromekanik ileti sürelerinin uzaması ile birlikte atrial fibrilasyon gelişme riski belirgin olarak artmaktadır. Biz bu çalışmamızda normotansif hastalara ambulatuar holter takarak hastaların gece kan basıncı düşüşlerine göre dipper ve non-dipper olarak iki gruba
30single.php