Domatesin hasat sonrası hastalıklarına karşı kimyasal savaşıma alternatif olabilecek yöntemler üzerine araştırmalar

2. KAYNAK ARAŞTIRMASI
Domateslerde görülen hasat sonrası hastalıklara ait, bu çalışma ile ilgili konuları içeren yerli ve yabancı literatürün büyük bir kısmı gözden geçirilmiştir. Bu bölümde yararlanılan kaynakların yayımlanma tarihlerine göre özetlenmesi uygun görülmüştür.
Ögenol ve anetol uçucu yağlarının, Aspergillus parasitucusa ait iki farklı ırkın fungal gelişimi ve aflatoksin üretimi üzerine etkisi incelenmiştir. Ögenolün 300 g/mllik dozunun A. parasitucusa ait iki ırk üzerinde de gelişimi engelleyici etkisi olduğu saptanmıştır. Ancak ögenolün 200 g/mlde daha düşük dozlarının ise A. parasiticus NRRL 299 ırkı tarafından üretilen aflatoksin miktarında artışa neden oldukları gözlenmiştir (Karapinar 1989).
Botrytis cinerea Pers:Fr ve Penicillium italicum Wehmerun 10ar llik spor çözeltileri patates dekstroz agar (PDA) ortamına karıştırılmış ve kekik yağının bu sporlar üzerindeki toksik etkisi incelenmiştir. Sonuç olarak, B. cinerea ve P. italicum funguslarının gelişimini engellemek için gerekli olan fungisit dozları sırasıyla 25 ve 50 ppm iken uçucu yağda sırasıyla 12 ve 25 ppm olarak belirlenmiştir (Arras ve ark. 1993a).
Narenciye meyvelerinde Penicillium digitatum (Pers) Sacc.dan kaynaklanan çürümelerin farklı vakum koşullarında kekik bitkisinden elde edilen uçucu yağ ile engellenmesi amaçlanmıştır. P. digitatumun 105 spor/mllik çözeltisi ile spreylenen limon ve satsuma meyveleri 20Cde, 10ltlik kavanozlara yerleştirilmişlerdir. Kavanoz içerisinde 10-1 barlık bir ortam oluşturulmuş ve içeride bulunan portakallarda P. digitatum gelişimini engellemek için kekik yağı buhar şeklinde 5 farklı dozda (25, 50, 100, 200 ve 300 l/10lt) uygulanmıştır. Uygulamadan 24 saat sonra portakal meyvelerinin yüzeyi durulanmış ve elde edilen 100 mllik durulama suları petri kaplarına aktarılmıştır. Hiçbir uygulama yapılmamış portakal meyvelerinden elde edilen durulama sularında %80 oranında canlı P. digitatum sporu belirlenirken bu oran uygulama yapılan meyvelerden (300 l/10lt) elde edilen durulama sularında %10 olarak saptanmıştır (Arras ve ark. 1993b).
517. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Turunçgillerde yeşil küf çürüklüğü etmenine (Penicillium digitatum (Pers.) Sacc) karşı yeni fungisitlerin ve mum kombinasyonlarının etkililikleri üzerine araştırmalar - Sayfa 36
17 özellikle imazalilin bu patojenleri etkin bir şekilde kontrol ettiğini göstermiştir (Özbek ve Delen, 1995). Akdeniz bölgesinde, turunçgil meyvelerinin hasat, taşıma, paketleme, depolama ve pazarlama dönemlerinde bozulmalarına neden olan P. digitatum ve P. italicum‟un kontrolünde kullanılan, benomyl, thiabendazole ve imazalil fungisitlerine karşı direnç durumlarını araştıran çalışmada, paketle...
Turunçgillerde hasat sonrası patojenlere karşı bazı bitki uçucu yağlarının antifungal etkinliği - Sayfa 17
17 bitki hastalıklarına neden olan toprak kökenli funguslara fungitoksik olduğunu tespit etmişlerdir. Yonucu (1997)’ de yapmış olduğu çalışmada, toprak kökenli patojenlerden Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, Pythium sp., R. solani, S. sclerotiorum ve Sclerotium rofsii üzerine bazı bitkilerin ekstrakt, uçucu yağ ve kompost ekstraktlarının etkileri araştırmış ve en etkili bitkinin kekik olduğu...

17. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

digitatum
edilen
cinerea
gelişimi
uçucu
gelişimini


17. SAYFA ICERIGI

2. KAYNAK ARAŞTIRMASI
Domateslerde görülen hasat sonrası hastalıklara ait, bu çalışma ile ilgili konuları içeren yerli ve yabancı literatürün büyük bir kısmı gözden geçirilmiştir. Bu bölümde yararlanılan kaynakların yayımlanma tarihlerine göre özetlenmesi uygun görülmüştür.
Ögenol ve anetol uçucu yağlarının, Aspergillus parasitucusa ait iki farklı ırkın fungal gelişimi ve aflatoksin üretimi üzerine etkisi incelenmiştir. Ögenolün 300 g/mllik dozunun A. parasitucusa ait iki ırk üzerinde de gelişimi engelleyici etkisi olduğu saptanmıştır. Ancak ögenolün 200 g/mlde daha düşük dozlarının ise A. parasiticus NRRL 299 ırkı tarafından üretilen aflatoksin miktarında artışa neden oldukları gözlenmiştir (Karapinar 1989).
Botrytis cinerea Pers:Fr ve Penicillium italicum Wehmerun 10ar llik spor çözeltileri patates dekstroz agar (PDA) ortamına karıştırılmış ve kekik yağının bu sporlar üzerindeki toksik etkisi incelenmiştir. Sonuç olarak, B. cinerea ve P. italicum funguslarının gelişimini engellemek için gerekli olan fungisit dozları sırasıyla 25 ve 50 ppm iken uçucu yağda sırasıyla 12 ve 25 ppm olarak belirlenmiştir (Arras ve ark. 1993a).
Narenciye meyvelerinde Penicillium digitatum (Pers) Sacc.dan kaynaklanan çürümelerin farklı vakum koşullarında kekik bitkisinden elde edilen uçucu yağ ile engellenmesi amaçlanmıştır. P. digitatumun 105 spor/mllik çözeltisi ile spreylenen limon ve satsuma meyveleri 20Cde, 10ltlik kavanozlara yerleştirilmişlerdir. Kavanoz içerisinde 10-1 barlık bir ortam oluşturulmuş ve içeride bulunan portakallarda P. digitatum gelişimini engellemek için kekik yağı buhar şeklinde 5 farklı dozda (25, 50, 100, 200 ve 300 l/10lt) uygulanmıştır. Uygulamadan 24 saat sonra portakal meyvelerinin yüzeyi durulanmış ve elde edilen 100 mllik durulama suları petri kaplarına aktarılmıştır. Hiçbir uygulama yapılmamış portakal meyvelerinden elde edilen durulama sularında %80 oranında canlı P. digitatum sporu belirlenirken bu oran uygulama yapılan meyvelerden (300 l/10lt) elde edilen durulama sularında %10 olarak saptanmıştır (Arras ve ark. 1993b).
5

İlgili Kaynaklar
single.php