54. Can I, Onat AM, Aytemir K, Akdogan A, Ureten K, Kiraz S, et al. Assessment of atrial conduction in patients with scleroderma by tissue Doppler echocardiography and P wave dispersion. Cardiology. 2007;108(4):317-21.
4040. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye ve avrupa Birliği üyesi ülkelerin üretim yapılarının girdi-çıktı analizi ve benzeşme testleri yöntemiyle karşılaştırılması - Sayfa 168
151 Tablo 26: Sektörlerin Teknoloji Katsayılarının Ülkeler Bazında Wilcoxon Benzeşme Testi Sonuçları Ülkeler Sektörler İrlanda Hollanda Danimarka Avusturya Belçika İsveç İngiltere Fransa Almanya Finlandiya İtalya İspanya Yunanistan Slovenya Portekiz Macaristan Slovakya Estonya Polonya Litvanya Letonya Romanya K/(K+R) 01-05 R R R R K R R R R K K K K R K R R R R K R K 8 /22 = 0.36 10-14 K R R K K...
antijenlerinin microtyping (mikro tiplendirme) yöntemlerle fenotiplendirilmesi - Sayfa 37
74 kan örneğinde Mikroplate, 38 kan örneğinde Jel Test yöntemiyle yapılan Keli antijenlerinin fenotiplendirilmesinde elde edilen bulgular Tablo III'te gösterilmiştir. TABLO JIL 74 kan örneğinde Mikroplate, 38 kan örneğinde Jel Test yöntemiyle saptanan Kell fenotipleri. Prot.no 94/1 94/2 9413 94/4 9415 94/6 94n 94/8 9419 94/10 94/11 94/12 94/13 94/14 94/15 94/16 94/17 94/18 94/19 94/20 94/...
- Sayfa 157
%y6=((u6)./sqrt(variance))-(2*d); %y7=((u7)./sqrt(variance))+d; %y8=((u8)./sqrt(variance))+d; %y9=((u9)./sqrt(variance))+d; y1(:,k)=u1(:,k); y2(:,k)=u2(:,k); y3(:,k)=u3(:,k); y4(:,k)=u4(:,k); y5(:,k)=u5(:,k); y6(:,k)=u6(:,k); y7(:,k)=u7(:,k); y8(:,k)=u8(:,k); y9(:,k)=u9(:,k); y(:,k)=[y1(:,k);y2(:,k);y3(:,k);y4(:,k);y5(:,k);y6(:,k);y7(:,k);y8(:,k );y9(:,k)]; y1a(:,k)=[y1(:,k);y2(:,k);y3(:,k)]; y...

40. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

onat
aytemir
akdogan
ureten
kiraz
assessment


40. SAYFA ICERIGI

54. Can I, Onat AM, Aytemir K, Akdogan A, Ureten K, Kiraz S, et al. Assessment of atrial conduction in patients with scleroderma by tissue Doppler echocardiography and P wave dispersion. Cardiology. 2007;108(4):317-21.
40single.php