GİRİŞ VE AMAÇ Hipertansif hastaların yarısı kardiyovasküler ve serebrovasküler olaylardan
kaybedilmektedir (1). Ayrıca hipertansiyon en sık görülen kardiyak aritmi olan Atriyal fibrilasyon(AF) gelişmesinde bir risk faktörü olmaktadır. Hatta, hipertansiyon AF risk sınıflamasında kullanılan CHADS2 risk faktöründe de yer almakta ve bir puan olarak nitelendirilmektedir. Hipertansiyonda oluşan sol ventrikül hipertrofisi ve sol ventrikül yeniden biçimlenmesi (remodeling) sonucunda atriyal dokularda etkilenmektedir.
Hipertansif hastalar diürnal kan basıncına göre, yani gündüz ve gece tansiyon farkına göre dipper ve non-dipper gruplara ayrılmaktadır. Gece ölçülen kan basıncı gündüz ölçümlere göre % 10-20 daha düşük seviyelerde ölçülmektedir (normal dipper patern). Bu normal durumun aksine bazı bireylerde gece kan basıncı düşüklüğü % 10 un altındadır bu duruma non-dipper patern denilir (2). Hipertansiyon atriyal remodelingi etkilediği ve AF gelişimini kolaylaştırdığı ve hipertansif hastalardaki non-dipper durumun hedef organ hasarının gelişiminde daha çok risk oluşturduğu bilinmektedir (3). Fakat gece-gündüz tansiyon farkının normotansif hasta gurubunda önemi net olarak bilinmemektedir. Normotansif hastalarda da non-dipper durumunun; azalmış kreatinin klirensi, sol ventrikül hipertrofisi gibi hedef organ hasarı ile ilişkili olduğunu bildiren küçük ölçekli çalışmalar mevcuttur. Ancak, atriyum doku Doppleri (TDI) üzerine etkileri henüz araştırılmamıştır. Atriyal elektromekanik ileti sürelerinin uzaması ile birlikte atrial fibrilasyon gelişme riski belirgin olarak artmaktadır. Biz bu çalışmamızda normotansif hastalara ambulatuar holter takarak, hastaların gece kan basıncı düşüşlerine göre dipper ve non-dipper olarak iki gruba ayırdıktan sonra, her iki grupta atriyum TDI ile total elektromekanik aktivasyon süresi ve doku Doppler hızlarını ölçmeyi ve iki grubun verileri karşılaştırmayı planladık. Fark çıkması durumunda ise atriyal fonksiyonlar üzerine dipping durumunun bağımsız bir etkisi olup olmadığını araştıracağız.
66. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

dipper
risk
nondipper
basıncı
olan
tansiyon


6. SAYFA ICERIGI

GİRİŞ VE AMAÇ Hipertansif hastaların yarısı kardiyovasküler ve serebrovasküler olaylardan
kaybedilmektedir (1). Ayrıca hipertansiyon en sık görülen kardiyak aritmi olan Atriyal fibrilasyon(AF) gelişmesinde bir risk faktörü olmaktadır. Hatta, hipertansiyon AF risk sınıflamasında kullanılan CHADS2 risk faktöründe de yer almakta ve bir puan olarak nitelendirilmektedir. Hipertansiyonda oluşan sol ventrikül hipertrofisi ve sol ventrikül yeniden biçimlenmesi (remodeling) sonucunda atriyal dokularda etkilenmektedir.
Hipertansif hastalar diürnal kan basıncına göre, yani gündüz ve gece tansiyon farkına göre dipper ve non-dipper gruplara ayrılmaktadır. Gece ölçülen kan basıncı gündüz ölçümlere göre % 10-20 daha düşük seviyelerde ölçülmektedir (normal dipper patern). Bu normal durumun aksine bazı bireylerde gece kan basıncı düşüklüğü % 10 un altındadır bu duruma non-dipper patern denilir (2). Hipertansiyon atriyal remodelingi etkilediği ve AF gelişimini kolaylaştırdığı ve hipertansif hastalardaki non-dipper durumun hedef organ hasarının gelişiminde daha çok risk oluşturduğu bilinmektedir (3). Fakat gece-gündüz tansiyon farkının normotansif hasta gurubunda önemi net olarak bilinmemektedir. Normotansif hastalarda da non-dipper durumunun; azalmış kreatinin klirensi, sol ventrikül hipertrofisi gibi hedef organ hasarı ile ilişkili olduğunu bildiren küçük ölçekli çalışmalar mevcuttur. Ancak, atriyum doku Doppleri (TDI) üzerine etkileri henüz araştırılmamıştır. Atriyal elektromekanik ileti sürelerinin uzaması ile birlikte atrial fibrilasyon gelişme riski belirgin olarak artmaktadır. Biz bu çalışmamızda normotansif hastalara ambulatuar holter takarak, hastaların gece kan basıncı düşüşlerine göre dipper ve non-dipper olarak iki gruba ayırdıktan sonra, her iki grupta atriyum TDI ile total elektromekanik aktivasyon süresi ve doku Doppler hızlarını ölçmeyi ve iki grubun verileri karşılaştırmayı planladık. Fark çıkması durumunda ise atriyal fonksiyonlar üzerine dipping durumunun bağımsız bir etkisi olup olmadığını araştıracağız.
6single.php