öngörebilir (5, 6). Ek olarak hastanın tedavi rejimlerine uyumunu artırarak daha iyi bir kan basıncı regülasyonu sağlayabilir. Güvenilir ev ölçümleri, sağlık kurumlarına olan başvuruları azaltacağından maliyeti de düşürebilir.
3.3.3 Ambulatuar Kan Basıncı Monitörizasyonu (AKBM) AKBM kişinin kan basıncını uyku dahil günlük aktiviteleri esnasında 24 saat boyun-
ca ölçen ve otomatik kaydeden cihazlar yardımı ile yapılır. Otomatik kan basıncı ölçümü için mevcut çeşitli cihazlar (çoğunlukla osilometrik) hastaların normal yaşamlarını devam ettirirlerken kan basınçlarının takip edilebilmesini sağlamaktadırlar. Bu aygıtlar, 24 saatlik ortalama kan basıncı ve daha kısıtlı dönemlerdeki (örn. gündüz, gece veya sabah) ortalama değerler hakkında bilgi vermektedir (7, 8). Ambulatuar kan basıncı hipertansiyonla ilişkili organ hasarıyla, kardiyovasküler olaylarla, klinik kan basıncı için gözlemlenenden daha anlamlı bir ilişki içindedir ve kardiyovasküler riski tedavi edilen ve edilmeyen hipertansiflerde ofiste ölçülen kan basıncı değerlerinin öngördüğünden daha yüksek düzeyde öngörür (9). Gündüz ve gece kan basıncı değerleri birbiriyle ilişkilidir; ancak gece kan basıncı ölçümünün prognoza yönelik değerinin gündüz kan basıncı ölçümünden daha fazla olduğu gösterilmiştir (4, 10). Bu cihazlar pille çalışır ve kaydettiği verileri bir program aracılığı ile rapor halinde alınmasını sağlar. Ayaktan kan basıncı yapan cihazlar rutin olarak uyku arasındaki kan basıncını ölçer ve kalp ritmi ile kan basınçlarının sirkardiyen değişiklikleri hakkında bilgi verir.
AKBM ile hipertansiyon tanımı için farklı kan basıncı eşik değerleri tanımlanmıştır (11). Tablo-3
99. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Hipertansiyon ve sol ventrikül hipertrofisinde aritmi riski ve noninvaziv aritmi göstergeleri - Sayfa 39
hastalarda inme riski bağımsız bir şekilde artmıştır (81 ). Gece kan basıncı ölçümleri uykunun kalitesinden etkilenmektedir. Ambulatuar ölçümlerde bu parametre monitorize edilememektedir. Sol ventrikül hipertrofisi ve AKBM Hipertansiyonda klinik kan basıncı ölçümleri ile kardiyovasküler morbidite ve mortalite arasında ilişki olduğu bilinmekle birlikte özellikle hafif-orta hipertansiyonda ofis ka...
Hipotiroidili hastalarda tedavi öncesi ve sonrası ambulatuar kan basıncı parametreleri - Sayfa 35
5. TARTIŞMA Bu prospektif kontrollü çalışmada, 24 saatlik AKBM ile kan basınçları değerlendiğinde, ofis ölçümlerinde normal kan basıncı değerlerine sahip hipotiroidili hastalarda sağlıklı kontrol grubuna göre yüksek maskelenmiş hipertansiyon mevcuttu. Ancak maskelenmiş hipertansiyonu olan bu hastalardan tedavi ile sadece gece diyastolik hipertansiyonu olan kişi sayısında azalma olurken gündüz sis...
Esansiyel hipertansiyon hastalarında diurnal kan basıncı ritminin miyokard performans indeksi, endotel fonksiyonları ve aortik esneklik parametreleri üzerine olan etkisi - Sayfa 22
olmalıdır. Steteskop manşona değdirilmeden brakiyal arter üzerine yerleştirilerek ve radiyal arter nabız palpe edilip, manşon radiyal nabzın kaybolduğu değerden 20 mmHg üzerine kadar şişirilir. Manşonun havası yaklaşık saniyede 2-3 mmHg düşürülerek Korotkoff sesleri takip edilir. Birinci ses sistolik kan basıncı, tüm seslerin kaybolduğu değer de diyastolik kan basıncı olarak kaydedilir. 4. ve 5. K...

9. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

değerler
değerleri
basıncı
gece
ortalama
hipertansiyon


9. SAYFA ICERIGI

öngörebilir (5, 6). Ek olarak hastanın tedavi rejimlerine uyumunu artırarak daha iyi bir kan basıncı regülasyonu sağlayabilir. Güvenilir ev ölçümleri, sağlık kurumlarına olan başvuruları azaltacağından maliyeti de düşürebilir.
3.3.3 Ambulatuar Kan Basıncı Monitörizasyonu (AKBM) AKBM kişinin kan basıncını uyku dahil günlük aktiviteleri esnasında 24 saat boyun-
ca ölçen ve otomatik kaydeden cihazlar yardımı ile yapılır. Otomatik kan basıncı ölçümü için mevcut çeşitli cihazlar (çoğunlukla osilometrik) hastaların normal yaşamlarını devam ettirirlerken kan basınçlarının takip edilebilmesini sağlamaktadırlar. Bu aygıtlar, 24 saatlik ortalama kan basıncı ve daha kısıtlı dönemlerdeki (örn. gündüz, gece veya sabah) ortalama değerler hakkında bilgi vermektedir (7, 8). Ambulatuar kan basıncı hipertansiyonla ilişkili organ hasarıyla, kardiyovasküler olaylarla, klinik kan basıncı için gözlemlenenden daha anlamlı bir ilişki içindedir ve kardiyovasküler riski tedavi edilen ve edilmeyen hipertansiflerde ofiste ölçülen kan basıncı değerlerinin öngördüğünden daha yüksek düzeyde öngörür (9). Gündüz ve gece kan basıncı değerleri birbiriyle ilişkilidir; ancak gece kan basıncı ölçümünün prognoza yönelik değerinin gündüz kan basıncı ölçümünden daha fazla olduğu gösterilmiştir (4, 10). Bu cihazlar pille çalışır ve kaydettiği verileri bir program aracılığı ile rapor halinde alınmasını sağlar. Ayaktan kan basıncı yapan cihazlar rutin olarak uyku arasındaki kan basıncını ölçer ve kalp ritmi ile kan basınçlarının sirkardiyen değişiklikleri hakkında bilgi verir.
AKBM ile hipertansiyon tanımı için farklı kan basıncı eşik değerleri tanımlanmıştır (11). Tablo-3
9single.php