T.C.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İÇ HASTALIKLARI ANADİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI
Tez Yöneticisi Doç.Dr.Saniye ŞEN
DİYALİZ HASTALARINDA E VİTAMİNİ TEDAVİSİNİN
ANEMİ, ERİTROSİT OSMOTİK FRAJİLİTE,
ANTİOKSİDANLAR, LİPİD PEROKSİDASYONU VE
LİPİD PROFİLİ ÜZERİNE ETKİLERİ
(Uzmanlık Tezi)
Dr. Atilla ÜZÜM
EDİRNE-2000
U:. YOKsl:KOORETiM KURULU
DOdMANDSYON MDKı:zi1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Lipid profilini etkileyen ilaç kullanmayan Tip 2 diyabet hastalarında glikolize hemoglobin düzeyleri lipid profilini yansıtır mı? - Sayfa 1
      T.C.  NECMETTİN ERBAKAN  ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ  İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI  Anabilim Dalı Başkanı  Prof. Dr. Nedim Yılmaz SELÇUK      LİPİD PROFİLİNİ ETKİLEYEN İLAÇ KULLANMAYAN TİP 2 DİYABET HASTALARINDA  GLİKOLİZE HEMOGLOBİN DÜZEYLERİ LİPİD PROFİLİNİ YANSITIR MI ?      Dr. Fazilet ÇANKAYA  UZMANLIK TEZİ      Tez Danışmanı  Prof. Dr. M. Sait GÖNEN      KONYA  2012  ...
ST yükselmeli miyokard infarktüslü hastalarda agresif lipid düşürücü tedavide atorvastatin ve rosuvastatinin lipid parametreleri, okside-LDL ve inflamatuar parametreler üzerine etkilerinin karşılaştırılması. - Sayfa 1
T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI Prof. Dr. Hasan GÖK ANABİLİM DALI BAŞKANI ST YÜKSELMELİ MİYOKARD İNFARKTÜSLÜ HASTALARDA AGRESİF LİPİD DÜŞÜRÜCÜ TEDAVİDE ATORVASTATİN VE ROSUVASTATİNİN LİPİD PARAMETRELERİ, OKSİDE-LDL VE İNFLAMATUAR PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZİ Dr. Meryem Ülkü AYGÜL Tez Danışmanı Doç. Dr. Bülent Behlül AL...
Aerobik egzersizin ve multivitamin kullanımının lipid, homosistein ve antioksidan metabolizması üzerine etkileri - Sayfa 2
T.C YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TEZ MERKEZ TEZ VERİ GİRİŞ FORMU Yazar Adı / Soyadı: Nurten DİNÇ Ref No: Tez No: T.C. Kimlik No: 17657569804 E-Posta Adresi: [email protected] Tezin Özgün Dili: Türkçe Tezin Adı: Aerobik Egzersizin ve Multivitamin Kullanımın Lipid, Homosistein ve Antioksidan Metabolizması Üzerine Etkileri Tezin Türkçe Adı: Aerobik Egzersizin ve Multivitamin Kullanımı...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

lipid
üniversitesi
dalı
bilim
tezi
fakültesi


1. SAYFA ICERIGI

T.C.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İÇ HASTALIKLARI ANADİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI
Tez Yöneticisi Doç.Dr.Saniye ŞEN
DİYALİZ HASTALARINDA E VİTAMİNİ TEDAVİSİNİN
ANEMİ, ERİTROSİT OSMOTİK FRAJİLİTE,
ANTİOKSİDANLAR, LİPİD PEROKSİDASYONU VE
LİPİD PROFİLİ ÜZERİNE ETKİLERİ
(Uzmanlık Tezi)
Dr. Atilla ÜZÜM
EDİRNE-2000
U:. YOKsl:KOORETiM KURULU
DOdMANDSYON MDKı:zi

İlgili Kaynaklar

single.php