Doğrusal olmayan regresyonda asimptotik yöntemle bootstrap örneklemesi
KISALTMA LİSTESİ

ANOVA Varyans Analizi (Analysis of Variance)

DORM Doğrusal Olmayan Regresyon Modeli

EKK

En Küçük Kareler

MSE

Kalıntı Kareleri Ortalaması

MSR

Ortalama Açıklanan Kareler Toplamı

SSE Kalıntı Kareleri Toplamı (Residual Sum of Squares)

SSR Açıklanan Kareler Toplamı (Regression Sum of Squares)

CV Çapraz Geçerlilik (Cross- Validation)

v5. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Doğrusal olmayan regresyonda bazı eğrisellik ölçüleri - Sayfa 7
KISALTMA LİSTESİ ANOVA Varyans Analizi (Analysis of Variance) BP Breusch – Pagan Testi DORM Doğrusal Olmayan Regresyon Modeli DUD Türev Kullanılmayan Yöntemler (Doesn’t Use Derivatives) EKK En Küçük Kareler GLM KDRM OHK Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller (Generalized Linear Models) Klasik Doğrusal Regresyon Modeli Ortalama Hata Kareleri MO Maksimum Olabilirlik MSE ...
İşletmelerin tahminleme sürecinde bulanık doğrusal regresyon analizi ve lojistik regresyon analizinin uygulanması - Sayfa 9
KISALTMALAR SST: Total Sum of Squares = Tüm Hata Kareleri Toplamı SSR: Regression Sum of Squares = Regresyon Kareleri Toplamı SSE: Error Sum of Squares = Hata Kareleri Toplamı p: Olasılık O: Odds SE: Standart Hata ix ...
Pilot hatasına etki eden faktörlerin incelenmesi - Sayfa 104
90 5.1.4 İstatistiksel analizlerin yorumları Çalışmada yapılan 3 farklı çoklu regresyon varyans analizi tablosunda yer alan “Seq SS (Sequential sum of squares – ardışık kareler toplamı)” değerlerine göre her bir analiz için pilot hatasına etki eden faktörlerin önem sırası belirlenmiştir. Ardışık kareler toplamı (Seq SS), regresyon kareler toplamının ( SSR- the regression of sum of squares) model...

5. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kareler
squares
toplamı
regresyon
regression
ortalama


5. SAYFA ICERIGI

KISALTMA LİSTESİ

ANOVA Varyans Analizi (Analysis of Variance)

DORM Doğrusal Olmayan Regresyon Modeli

EKK

En Küçük Kareler

MSE

Kalıntı Kareleri Ortalaması

MSR

Ortalama Açıklanan Kareler Toplamı

SSE Kalıntı Kareleri Toplamı (Residual Sum of Squares)

SSR Açıklanan Kareler Toplamı (Regression Sum of Squares)

CV Çapraz Geçerlilik (Cross- Validation)

v

İlgili Kaynaklarsingle.php