Diz osteoartriti tedavisinde diklofenak fonoforezi ile topikal diklofenak uygulamasının etkinliklerinin karşılaştırılması


DİZ OSTEOARTRİTİ TEDAVİSİNDE DİKLOFENAK FONOFOREZİ İLE TOPİKAL DİKLOFENAK UYGULAMASININ ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
UZMANLIK TEZİ DR. SAADET DENİZ
TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. OYA TOPUZ
DENİZLİ-2008
I1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Hasta kontrollü tramadol kullanan hastalarda intravenöz deksketoprofen lornoksikam ve diklofenak sodyum'un analjezi ve tramadol tüketimine etkilerinin karşılaştırılması - Sayfa 1
T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI HASTA KONTROLLÜ TRAMADOL KULLANAN HASTALARDA İNTRAVENÖZ DEKSKETOPROFEN LORNOKSİKAM VE DİKLOFENAK SODYUM’UN ANALJEZİ VE TRAMADOL TÜKETİMİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Refika KILIÇKAYA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Hakkı ÜNLÜGENÇ ADANA-2011 I ...
Akut renal kolik tedavisinde diklofenak sodyum, metilprednizolon ve alfa blokör tedavilerinin karşılaştırılması - Sayfa 1
T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI Prof. Dr. Mehmet KILINÇ ANABİLİM DALI BAŞKANI AKUT RENAL KOLİK TEDAVİSİNDE DİKLOFENAK SODYUM, METİLPREDNİZOLON VE ALFA BLOKÖR TEDAVİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZİ Dr.Alpay SÜMER TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Recai GÜRBÜZ KONYA, 2009 ...
Prenatal uygulanan diklofenak sodyumun sıçanlarda prostat stroma-parankim oranına etkilerinin araştırılması: Stereolojik bir çalışma - Sayfa 1
T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI PRENATAL UYGULANAN DİKLOFENAK SODYUMUN SIÇANLARDA PROSTAT STROMA-PARANKİM ORANINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI: STEREOLOJİK BİR ÇALIŞMA Dr. Mikail KARA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Murat Çetin RAĞBETLİ VAN–2010 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

diklofenak
tezi
uzmanlık
danışmanı
tedavisinde
uygulamasının


1. SAYFA ICERIGI

DİZ OSTEOARTRİTİ TEDAVİSİNDE DİKLOFENAK FONOFOREZİ İLE TOPİKAL DİKLOFENAK UYGULAMASININ ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
UZMANLIK TEZİ DR. SAADET DENİZ
TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. OYA TOPUZ
DENİZLİ-2008
I

İlgili Kaynaklarsingle.php