Domatesin hasat sonrası hastalıklarına karşı kimyasal savaşıma alternatif olabilecek yöntemler üzerine araştırmalar

düşünülmektedir. Yaygın olarak kullanılan fungisitler; benzimidazoller, aromatik hidrokarbonlar ve sterol biyosentez inhibitörleridir (Daferera ve ark. 2002). Ancak, son yıllarda birçok gelişmiş ülkede hasat sonrası dönemde tüketim aşamasındaki ürünlerde kimyasalların kullanımı, toplum sağlığını tehlike altına aldığı düşünülerek sınırlandırılmıştır (Serrano ve ark. 2005). Bununla birlikte Avrupa Birliği üyesi ülkelerde kabuğu ile yenen meyve ve sebzelerde fungisit kullanımı tamamen yasaklanmıştır. Ayrıca, kullanılan kimyasallara karşı patojenlerin dayanıklılık mekanizması geliştirdiği ve bu nedenle kimyasalların etkinliklerinin azaldığı tespit edilmiştir (Çakır ve ark. 2005). Bu sebeple hasat sonrası hastalıkların engellenebilmesi için kimyasal savaşıma alternatif olabilecek, insan sağlığına zararsız, çevreye duyarlı ve etkinlik sorunu yaratmayan yeni savaşım yöntemlerinin ortaya çıkarılması gerekmektedir (Duru ve ark. 2003).
Hasat sonrası hastalıkların engellenmesinde kimyasal savaşıma alternatif olabilecek savaşım yöntemleri üzerinde çalışmalar devam etmektedir (Ben-Yehoshua ve ark.1988). Bunlar; biyolojik savaş, fiziksel savaş ve güvenli olarak kabul edilen maddelerin (GRAS) kullanımı olarak sıralanabilir (Golan, 2001).
Amerikan Gıda ve İlaç Yönetimi (FDA), bazı kimyasal ve gıda katkı maddelerinin belirli şartlarda ve doz aralıklarında kullanıldığı zaman genel olarak güvenilir ve zararsız olduğunu kabul etmektedir. Bu maddelere de güvenli olarak kabul edilen maddeler denilmektedir (Anonim 2008b). FDA, uçucu yağları ve bileşenlerini GRAS kategorisinde sınıflandırmaktadır. Bu tez kapsamında kullanılan timol ve ögenol gıda katkı maddesi olarak kullanılmakta ve FDA tarafından GRAS olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte Amerikan Çevre Koruma Teşkilatı (EPA) tarafından çevreye ve insan sağlığına zararlı olmayan maddeler olarak sınıflandırılmaktadır (Anonim 2008c, Anonim 2009b).
Uçucu yağlar, uzun yıllardır antimikrobiyal ve antioksidant maddeler kapsamında kabul edilmekle birlikte bu maddelerin kullanım alanlarının belirlenip uygulanması henüz son yıllarda araştırıcıların ilgisini çekmiştir (Appendini ve Hotchkiss 2002, Burt 2004). Özellikle bu tez kapsamında kullanılan ögenol (karanfil yağının ana bileşeni, Syzygium
315. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Çileğin hasat sonrası hastalıklarına karşı çeşitli kimyasal maddelerin sisleme yöntemi ile uygulanması - Sayfa 5
5 Bu gelişmelerden dolayı hasat sonrası hastalıkların engellenmesinde kimyasal savaşıma alternatif savaşım yöntemleri bulunmuştur (Ben-Yehoshua ve ark.,1988). Bunlar; biyolojik savaş, fiziksel savaş (Sıcak su uygulamaları, MAP uygulamaları, kontrollü atmosfer uygulamaları, mikrodalga uygulamaları, UV uygulamaları) ve güvenli olarak kabul edilen maddelerin (GRAS) kullanımı olarak sıralanabilir (Go...

15. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kimyasal
hasat
alternatif
kullanım
karşı
kullanımı


15. SAYFA ICERIGI

düşünülmektedir. Yaygın olarak kullanılan fungisitler; benzimidazoller, aromatik hidrokarbonlar ve sterol biyosentez inhibitörleridir (Daferera ve ark. 2002). Ancak, son yıllarda birçok gelişmiş ülkede hasat sonrası dönemde tüketim aşamasındaki ürünlerde kimyasalların kullanımı, toplum sağlığını tehlike altına aldığı düşünülerek sınırlandırılmıştır (Serrano ve ark. 2005). Bununla birlikte Avrupa Birliği üyesi ülkelerde kabuğu ile yenen meyve ve sebzelerde fungisit kullanımı tamamen yasaklanmıştır. Ayrıca, kullanılan kimyasallara karşı patojenlerin dayanıklılık mekanizması geliştirdiği ve bu nedenle kimyasalların etkinliklerinin azaldığı tespit edilmiştir (Çakır ve ark. 2005). Bu sebeple hasat sonrası hastalıkların engellenebilmesi için kimyasal savaşıma alternatif olabilecek, insan sağlığına zararsız, çevreye duyarlı ve etkinlik sorunu yaratmayan yeni savaşım yöntemlerinin ortaya çıkarılması gerekmektedir (Duru ve ark. 2003).
Hasat sonrası hastalıkların engellenmesinde kimyasal savaşıma alternatif olabilecek savaşım yöntemleri üzerinde çalışmalar devam etmektedir (Ben-Yehoshua ve ark.1988). Bunlar; biyolojik savaş, fiziksel savaş ve güvenli olarak kabul edilen maddelerin (GRAS) kullanımı olarak sıralanabilir (Golan, 2001).
Amerikan Gıda ve İlaç Yönetimi (FDA), bazı kimyasal ve gıda katkı maddelerinin belirli şartlarda ve doz aralıklarında kullanıldığı zaman genel olarak güvenilir ve zararsız olduğunu kabul etmektedir. Bu maddelere de güvenli olarak kabul edilen maddeler denilmektedir (Anonim 2008b). FDA, uçucu yağları ve bileşenlerini GRAS kategorisinde sınıflandırmaktadır. Bu tez kapsamında kullanılan timol ve ögenol gıda katkı maddesi olarak kullanılmakta ve FDA tarafından GRAS olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte Amerikan Çevre Koruma Teşkilatı (EPA) tarafından çevreye ve insan sağlığına zararlı olmayan maddeler olarak sınıflandırılmaktadır (Anonim 2008c, Anonim 2009b).
Uçucu yağlar, uzun yıllardır antimikrobiyal ve antioksidant maddeler kapsamında kabul edilmekle birlikte bu maddelerin kullanım alanlarının belirlenip uygulanması henüz son yıllarda araştırıcıların ilgisini çekmiştir (Appendini ve Hotchkiss 2002, Burt 2004). Özellikle bu tez kapsamında kullanılan ögenol (karanfil yağının ana bileşeni, Syzygium
3

İlgili Kaynaklar
single.php