Domatesin hasat sonrası hastalıklarına karşı kimyasal savaşıma alternatif olabilecek yöntemler üzerine araştırmalar

ŞEKİLLER DİZİNİ

Sayfa

Şekil 3.1. Denemelerde kullanılmak üzere laboratuara getirilen domates meyveleri .vi7
Şekil 3.2. Denemede kullanılan MAPların ve meyvelerin uygulamaya hazırlanması .19
Şekil 3.3. Denemede kullanılan kimyasalların uygulamalara hazırlanması .20
Şekil 3.4. Hazırlanmış kimyasal maddelerin meyvelere uygulanması .21
Şekil 3.5. Denemede kullanılan uygulama meyvelerinin 11 Cde 14 gün soğuk hava deposunda muhafaza edilmesi.21
Şekil 3.6. Denemelerin 7. ve 14. günlerinde Lifepack Class ve Lifepack Etb kodlu MAPlar içerisindeki gaz kompozisyonları taşınabilir gaz analizörü ile belirlenmesi .22
Şekil 3.7. MAPlar içerisindeki timol veya ögenol oranlarının denemenin 7. gününde GC cihazı ile belirlenmesi.22
Şekil 3.8. Meyvedeki mikroorganizma popülasyonunun belirlendiği çalışmalar.23
Şekil 4.1. Lifepack Class MAPlar ile kombine edilen timol uygulamalarının meyvedeki mikroorganizma sayısına etkisi .33
Şekil 4.2. Lifepack Class MAPlar ile kombine edilen ögenol uygulamalarının meyvedeki mikroorganizma sayısına etkisi .33
Şekil 4.3. Lifepack Etb MAPlar ile kombine edilen timol uygulamalarının meyvedeki mikroorganizma sayısına etkisi.34
Şekil 4.4. Lifepack Etb MAPlar ile kombine edilen ögenol uygulamalarının meyvedeki mikroorganizma sayısına etkisi .35
Şekil 4.5. Timol uygulaması yapılmış meyvelerdeki fitotoksisite belirtileri .35
Şekil 4.6. Lifepack Class MAPlar ile kombine edilen timol uygulamasının
meyvelerdeki çürüme yüzdesine etkisi .39
Şekil 4.7. Lifepack Class MAPlar ile kombine edilen ögenol uygulamasının meyvelerdeki çürüme yüzdesine etkisi .39
Şekil 4.8. Lifepack Etb MAPlar ile kombine edilen timol uygulamasının meyvelerdeki çürüme yüzdesine etkisi .40
Şekil 4.9. Lifepack Etb MAPlar ile kombine edilen ögenol uygulamasının meyvelerdeki çürüme yüzdesine etkisi.40

vii11. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

lifepack®
maplar
timol
uygulama
ögenol
kombine


11. SAYFA ICERIGI

ŞEKİLLER DİZİNİ

Sayfa

Şekil 3.1. Denemelerde kullanılmak üzere laboratuara getirilen domates meyveleri .vi7
Şekil 3.2. Denemede kullanılan MAPların ve meyvelerin uygulamaya hazırlanması .19
Şekil 3.3. Denemede kullanılan kimyasalların uygulamalara hazırlanması .20
Şekil 3.4. Hazırlanmış kimyasal maddelerin meyvelere uygulanması .21
Şekil 3.5. Denemede kullanılan uygulama meyvelerinin 11 Cde 14 gün soğuk hava deposunda muhafaza edilmesi.21
Şekil 3.6. Denemelerin 7. ve 14. günlerinde Lifepack Class ve Lifepack Etb kodlu MAPlar içerisindeki gaz kompozisyonları taşınabilir gaz analizörü ile belirlenmesi .22
Şekil 3.7. MAPlar içerisindeki timol veya ögenol oranlarının denemenin 7. gününde GC cihazı ile belirlenmesi.22
Şekil 3.8. Meyvedeki mikroorganizma popülasyonunun belirlendiği çalışmalar.23
Şekil 4.1. Lifepack Class MAPlar ile kombine edilen timol uygulamalarının meyvedeki mikroorganizma sayısına etkisi .33
Şekil 4.2. Lifepack Class MAPlar ile kombine edilen ögenol uygulamalarının meyvedeki mikroorganizma sayısına etkisi .33
Şekil 4.3. Lifepack Etb MAPlar ile kombine edilen timol uygulamalarının meyvedeki mikroorganizma sayısına etkisi.34
Şekil 4.4. Lifepack Etb MAPlar ile kombine edilen ögenol uygulamalarının meyvedeki mikroorganizma sayısına etkisi .35
Şekil 4.5. Timol uygulaması yapılmış meyvelerdeki fitotoksisite belirtileri .35
Şekil 4.6. Lifepack Class MAPlar ile kombine edilen timol uygulamasının
meyvelerdeki çürüme yüzdesine etkisi .39
Şekil 4.7. Lifepack Class MAPlar ile kombine edilen ögenol uygulamasının meyvelerdeki çürüme yüzdesine etkisi .39
Şekil 4.8. Lifepack Etb MAPlar ile kombine edilen timol uygulamasının meyvelerdeki çürüme yüzdesine etkisi .40
Şekil 4.9. Lifepack Etb MAPlar ile kombine edilen ögenol uygulamasının meyvelerdeki çürüme yüzdesine etkisi.40

vii

İlgili Kaynaklar
single.php