Domatesin hasat sonrası hastalıklarına karşı kimyasal savaşıma alternatif olabilecek yöntemler üzerine araştırmalar

sp.) ve timolün (kekik ve kekik otunun ana bileşeni, Thymus ve Origanum) antioksidant ve antimikrobiyal maddeler oldukları tespit edilmiştir (Lee ve Shibamoto 2001, Kulisic ve ark. 2004). Timol ve ögenolün bakterilere (Periago ve ark 2004), funguslara (Vazquez ve ark. 2001) ve mayalara (Arora ve Kaur 1999) karşı antimikrobiyal etkileri de yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır.
Bunların yanı sıra, uçucu yağların gıda maddeleri üzerinde doğal koruyucu maddeler olarak kullanımı da araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Bu konuda peynir (Smith ve ark. 2001), ekmek (Guynot ve ark. 2003) ve et ürünlerinin (Quintavalla ve Vicini 2002) patojenler tarafından bozulmasını engellemek için yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Ayrıca uçucu yağlar, birçok meyve ve sebze türünün hasat sonrası dönemde çürümelerinin engellenmesi amacı ile kullanılmışlar ve bu konuda çalışmalar yapılmıştır. Timol, ögenol veya mentolün modifiye atmosfer paketleme (MAP) teknolojisi ile kombine edilerek kirazda (Serrano ve ark. 2005) ve farklı sofralık üzüm çeşitlerinde (Valverde ve ark. 2005, Valero ve ark. 2006) hasat sonrası hastalıkların engellenmesine yönelik çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalarda MAP teknolojisinin (Kader ve ark. 1989) geliştirilerek aktif paketlemeye yönelimin gerekliliği ortaya çıkarılmıştır.
Bu tezin amacı, domatesin hasat sonrası hastalıklarına karşı timol veya ögenolün MAP teknolojisi ile kombine edilerek etkinliklerinin araştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda domates gibi ülkemiz ekonomisi için yüksek önem arz eden bir ürünün hasat sonrası hastalıklarının engellenerek yurt içi ve yurt dışında daha güvenilir ve rahat bir şekilde pazarlanabilmesine katkıda bulunmak istenmiştir. Türkiyede ve dünyada bu konuda yapılan çalışmaların eksikliği de bu tez konusunun önemini daha belirgin biçimde ortaya çıkarmaktadır.
416. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ögenol
yağlar
timol
uçucu
önem
karşı


16. SAYFA ICERIGI

sp.) ve timolün (kekik ve kekik otunun ana bileşeni, Thymus ve Origanum) antioksidant ve antimikrobiyal maddeler oldukları tespit edilmiştir (Lee ve Shibamoto 2001, Kulisic ve ark. 2004). Timol ve ögenolün bakterilere (Periago ve ark 2004), funguslara (Vazquez ve ark. 2001) ve mayalara (Arora ve Kaur 1999) karşı antimikrobiyal etkileri de yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır.
Bunların yanı sıra, uçucu yağların gıda maddeleri üzerinde doğal koruyucu maddeler olarak kullanımı da araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Bu konuda peynir (Smith ve ark. 2001), ekmek (Guynot ve ark. 2003) ve et ürünlerinin (Quintavalla ve Vicini 2002) patojenler tarafından bozulmasını engellemek için yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Ayrıca uçucu yağlar, birçok meyve ve sebze türünün hasat sonrası dönemde çürümelerinin engellenmesi amacı ile kullanılmışlar ve bu konuda çalışmalar yapılmıştır. Timol, ögenol veya mentolün modifiye atmosfer paketleme (MAP) teknolojisi ile kombine edilerek kirazda (Serrano ve ark. 2005) ve farklı sofralık üzüm çeşitlerinde (Valverde ve ark. 2005, Valero ve ark. 2006) hasat sonrası hastalıkların engellenmesine yönelik çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalarda MAP teknolojisinin (Kader ve ark. 1989) geliştirilerek aktif paketlemeye yönelimin gerekliliği ortaya çıkarılmıştır.
Bu tezin amacı, domatesin hasat sonrası hastalıklarına karşı timol veya ögenolün MAP teknolojisi ile kombine edilerek etkinliklerinin araştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda domates gibi ülkemiz ekonomisi için yüksek önem arz eden bir ürünün hasat sonrası hastalıklarının engellenerek yurt içi ve yurt dışında daha güvenilir ve rahat bir şekilde pazarlanabilmesine katkıda bulunmak istenmiştir. Türkiyede ve dünyada bu konuda yapılan çalışmaların eksikliği de bu tez konusunun önemini daha belirgin biçimde ortaya çıkarmaktadır.
4

İlgili Kaynaklar
single.php