Doğrusal olmayan regresyonda bazı eğrisellik ölçüleriYILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DOĞRUSAL OLMAYAN REGRESYONDA BAZI EĞRİSELLİK ÖLÇÜLERİ
İstatistikçi Zehra Zeynep ŞAHİNBAŞOĞLU
FBE İstatistik Anabilim Dalı İstatistik Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Atıf EVREN
İSTANBUL, 20051. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

1982-1993 yılları arasında yönetim konularında yurt içinde ve yurt dışında hazırlanan doktora tezleri üzerine karşılaştırmalı bir araştırma - Sayfa 39
25 2.11. İSTATİSTİK METODLARA GÖRE DAGILIM İstatistik metodlann kullanımı diğer kriterlerden daha farklıdır. Bir tez de birden fazla istatistik metod'un kullanılmış olmasından dolayı, istatistik metodların hepsi ayn birer değişken olarak ele alınmıştır. Bu yüzden toplam tez sayısı 322 den 414 ' e çıkmış gibi görülebilir. Ancak , yukarıda da belirtildiği gibi, herbir istatistik metod bağımsız ol...
Dinamik portföy analizi: Yeni bir model önerisi - Sayfa 2
Filiz KARDİYEN tarafından hazırlanan DİNAMİK PORTFÖY ANALİZİ: YENİ BİR MODEL ÖNERİSİ adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Soner GÖNEN Tez Danışmanı, İstatistik Doç.Dr. Güçkan YAPAR Tez Danışmanı, İstatistik ………………………………. ………………………………. Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile İstatistik Anabilim Dalında Doktora tezi olarak kabul edilmiştir. Prof. Dr...
1982-1993 yılları arasında yönetim konularında yurt içinde ve yurt dışında hazırlanan doktora tezleri üzerine karşılaştırmalı bir araştırma - Sayfa 110
Wı DOKUZUNCU IJÖLÜ!t1 · TEZLERİN ÜNİFER..\'İTELER VE İSTATİSTİK METODl. AR İTİBARİYLE DA

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istatistik
dalı
anabilim
tezi
bilimleri
enstitüsü


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DOĞRUSAL OLMAYAN REGRESYONDA BAZI EĞRİSELLİK ÖLÇÜLERİ
İstatistikçi Zehra Zeynep ŞAHİNBAŞOĞLU
FBE İstatistik Anabilim Dalı İstatistik Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Atıf EVREN
İSTANBUL, 2005

İlgili Kaynaklarsingle.php