Domatesin hasat sonrası hastalıklarına karşı kimyasal savaşıma alternatif olabilecek yöntemler üzerine araştırmalar

Türkiyede yetişen Origanum acutidens (Hund. Murr.) Iestwaart bitkisinden elde edilen uçucu yağdaki karvakrol, timol ve -cymen bileşiklerinin antifungal, herbisidal ve böcekler üzerindeki toksik etkisi incelenmiştir. Antifungal etkinliklerinin belirlenmesi amacı ile yapılan denemeler sonucunda, karvakrol ve timol bileşiklerinin denemelerde kullanılan ve bitkilerde hastalık etmeni 17 farklı tür fungusun gelişimini neredeyse tamamen engellediği saptanmıştır. Aynı zamanda bu bileşiklerin sahip olduğu antifungal etkinin ticari olarak kullanılan benomyl etken maddesinden daha etkili olduğu saptanmıştır. Karvakrol ve timolün yabancı ot tohumları üzerindeki toksik etkisi incelendiğinde ise bu bileşiklerin, Amaranthus retroflexus L., Chenopodium album L., Rumex crispus L. tohumlarının çimlenmesini engellediği saptanmıştır. Aynı zamanda ergin Sitophilus granarius (Hustache A.) ve Tribolium confusum Jacquelin du Val böcek türlerinde sırasıyla %68,3 ve 36,7 oranlarında ölüme neden olmuştur (Kordali ve ark. 2008).
Düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) filmlerin üzeri, %4 veya %2lik timol-ögenol karışımları ve etilen vinil asetat (EVA) kombinasyonuyla kaplanmıştır. Antimikrobiyal örtü ile kaplanmış filmlerin, işlenmiş gıdalarda bozulmalara neden olan Listeria monocytogenes Murray et. al., Bacillus cereus Frankland & Frankland, S. aureus ve E. coli gibi mikroorganizmaların gelişimi üzerine engelleyici etkisi agar disk difüzyon tekniği kullanılarak incelenmiştir. Buna göre %4lük timol-ögenol ve EVA karışımı ile kaplanan filmlerin, denemede kullanılan bütün mikroorganizmaların gelişimini tamamen engellediği tespit edilmiştir (Tippayatum ve ark. 2009).
Inula hupehensis (Ling) Ling. bitkisinin köklerinden türetilen timolün antibakteriyel ve antifungal etkileri incelenmiştir. Uygulamada kullanılan timolün Staphylcoccus aureus Rossenbach, metisiline dirençli S.aureus ve Escherichia coli T. Eescherich bakterilerini engellemek için gerekli olan minimum dozlarının sırası ile 62,3, 62,8 ve 250 g/ml olduğu tespit edilmiştir. Bitki patojeni Rhizoctonia solani Kühn., Phytophtora melonis Katsura ve Peronophythora litchi Chen fungusları için gerekli EC50 (miseliyal gelişmeyi %50 engelleyen doz) değerlerinin ise sırasıyla 157, 180, 141 g/ml olduğu hesaplanmıştır (Zhao ve ark. 2009).
1325. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

timol
tespit
yapılan
olan
uçucu
karvakrol


25. SAYFA ICERIGI

Türkiyede yetişen Origanum acutidens (Hund. Murr.) Iestwaart bitkisinden elde edilen uçucu yağdaki karvakrol, timol ve -cymen bileşiklerinin antifungal, herbisidal ve böcekler üzerindeki toksik etkisi incelenmiştir. Antifungal etkinliklerinin belirlenmesi amacı ile yapılan denemeler sonucunda, karvakrol ve timol bileşiklerinin denemelerde kullanılan ve bitkilerde hastalık etmeni 17 farklı tür fungusun gelişimini neredeyse tamamen engellediği saptanmıştır. Aynı zamanda bu bileşiklerin sahip olduğu antifungal etkinin ticari olarak kullanılan benomyl etken maddesinden daha etkili olduğu saptanmıştır. Karvakrol ve timolün yabancı ot tohumları üzerindeki toksik etkisi incelendiğinde ise bu bileşiklerin, Amaranthus retroflexus L., Chenopodium album L., Rumex crispus L. tohumlarının çimlenmesini engellediği saptanmıştır. Aynı zamanda ergin Sitophilus granarius (Hustache A.) ve Tribolium confusum Jacquelin du Val böcek türlerinde sırasıyla %68,3 ve 36,7 oranlarında ölüme neden olmuştur (Kordali ve ark. 2008).
Düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) filmlerin üzeri, %4 veya %2lik timol-ögenol karışımları ve etilen vinil asetat (EVA) kombinasyonuyla kaplanmıştır. Antimikrobiyal örtü ile kaplanmış filmlerin, işlenmiş gıdalarda bozulmalara neden olan Listeria monocytogenes Murray et. al., Bacillus cereus Frankland & Frankland, S. aureus ve E. coli gibi mikroorganizmaların gelişimi üzerine engelleyici etkisi agar disk difüzyon tekniği kullanılarak incelenmiştir. Buna göre %4lük timol-ögenol ve EVA karışımı ile kaplanan filmlerin, denemede kullanılan bütün mikroorganizmaların gelişimini tamamen engellediği tespit edilmiştir (Tippayatum ve ark. 2009).
Inula hupehensis (Ling) Ling. bitkisinin köklerinden türetilen timolün antibakteriyel ve antifungal etkileri incelenmiştir. Uygulamada kullanılan timolün Staphylcoccus aureus Rossenbach, metisiline dirençli S.aureus ve Escherichia coli T. Eescherich bakterilerini engellemek için gerekli olan minimum dozlarının sırası ile 62,3, 62,8 ve 250 g/ml olduğu tespit edilmiştir. Bitki patojeni Rhizoctonia solani Kühn., Phytophtora melonis Katsura ve Peronophythora litchi Chen fungusları için gerekli EC50 (miseliyal gelişmeyi %50 engelleyen doz) değerlerinin ise sırasıyla 157, 180, 141 g/ml olduğu hesaplanmıştır (Zhao ve ark. 2009).
13

İlgili Kaynaklar
single.php