14. ŞEKİLLER Şekil-1 sol atriyum volüm ölçümü Şekil-2 total atriyal elektromekanikal aktivasyon zamanın hesaplanması

SİMGE ve KISALTMALAR

AKBM

: Ambulatuvar Kan Basıncı Monitörizasyonu

HT DKB

: Hipertansiyon : Diyastolik Kan Basıncı

SKB

: Sistolik Kan Basıncı

MABP

: total ortama kan basıncı

DM : Diyabetes Mellitus

ESC : European Society of Cardiology

JNC KAH KB

: Joint National Committee : Koroner Arter Hastalığı : Kan Basıncı

NDHT

: Non-Dipper Hipertansiyon

DHT SVH VKİ

: Dipper hipertansiyon : Sol ventrikül hipertrof : Vücut Kitle İndeksi

TEMA

: Total elektromekanikal aktivasyon zamanı

EKO

: Ekokardiyografi

EKG

: Elektrokardiyogram

44. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Hipertansif bireylerde; insülin direnci, sodyum duyarlılığı ve diürnal kan basıncı değişimi ilişkisi - Sayfa 52
Şekil-18'de dikkat çeken önemli bir nokta gece kan basınç yüksekliği ile hedef organ hasarı arasındaki korelasyondur. Sistolik ve diyastolik kalp fonksiyonları, serebral vasküler değişiklikler, mikroalbuminürinin varlığı, retina! vasküler yapıdaki değişiklikler ve bu parametrelerin bir arada değerlendirilerek skorlandığı bir çalışmada elde edilen hedef organ hasarı ile AKBM ilişkisi tabloda göster...

4. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hipertansiyon
basıncı
nondipper
dipper
ventrikül
sistolik


4. SAYFA ICERIGI

14. ŞEKİLLER Şekil-1 sol atriyum volüm ölçümü Şekil-2 total atriyal elektromekanikal aktivasyon zamanın hesaplanması

SİMGE ve KISALTMALAR

AKBM

: Ambulatuvar Kan Basıncı Monitörizasyonu

HT DKB

: Hipertansiyon : Diyastolik Kan Basıncı

SKB

: Sistolik Kan Basıncı

MABP

: total ortama kan basıncı

DM : Diyabetes Mellitus

ESC : European Society of Cardiology

JNC KAH KB

: Joint National Committee : Koroner Arter Hastalığı : Kan Basıncı

NDHT

: Non-Dipper Hipertansiyon

DHT SVH VKİ

: Dipper hipertansiyon : Sol ventrikül hipertrof : Vücut Kitle İndeksi

TEMA

: Total elektromekanikal aktivasyon zamanı

EKO

: Ekokardiyografi

EKG

: Elektrokardiyogram

4single.php