ayırdıktan sonra, her iki grupta atriyum doku doppleri ile total elektromekanik aktivasyon süresi ile doku doppler hızlarını ölçmeyi ve iki grubun verileri karşılaştırmayı planladık.
Hastalar N.E. Ünv. Meram tıp fakültesi kardiyoloji polikliniğine rutin tarama için başvuran hastalardan çalışmaya alınma kriterlerine uygun olanlar seçilerek dahil edilmiştir.
AKBM sonuçlarına göre gece ortalama sistolik ve diyastolik kan basıncı değerleri % 0 ve üzerinde düşenler dipper gruba, %10 altında düşme olanlar ise non dipper gruba kendi içinde randomize edildi.
Hastaların ekokardiyografik değerlendirmesi yüzeyel EKG bağlandıktan sonra . apikal 4 boşluk görüntüden sol atriyum lateral duvarına ait TDI lateral duvar orta segmentinden, İAS ye ait TDI İAS orta segmentinden alındı. İAS ve sol atriyum lateral duvarların ait A dalgasının başlangıcı ile EKG p dalgasının başlangıcı arası zaman (coupling time), p başlangıcı ile A piki zamanları ve p başlangıcı ile A dalgasının sonuna kadar geçen süre TEMA (total elektromekanikal aktivasyon zamanı) hesaplandı.
Çalışmada incelenen grupların iki boyutlu bazal ekokardiyografik özellikleri, LVMASS, LAEF leri sol atriyal volümleri arasında anlamlı farklılık yoktu. Hastaların gece ortalama SKB (p= 0,001) ortalama DKB (p=0,003) total ortalama kan basınçları (p=0,003) arasında istatiksel anlamlı farklılık mevcut idi.
Dipper ve non-dipper guruplara ayrılan hastaların yapılan sol atriyal TEMA değerlendirilmesinde İAS-TEMA değerleri arasında istatiksel anlamlı fark tesbit edildi (p=0,014). Lateral duvar TEMA değerleri arasında fark olmasına rağmen istatiksel anlamlı değildi.
Non-dipper patern normotansif bireylerde de bizim çalışmamızın sonuçlarına göre hedef organ hasrı için risk oluşturmaktadır. Fakat normotansif bireylerdeki klinik öneminin belirlenebilmesi için daha uzun takip süresi ve daha çok hasta sayısı gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: dipper hipertansiyon, non-dipper patern, total elektromekanikal aktivasyon zamanı, sol atriyum fonksiyonları
3131. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hasta
atriyum
atriyal
leri
hastalar
fark


31. SAYFA ICERIGI

ayırdıktan sonra, her iki grupta atriyum doku doppleri ile total elektromekanik aktivasyon süresi ile doku doppler hızlarını ölçmeyi ve iki grubun verileri karşılaştırmayı planladık.
Hastalar N.E. Ünv. Meram tıp fakültesi kardiyoloji polikliniğine rutin tarama için başvuran hastalardan çalışmaya alınma kriterlerine uygun olanlar seçilerek dahil edilmiştir.
AKBM sonuçlarına göre gece ortalama sistolik ve diyastolik kan basıncı değerleri % 0 ve üzerinde düşenler dipper gruba, %10 altında düşme olanlar ise non dipper gruba kendi içinde randomize edildi.
Hastaların ekokardiyografik değerlendirmesi yüzeyel EKG bağlandıktan sonra . apikal 4 boşluk görüntüden sol atriyum lateral duvarına ait TDI lateral duvar orta segmentinden, İAS ye ait TDI İAS orta segmentinden alındı. İAS ve sol atriyum lateral duvarların ait A dalgasının başlangıcı ile EKG p dalgasının başlangıcı arası zaman (coupling time), p başlangıcı ile A piki zamanları ve p başlangıcı ile A dalgasının sonuna kadar geçen süre TEMA (total elektromekanikal aktivasyon zamanı) hesaplandı.
Çalışmada incelenen grupların iki boyutlu bazal ekokardiyografik özellikleri, LVMASS, LAEF leri sol atriyal volümleri arasında anlamlı farklılık yoktu. Hastaların gece ortalama SKB (p= 0,001) ortalama DKB (p=0,003) total ortalama kan basınçları (p=0,003) arasında istatiksel anlamlı farklılık mevcut idi.
Dipper ve non-dipper guruplara ayrılan hastaların yapılan sol atriyal TEMA değerlendirilmesinde İAS-TEMA değerleri arasında istatiksel anlamlı fark tesbit edildi (p=0,014). Lateral duvar TEMA değerleri arasında fark olmasına rağmen istatiksel anlamlı değildi.
Non-dipper patern normotansif bireylerde de bizim çalışmamızın sonuçlarına göre hedef organ hasrı için risk oluşturmaktadır. Fakat normotansif bireylerdeki klinik öneminin belirlenebilmesi için daha uzun takip süresi ve daha çok hasta sayısı gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: dipper hipertansiyon, non-dipper patern, total elektromekanikal aktivasyon zamanı, sol atriyum fonksiyonları
31single.php