TÜRKİYE CUMHURİYETİ UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
DİZ ARTROPLASTİSİ SONRASINDA SÜREKLİ FEMORAL BLOKTA LEVOBUPİVAKAİNE MAGNEZYUM SÜLFAT EKLENMESİ POSTOPERATİF ANALJEZİK İHTİYACINI AZALTIR MI?
Dr. Baturay Kansu KAZBEK
ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK TEZİ
DANIŞMAN Yard.Doç.Dr. Züleyha KAZAK BENGİSUN
ANKARA 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Eğitim hastanelerindeki acil servis çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının ve acil servislerdeki güvenlik durumunun incelenmesi - Sayfa 33
Tablo 1. Hastanelere Göre Çalışanların Dağılımı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dal...
Ankara ili Keçiören Sağlık Grup Başkanlığı'na bağlı birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin akılcı ilaç kullanımı konusunda bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi - Sayfa 39
Araştırmaya katılan hekimlerin mezun oldukları tıp fakültelerine göre dağılımları Tablo 4.1.5.’de verilmiştir. Tablo 4.1.5. Araştırmaya Katılan Hekimlerin Mezun Oldukları Tıp Fakültelerinin Dağılımı, Mayıs 2007, Ankara. Mezun Olunan Tıp Fakültesi Sayı Yüzde* Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Erciyes Üniversitesi Tıp F...
- Sayfa 271
EK A: Kurtulanlarin Önyargi-Free Veri Seti-Tüm Fonlar 1 ABN AMRO BANK A TIPI Degisken FON 2 ABN AMRO YATIRIM A TIPI KARMA FON 3 ACAR MD A TIPI Degisken FON 4 ACAR MD A TIPI KARMA FON 5 AKBANK A TIPI Degisken FON 6 AKBANK Ob A TIPI Degisken FON 7 AKBANK Ob PORTFÖY YÖN A TIPI HISSE FON 8 AKBANK A TIPI HISSE FON 9 AKBANK A TIPI KARMA FON 10 AK YATIRIM MEN. Degisken A TIPI HISSE FON 11 AK YATIRIM MD A...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ankara
üniversitesi
fakültesi
uzmanlık
dalı
anabilim


1. SAYFA ICERIGI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
DİZ ARTROPLASTİSİ SONRASINDA SÜREKLİ FEMORAL BLOKTA LEVOBUPİVAKAİNE MAGNEZYUM SÜLFAT EKLENMESİ POSTOPERATİF ANALJEZİK İHTİYACINI AZALTIR MI?
Dr. Baturay Kansu KAZBEK
ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK TEZİ
DANIŞMAN Yard.Doç.Dr. Züleyha KAZAK BENGİSUN
ANKARA 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php