Diz osteoartriti hastalarında uyku ve yaşam kalitesi ile hastalık aktivitesi arasındaki ilişki
T.C.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI
DİZ OSTEOARTRİTİ HASTALARINDA UYKU VE YAŞAM KALİTESİ İLE HASTALIK AKTİVİTESİ
ARASINDAKİ İLİŞKİ
Dr. Volkan ŞAH
TIPTA UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Özcan HIZ
VAN-20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI
DİZ OSTEOARTRİTİ HASTALARINDA UYKU VE YAŞAM KALİTESİ İLE HASTALIK AKTİVİTESİ
ARASINDAKİ İLİŞKİ
Dr. Volkan ŞAH
TIPTA UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Özcan HIZ
VAN-2010

İlgili Kaynaklarsingle.php