Domatesin hasat sonrası hastalıklarına karşı kimyasal savaşıma alternatif olabilecek yöntemler üzerine araştırmalar

çürüklük)e karşı in vitro koşullarda araştırılmıştır. Fungal etmenlerin misel, spor çimlenmesi ve çim borusu gelişiminin engellenmesinde uçucu yağların buhar etkisinin, değme etkisine göre daha düşük dozlarda olduğu belirlenmiştir. Uçucu yağların fungal etmenlerin hif ve sporları üzerinde neden olduğu morfolojik değişiklikler, ışık ve elektron mikroskobu ile araştırılmıştır. Uçucu yağların buharına maruz kalmış fungusların hiflerinde sitoplazmik pıhtılaşma, protoplastlarında vakuol oluşumu, hiflerde erime ve sitoplazmik boşalma şeklinde gözlenen önemli yapısal deformasyonlar gözlenmiştir (Köse 2007).
İki farklı çilek çeşidinde hasat sonrası bozulmalara neden olan funguslara karşı, ögenol bakımından zengin tarçın yağı ile kaplanmış paketleme materyalinin etkisi incelenmiş ve sonuç olarak 4Cde 7 gün depolanan çileklerde depolama sonunda herhangi bir çürüme saptanmamıştır (Rodriguez ve ark. 2007)
Sert çekirdeklilerde M. fructicola (kahverengi çürüklük)ya karşı hasat sonrası dönemde meyvelere timol buharı uygulanmıştır. Timol buharının fungus üzerindeki öldürücü etki mekanizması tam olarak bilinmemesine rağmen öldürücü etkinin fungusun sporları veya yüzeysel miselleri üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Hasat edilen erikler, M. fructicola konidileri ile inokule edildikten sonra sporulasyonun gerçekleşmesi için 21Cde 4-6 gün inkübe edilmişlerdir. Sporulasyon gözlenen meyvelere, 0 ile 8 g/ml timol buharı uygulanmıştır. Timol uygulaması yapılan veya yapılmayan meyvelerdeki kahverengi lezyonlardan M. fructicolaya ait konidiler daha sonra dört adet vital stain yardımı ile yaşayabilirliklerinin saptanması amacı ile izole edilmişlerdir. Sonuç olarak 2 g/ml dozunda timol buharı uygulanan M. fructicolaya ait konidilerin % 50si canlı kalırken, 8 g/ml doz uygulana konidilerde ise bu oran % 17 olarak bulunmuştur (Svircev ve ark. 2007).
Domates meyvesinde hasat sonrası dönemde görülen siyah çürüklük etmeni A. alternata ve antraknoz etmeni Colletetrichum coccodes (Wall) S.J. Hughese karşı ozon(03) gazının etkisi incelenmiştir. Domates meyveleri, ozon gazı uygulamaları öncesinde veya sonrasında denemede kullanılan hastalık etmeni funguslar ile inokule edildikten sonra 13 gün 13Cde depolanmışlardır. Denemede kullanılan ozon gazı dozları, kontrol ve
1123. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Turunçgillerde hasat sonrası patojenlere karşı bazı bitki uçucu yağlarının antifungal etkinliği - Sayfa 6
6 ÖZET TURUNÇGİLLERDE HASAT SONRASI PATOJENLERE KARŞI BAZI BİTKİ UÇUCU YAĞLARININ ANTİFUNGAL ETKİNLİĞİ Yapılan bu çalışmada Doğu Akdeniz Bölgesinde yetişen ak kekik (Origanum onites L.), Suriye kekiği (Origanum syriacum var. bevanii Holmes.), karabaş kekik (Thymbra spicata L.), karabaş lavanta (Lavandula stoechas subsp. stoechas L.), rezene (Foeniculum vulgare Mill.) ve defne (Laurus nobilis L....

23. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

etki
uçucu
olan
edilen
karşı
fungal


23. SAYFA ICERIGI

çürüklük)e karşı in vitro koşullarda araştırılmıştır. Fungal etmenlerin misel, spor çimlenmesi ve çim borusu gelişiminin engellenmesinde uçucu yağların buhar etkisinin, değme etkisine göre daha düşük dozlarda olduğu belirlenmiştir. Uçucu yağların fungal etmenlerin hif ve sporları üzerinde neden olduğu morfolojik değişiklikler, ışık ve elektron mikroskobu ile araştırılmıştır. Uçucu yağların buharına maruz kalmış fungusların hiflerinde sitoplazmik pıhtılaşma, protoplastlarında vakuol oluşumu, hiflerde erime ve sitoplazmik boşalma şeklinde gözlenen önemli yapısal deformasyonlar gözlenmiştir (Köse 2007).
İki farklı çilek çeşidinde hasat sonrası bozulmalara neden olan funguslara karşı, ögenol bakımından zengin tarçın yağı ile kaplanmış paketleme materyalinin etkisi incelenmiş ve sonuç olarak 4Cde 7 gün depolanan çileklerde depolama sonunda herhangi bir çürüme saptanmamıştır (Rodriguez ve ark. 2007)
Sert çekirdeklilerde M. fructicola (kahverengi çürüklük)ya karşı hasat sonrası dönemde meyvelere timol buharı uygulanmıştır. Timol buharının fungus üzerindeki öldürücü etki mekanizması tam olarak bilinmemesine rağmen öldürücü etkinin fungusun sporları veya yüzeysel miselleri üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Hasat edilen erikler, M. fructicola konidileri ile inokule edildikten sonra sporulasyonun gerçekleşmesi için 21Cde 4-6 gün inkübe edilmişlerdir. Sporulasyon gözlenen meyvelere, 0 ile 8 g/ml timol buharı uygulanmıştır. Timol uygulaması yapılan veya yapılmayan meyvelerdeki kahverengi lezyonlardan M. fructicolaya ait konidiler daha sonra dört adet vital stain yardımı ile yaşayabilirliklerinin saptanması amacı ile izole edilmişlerdir. Sonuç olarak 2 g/ml dozunda timol buharı uygulanan M. fructicolaya ait konidilerin % 50si canlı kalırken, 8 g/ml doz uygulana konidilerde ise bu oran % 17 olarak bulunmuştur (Svircev ve ark. 2007).
Domates meyvesinde hasat sonrası dönemde görülen siyah çürüklük etmeni A. alternata ve antraknoz etmeni Colletetrichum coccodes (Wall) S.J. Hughese karşı ozon(03) gazının etkisi incelenmiştir. Domates meyveleri, ozon gazı uygulamaları öncesinde veya sonrasında denemede kullanılan hastalık etmeni funguslar ile inokule edildikten sonra 13 gün 13Cde depolanmışlardır. Denemede kullanılan ozon gazı dozları, kontrol ve
11

İlgili Kaynaklar
single.php