Divan-ı Belagat-Unvan-ı Nazim, Yahya Nazim (III. Divan) Yahya Nazım Divanı 3.(analysis-text)1
T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YAHY NAZM DVNI (III.DVN)
( İNCELEME-METİN )
Tezi Hazırlayan Mehmet ŞİMŞEK
Tezi Yöneten Prof. Dr. Ümit TOKATLI
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi
Nisan 2007 KAYSERİ1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Anadolu efsanelerinin tanımı ve tasnifi - Sayfa 141
6. Osan, Mustafa; Kuzeydoğu Denizli Yöresinde Anlatılan Efsaneler, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Halkbilimi Bilim Dalı, Denizli 2006 7. Özdoğan, Rahime, Amasya’da Adak Yerleri ile İlgili Halk Anlatıları, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Sams...
Leyla Erbil'in romanlarının psikanalitik açıdan incelenmesi - Sayfa 144
134 2. 3. TEZLER ALTIKULAÇOĞLU, Sevilay, Buket Uzuner’in Romanlarının Psikanalitik Yöntemle İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2005 BAŞ, Selma, Türk Hikâyeciliğinde Yabancılaşma (1950-1980), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim...
Cemil Kavukçu'nun öykülerinde insan - Sayfa 117
112 —— “Fethi Naci ile Dünden Bugüne”. Söyleşiyi yapan, Semih Gümüş, Adam Öykü 17 Temmuz-Ağustos, 1998, 12-20 ______“Cemil Kavukçu ile Söyleşi”. Söyleşiyi yapan, Aziz Çağlar, Hürriyet Gösteri, S.187, Haziran 1996, 34-36 2.3. TEZLER DEMİR, Hivren, Cemil Kavukçu Öykücülüğünde Kent, Taşra Ve Modernlik, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

türk
üniversitesi
sosyal
bilimler
enstitüsü
lisans


1. SAYFA ICERIGI

1
T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YAHY NAZM DVNI (III.DVN)
( İNCELEME-METİN )
Tezi Hazırlayan Mehmet ŞİMŞEK
Tezi Yöneten Prof. Dr. Ümit TOKATLI
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi
Nisan 2007 KAYSERİsingle.php