Doğrusal olmayan regresyonda asimptotik yöntemle bootstrap örneklemesi
37
n örnek büyüklüğünü istediğimiz kadar deneyerek bu değerlere ulaşabiliriz. Çalışmada 25, 50, 75,100 ve 200 örnek büyüklüğü alınarak ortalama, standart sapma ve varyans hesaplanmıştır. Aşağıdaki çizelgelerde oluşturulmuş 100 örnekten ilk 3 örneğin verileri bulunmaktadır. Makro detayı ekte verilmiştir.
Çizelge 6.2. Excelde b1 ve b2 için Örnek Ekran Görüntüsü47. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Değişik deneme desenleri ve örnek hacimleri içeren araştırmalarda alfa ve beta hatalarına bağlı güç analizi - Sayfa 14
ÇİZELGE DİZİNİ (Devam) Çizelge 23. a'nın 0.05 değeri için farklı örnek büyüklüklerine ver değerlerine ait güç değerleri . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Çizelge 24. İki korelasyon katsayısı arasındaki fark sabit tutulduğunda a'nın 0.05 ve O.Ol değerleri için örnek büyüklüğüne göre güç değerleri ..................................................................
Değişik deneme desenleri ve örnek hacimleri içeren araştırmalarda alfa ve beta hatalarına bağlı güç analizi - Sayfa 13
ÇİZELGE DİZİNİ (Devam) Çizelge 12. a'nın 0.05 ve O.Ol değerleri için farklı örnek büyüklüklerine aı"tg•uç•dewger1er•ı .................................................. . Çizelge 13. Farklı örnek büyüklüğü ve oranlar arası farklara göre gu..ç degw er1en. ........................................................................ Çizelge 14. a = 0.05'de Oranlar İle İlgili Güç Değerleri, p1=0.05, ...
Eğri eksenli çubuk sistemler ve silindirik tonoz yapıların tamamlayıcı fonksiyonlar metodu ve rijitlik matrisi yöntemi ile statik analizi - Sayfa 6
iV ÇİZELGE LİSTESİ Sayfa Çizelge 6.1. Kendi Ağırlığında Asılı Çemberde Kesit Büyüklükleri ......... ....... ....... 72 Çizelge 6.2. Düzleminde Tekil Yüklü Parabolik Kemerdeki Kesit Büyüklükleri.... 75 Çizelge 6.3. Düzlemine Dik Yüklü Sikloid Çubukta Kesit Büyüklükleri .............:. 77 Çizelge 6.4. Örnek 4 İçin Uç Kuvvetler............................................................... 8...

47. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

büyüklüğü
ortalama
standart
sapma
varyans
örneğin


47. SAYFA ICERIGI

37
n örnek büyüklüğünü istediğimiz kadar deneyerek bu değerlere ulaşabiliriz. Çalışmada 25, 50, 75,100 ve 200 örnek büyüklüğü alınarak ortalama, standart sapma ve varyans hesaplanmıştır. Aşağıdaki çizelgelerde oluşturulmuş 100 örnekten ilk 3 örneğin verileri bulunmaktadır. Makro detayı ekte verilmiştir.
Çizelge 6.2. Excelde b1 ve b2 için Örnek Ekran Görüntüsü

İlgili Kaynaklarsingle.php