Domatesin hasat sonrası hastalıklarına karşı kimyasal savaşıma alternatif olabilecek yöntemler üzerine araştırmalar

Simgeler C CO2 g lt mg ml l O2 ppm Kısaltmalar EPA FAO FDA GC GC/MS MAP PDA PDA-ANT TSA

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ
Açıklamalar Santigrad derece Karbon dioksit Gram Litre Miligram (1x 10-3 g) Mililitre (1×10-3 l) Mikrolitre (1×10-3 l) Oksijen Milyonda bir (1×10-6) Açıklamalar Amerikan Çevere Koruma Teşkilatı Birleşmiş Milletler Beslenme ve Tarım Örgütü Amerikan Gıda ve İlaç Yönetimi Gaz Kromatografisi Gaz Kromatografisi/Kütle Spektrometresi Modifiye Atmosfer Paket Patates Dekstroz Agar Patates Dekstroz Agar- Antibiotik Tryptone Soya Agar

vi10. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı ön uygulamaların ve modifiye atmosferde paketleme (MAP)'nin taze ve tüketime hazır (fresh-cut) Alphonse Lavallée üzüm çeşidinin kalitesi üzerine etkileri - Sayfa 10
SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ Kısaltmalar GC GC/MS MAP PDA PDA-ANT TSA SÇKM TA SEM Kh FA KA p-KA GA EA Ku Ek Gk Egk Rh Açıklamalar Gaz kromatografisi Gaz kromatografisi/kütle spektrometresi Modifiye atmosfer paket Patates dekstroz agar Patates dekstroz agar- antibiotik Tryptone soya agar Suda çözünebilir kuru madde Titre edilebilir asit Taramalı (scanning) elektron mikroskopisi Kateşi...
Domateste Phytophthora infestans ve Sclerotinia sclerotioruma karşı uçucu yağlar ve bitki ekstraklarının antifungal etkileri - Sayfa 8
PDA GC-MS IV SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ Patates Dekstroz Agar katı besi ortam1 Gas Cromotogrophy-Mass Spectroscopy (Gaz kromotogrofı ve kütle spektroskopi) ...
Turunçgillerde hasat sonrası patojenlere karşı bazı bitki uçucu yağlarının antifungal etkinliği - Sayfa 8
PDA GC-MS MIC SEM 8 SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ Patates Dekstroz Agar katı besi ortamı Gas Cromotogrophy-Mass Spectroscopy (Gaz kromotogrofi ve kütle spektroskopi) Minimum Inhibition Concentration (Patojen gelişimini engelleyen en düşük konsantrasyon) Scanning Electron Microscope ...

10. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

simgeler
kısaltmalar
agar
dekstroz
patates
dizini


10. SAYFA ICERIGI

Simgeler C CO2 g lt mg ml l O2 ppm Kısaltmalar EPA FAO FDA GC GC/MS MAP PDA PDA-ANT TSA

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ
Açıklamalar Santigrad derece Karbon dioksit Gram Litre Miligram (1x 10-3 g) Mililitre (1×10-3 l) Mikrolitre (1×10-3 l) Oksijen Milyonda bir (1×10-6) Açıklamalar Amerikan Çevere Koruma Teşkilatı Birleşmiş Milletler Beslenme ve Tarım Örgütü Amerikan Gıda ve İlaç Yönetimi Gaz Kromatografisi Gaz Kromatografisi/Kütle Spektrometresi Modifiye Atmosfer Paket Patates Dekstroz Agar Patates Dekstroz Agar- Antibiotik Tryptone Soya Agar

vi

İlgili Kaynaklar
single.php