Tablo-2 JNC-7 kan basıncı eşik değerleri sınıf SKB(mmHg)

Normal

<120 Pre HT 120-139 Evre 1 140-159 Evre 2 >160

ve ve/veya ve/veya ve/veya

DKB(mmHg) <80 80-89 90-99 >100

3.3 TANSİYON ÖLÇME YÖNTEMLERİ 3.3.1 Klinik Ölçümleri
Ofis kan basıncı ölçümü için genellikle sfigmomanomatrik tansiyon aletleri kullanılır. Kan basıncı ölçümünden yaklaşık yarım saat önce, sigara, kafein yada alkol alınmaması ve hastanın en az 5 dakika dinlenmesi gerekir. Daha sonra bireyin koluna uygun manşon kullanılarak ölçüm yapılır. Manşon bağlantı yeri brakiyal arter üzerine yerleştirilmeli ve manşonun alt kenarı antekübital fossanın 2 cm üzerinde olmalıdır. Radyal nabız palpe edilip manşon radyal nabzın kaybolduğu değerin 20 mmHG üzeri kadar şişirilir. Manşonun havası sn de 2-3 mmHG indirilip Korotkoff sesleri takip edilir.
3.3.2 Ev ölçümler Evde ölçülen kan basıncı düzeyleri herhangi bir sağlık merkezinde ölçülenden genellik-
le daha düşüktür ( yaklaşık 5-12/ 5-7 mmHg ). Birkaç günlük bir dönem için ev ölçümleri ortalaması alındığında, bu değerler bazı avantajlara sahiptir. Özellikle anlamlı beyaz gömlek etkisinden uzaktır. Daha fazla tekrarlanabilir ve hedef organ hasarının varlığını, ilerlemesini ve kardiyovasküler olayların riskini ofis kan basıncı (KB) değerlerinden daha iyi
88. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Esansiyel hipertansiyon hastalarında diurnal kan basıncı ritminin miyokard performans indeksi, endotel fonksiyonları ve aortik esneklik parametreleri üzerine olan etkisi - Sayfa 22
olmalıdır. Steteskop manşona değdirilmeden brakiyal arter üzerine yerleştirilerek ve radiyal arter nabız palpe edilip, manşon radiyal nabzın kaybolduğu değerden 20 mmHg üzerine kadar şişirilir. Manşonun havası yaklaşık saniyede 2-3 mmHg düşürülerek Korotkoff sesleri takip edilir. Birinci ses sistolik kan basıncı, tüm seslerin kaybolduğu değer de diyastolik kan basıncı olarak kaydedilir. 4. ve 5. K...
Yeni tespit edilmiş esansiyel hipertansiyonlu olgularda endotelyal disfonksiyonu göstergelerinin araştırılması - Sayfa 16
2.GENEL BİLGİLER 2.1. Hipertansiyon 2.1.1. Tanım ve Sınıflama Yüksek kan basıncı kalp hastalığı, inme ve böbrek yetmezliğinin en önemli risk faktörüdür. Amerikada tahminen 60 milyon insan hipertansiftir. Bunlardan sadece üçte biri yeterli kan basıncı kontrolüne sahiptir. Hipertansiyon arteriyel kan basıncının normal sınırların üzerine çıkması durumudur. Genellikle sistolik kan basıncının ≥140 m...
Isparta ili 7-17 yaş arası okul çocuklarında hipertansiyon prevalansı ve ilişkili faktörlerin araştırılması - Sayfa 55
48 gıdaların tüketiminin azaltılması da obesitenin azaltılmasında, dolayısıyla da HT sıklığının azaltılmasında önemli bir yer tutmaktadır. 8- Hipertansiyon tedavisi sırasında alkol, kahve ve sigara içimi sınırlandırılmalı veya tamamen kesilmelidir. Hafif kahve veya 6-10 fincan açık çay içimi kan basıncı üzerine belirgin olumsuz etki yapmamaktadır. Kolesterol ve doyurulmuş yağların alımının azalt...

8. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

basıncı
ölçüm
mmhg
tansiyon
ölçümü
manşon


8. SAYFA ICERIGI

Tablo-2 JNC-7 kan basıncı eşik değerleri sınıf SKB(mmHg)

Normal

<120 Pre HT 120-139 Evre 1 140-159 Evre 2 >160

ve ve/veya ve/veya ve/veya

DKB(mmHg) <80 80-89 90-99 >100

3.3 TANSİYON ÖLÇME YÖNTEMLERİ 3.3.1 Klinik Ölçümleri
Ofis kan basıncı ölçümü için genellikle sfigmomanomatrik tansiyon aletleri kullanılır. Kan basıncı ölçümünden yaklaşık yarım saat önce, sigara, kafein yada alkol alınmaması ve hastanın en az 5 dakika dinlenmesi gerekir. Daha sonra bireyin koluna uygun manşon kullanılarak ölçüm yapılır. Manşon bağlantı yeri brakiyal arter üzerine yerleştirilmeli ve manşonun alt kenarı antekübital fossanın 2 cm üzerinde olmalıdır. Radyal nabız palpe edilip manşon radyal nabzın kaybolduğu değerin 20 mmHG üzeri kadar şişirilir. Manşonun havası sn de 2-3 mmHG indirilip Korotkoff sesleri takip edilir.
3.3.2 Ev ölçümler Evde ölçülen kan basıncı düzeyleri herhangi bir sağlık merkezinde ölçülenden genellik-
le daha düşüktür ( yaklaşık 5-12/ 5-7 mmHg ). Birkaç günlük bir dönem için ev ölçümleri ortalaması alındığında, bu değerler bazı avantajlara sahiptir. Özellikle anlamlı beyaz gömlek etkisinden uzaktır. Daha fazla tekrarlanabilir ve hedef organ hasarının varlığını, ilerlemesini ve kardiyovasküler olayların riskini ofis kan basıncı (KB) değerlerinden daha iyi
8single.php