T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
DİYALİZE GİREN HASTALARDA PRURİTUS SIKLIĞI ve ŞİDDETİ İLE IL-2, IL-6, TNF- ve LEPTİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
Dr. Sadık YILMAZ
DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZİ
DANIŞMAN Prof. Dr. Vahide BAYSAL AKKAYA
BU TEZ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNETİM BİRİMİ TARAFINDAN 1606-TU-08 PROJE NOSU İLE DESTEKLENMİŞTİR
2009-ISPARTA1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Hepatit B virusu ile enfekte olan hastalarda klinik gidiş ile TNF?, IFN?, IL-10, IL-17 ve IL-18 gen polimorfizimleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi - Sayfa 2
T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ii HEPATİT B VİRUSU İLE ENFEKTE OLAN HASTALARDA KLİNİK GİDİŞ İLE TNFα, IFNγ, IL-10, IL-17 VE IL-18 GEN POLİMORFİZİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Dr. Esra Nurlu Temel UZMANLIK TEZİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİMDALI TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. F. Zeynep AKÇAM Bu tez Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Pro...
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve/veya periodontitisi olan bireylerde kan ve dişeti oluğu sıvısı IL-1ß ve ICAM-1 düzeylerinin karşılaştırılması - Sayfa 1
T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) VE/VEYA PERİODONTİTİSİ OLAN BİREYLERDE KAN VE DİŞETİ OLUĞU SIVISI IL-1β VE ICAM-1 DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YEŞİM ERDEK DOKTORA TEZİ DANIŞMAN Prof Dr. F. Yeşim BOZKURT Bu tez Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafınd...
KOAH ve toplum kökenli pnömoni olgularında serum neopterin ve IL-8 düzeyleri ve hastalık ağırlığı ile ilişkisi - Sayfa 1
T.C Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı KOAH VE TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİ OLGULARINDA SERUM NEOPTERİN VE IL–8 DÜZEYLERİ VE HASTALIK AĞIRLIĞI İLE İLİŞKİSİ Dr. Songül ÖZYURT UZMANLIK TEZİ Danışman Prof. Dr. Ahmet AKKAYA Bu tez Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma fonu tarafından 1110- TU- 05 proje numarası ile desteklenmiştir ISPARTA 2006 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

süleyman
proje
araştırma
danışman
tezi
ısparta


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
DİYALİZE GİREN HASTALARDA PRURİTUS SIKLIĞI ve ŞİDDETİ İLE IL-2, IL-6, TNF- ve LEPTİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
Dr. Sadık YILMAZ
DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZİ
DANIŞMAN Prof. Dr. Vahide BAYSAL AKKAYA
BU TEZ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNETİM BİRİMİ TARAFINDAN 1606-TU-08 PROJE NOSU İLE DESTEKLENMİŞTİR
2009-ISPARTA

İlgili Kaynaklarsingle.php