T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI
DİZ OSTEOARTRİTİNDE TRAKSİYON TEDAVİSİNİN ETKİSİ: PROSPEKTİF RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA
Dr. Mahmut ALPAYCI TIPTA UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Özcan HIZ
VAN-20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi kan merkezine başvuran donörlerde batı nil virüsü seroprevelansının araştırılması - Sayfa 3
TEZ ONAY SAYFASI T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tez Adı: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KAN MERKEZİNE BAŞVURAN DONÖRLERDE BATI NİL VİRÜSÜ SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI Tezi Hazırlayanın Adı: Dr. Ayla ERSOY KILINÇ Tıp Fakültesi Dekanlığı Onayı ………………………… ………………………… Tıp Fakültesi Dek...
Farelerde immunohistokimyasal metodlarla yara yaşı tespiti - Sayfa 3
TEZ ONAY SAYFASI T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI FARELERDE İMMUNOHİSTOKİMYASAL METODLARLA YARA YAŞI TESPİTİ Dr. Murat AKBABA 01.10.2012 Tıp Fakültesi Dekanlığı Onayı ………………………. Prof. Dr. Abdurrahman KADAYIFÇI Tıp Fakültesi Dekanı Bu tez çalışmasının “Tıpta Uzmanlık” derecesine uygun ve yeterli bir çalışma olduğunu onaylıyorum. ……………………… Prof. Dr. H....
Romatoid artritli hastalarda anti TNF ve DMARD tedavi sonuçlarının hastalık aktivite ve iyileşme kriterlerine göre karşılaştırılması - Sayfa 4
TEZ ONAY SAYFASI T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA ANTİ TNF VE DMARD TEDAVİLERİNİN HASTALIK AKTİVİTE VE İYİLEŞME KRİTERLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Türkan HARUNLAR 28.05.2009 Tıp Fakültesi Dekanlığı Onayı Prof. Dr. Ayşe Balat Tıp Fakültesi Dekanı Bu tez çalışmasının “Tıpta Uzmanlık” derecesine uyg...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
fakültesi
dalı
tezi
uzmanlık
tıpta


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI
DİZ OSTEOARTRİTİNDE TRAKSİYON TEDAVİSİNİN ETKİSİ: PROSPEKTİF RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA
Dr. Mahmut ALPAYCI TIPTA UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Özcan HIZ
VAN-2011

İlgili Kaynaklarsingle.php