Diyanet İşleri Başkanlığı’na sorulan fetvalara göre Türkiye’de dini hayat (1998-2001 fetvâlarına göre)


1 ,ULUDAG :~~ERSİTESİ ~ ~ 4′
SOSYAL BİLiMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DiN BİLİMLERİ ANABİLİMDALI
DİN SOSYOLOJİSİ BİLİM DALI
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIGINA SORULAN FETVALARA GÖRE TÜRKİYE’DE DİNİ HAYAT
(1998-2001 FETVALARINA GÖRE)
(YÜKSEK LİSANS TEZİ)
Danışman
Doç. Dr. Abdurrahman KURT
İsmail GÜLER BURSA 20041. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ömer bin Sâlih el-Kırımî Tuhfetü'l-Fetâvâ (inceleme -tenkitli metin-tıpkıbasım) Ömer - Sayfa 274
KAYNAKÇA Akaltun, Nevzat (1971); İslâm Hukukunda Mâli ve Bedenî İbâdât ile İlgili Fetvâlar, Baylan Basım ve Ciltevi, Ankara. Akpınar, Kürşad Urungu; (2000) İltizam in the Fetvas of Ottoman Şeyhülislams [Osmanlı Şeyhülislam Fetvalarında İltizam], Bilkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Aktan, Hamza (2001); “İstihkâk”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, Cilt 23. Aktan, Ham...
Dini otorite ve teşkilatlarının sosyolojik analizi (Diyanet İşleri Başkanlığı örneği) - Sayfa 18
5 Mehmet Bulut’un Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Yaygın Din Eğitimindeki Yeri”12, İsmail Altıntaş’ın “Dış Göç Sosyo-Kültürel Değişme ve Din: Almanya’da Köln Bölgesinde Dini Yetkililerce Verilen Fetvalar Bağlamında Türk İşçilerinin Dini Yaşayışları Üzerine Bir Din Sosyolojisi Araştırması”13 gibi doktora tezleri yapıldığı görülmektedir. Hakan Kahraman’ın “Sosyolojik Açıdan Diyanet İşleri Başkanlı...
Kadının statüsü ile ilgili görüşlerin din ve sosyal değişme bağlamında analizi (2000 sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kadınla ilgili fetvaları) - Sayfa 1
T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI KADININ STATÜSÜ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİN DİN VE SOSYAL DEĞİŞME BAĞLAMINDA ANALİZİ (2000 SONRASI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN KADINLA İLGİLİ FETVALARI) Hümeyra MALKOÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ AĞUSTOS - 2009 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bilim
sosyal
bilimler
tezi
enstitüsü
lisans


1. SAYFA ICERIGI

1 ,ULUDAG :~~ERSİTESİ ~ ~ 4′
SOSYAL BİLiMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DiN BİLİMLERİ ANABİLİMDALI
DİN SOSYOLOJİSİ BİLİM DALI
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIGINA SORULAN FETVALARA GÖRE TÜRKİYE’DE DİNİ HAYAT
(1998-2001 FETVALARINA GÖRE)
(YÜKSEK LİSANS TEZİ)
Danışman
Doç. Dr. Abdurrahman KURT
İsmail GÜLER BURSA 2004

İlgili Kaynaklarsingle.php