Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve Türkiye örneği: Bir zaman serisi analizi uygulaması (1992-2003)

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İKTİSAT ANABİLİM DALI
DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ: BİR
ZAMAN SERİSİ ANALİZİ UYGULAMASI (1992-2003)
Yüksek Lisans Tezi
Hazırlayan Halil TUNCA
Danışman Yrd.Doç.Dr. Nihat BATMAZ
DENİZLİ 20051. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İKTİSAT ANABİLİM DALI
DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ: BİR
ZAMAN SERİSİ ANALİZİ UYGULAMASI (1992-2003)
Yüksek Lisans Tezi
Hazırlayan Halil TUNCA
Danışman Yrd.Doç.Dr. Nihat BATMAZ
DENİZLİ 2005

İlgili Kaynaklar
single.php