Diyet problemlerinin optimizasyonu ve bir uygulama


T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL
BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İ LETME ANA BİLİM DALI
DİYET PROBLEMLERİNİN OPTİMİZASYONU VE
BİR UYGULAMA
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Erdal KILINÇ
DANIŞMAN Prof.Dr. İbrahim GÜNGÖR
ISPARTA 20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL
BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İ LETME ANA BİLİM DALI
DİYET PROBLEMLERİNİN OPTİMİZASYONU VE
BİR UYGULAMA
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Erdal KILINÇ
DANIŞMAN Prof.Dr. İbrahim GÜNGÖR
ISPARTA 2007

İlgili Kaynaklarsingle.php