DNA’yı tanıma bölgelerine sahip moleküler baskılanmış polimer tekniğine dayalı biyosensör geliştirilmesiDNAYI TANIMA BÖLGELERİNE SAHİP MOLEKÜLER BASKILANMIŞ POLİMER
TEKNİĞİNE DAYALI BİYOSENSÖR GELİŞTİRİLMESİ
Sibel EMİR DİLTEMİZ Doktora Tezi
Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı
Ağustos-2006
Bu tez çalışması Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı tarafından desteklenmiştir. Proje no:05 10 361. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 7
Yüksekögretim Kurulu Dokümantasyon MERKEZI TEZ / PROJE VERI FORMU Tez / Proje No: Konu Kodu: Üniv. Kodu • Degil: Bu bölüm merkezimiz Tarafindan doldurulacaktir. Tez / Proje Yazarinin Soyadi: Adi: Tezin / Projenin Türkçe Adi: Tezin / Projenin Yabanci Dildeki Adi: Tezin / Projenin Yapildigi Üniversitesi: Enstitü: Yil: Diger Kuruluslar: Tezin / Projenin Türü: Yüksek Lisans : □ Dili: ...
Modern sanatta figüratif seramik heykeller - Sayfa 4
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOKÜMANTASYON MERKEZİ TEZ/PROJE VERİ FORMU Tez/Proje No: Konu Kodu: Üniv. Kodu:  Not: Bu bölüm merkezimiz tarafından doldurulacaktır. Tez/Proje Yazarının Soyadı: Adı: Tezin/Projenin Türkçe Adı: Tezin/Projenin Yabancı Dildeki Adı: Tezin/Projenin Yapıldığı Üniversitesi: D.E.Ü. Enstitü: G.S.E. Yıl: Diğer Kuruluşlar : Tezin/Projenin Türü:...
- Sayfa 4
Y.Ö.K. Dokümantasyon Merkezi Tez Veri Formu YÜKSEKÖGRETIM KURULU Dokümantasyon MERKEZI TEZ / PROJE VERI FORMU Tez / Proje No: Konu Kodu: Üniv. Kodu • Degil: Bu bölüm merkezimiz Tarafindan doldurulacaktir. Tez / Proje Yazarinin Soyadi: Adi: Tezin / Projenin Türkçe Adi: Tezin / Projenin Yabanci Dildeki Adi: Tezin / Projenin Yapildigi Üniversitesi: Enstitü: Yil: Diger Kuruluslar: Tezin ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tezi
proje
üniversitesi
doktora
tarafından
dalı


1. SAYFA ICERIGI

DNAYI TANIMA BÖLGELERİNE SAHİP MOLEKÜLER BASKILANMIŞ POLİMER
TEKNİĞİNE DAYALI BİYOSENSÖR GELİŞTİRİLMESİ
Sibel EMİR DİLTEMİZ Doktora Tezi
Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı
Ağustos-2006
Bu tez çalışması Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı tarafından desteklenmiştir. Proje no:05 10 36single.php