Domatesin hasat sonrası hastalıklarına karşı kimyasal savaşıma alternatif olabilecek yöntemler üzerine araştırmalar

Kekik yağının in vitro ve in vivo koşullarda fumigant ve kontakt uygulamalar şeklinde kullanılarak A. alternata fungusunun gelişimini engelleyici etkisi araştırılmıştır. In vitro koşullarda kekik yağının farklı dozlarının A. alternataya fumigant ve kontakt olarak uygulandığında toksik etkisi olduğu saptanmıştır. Kekik yağının fumigant olarak 500 l/llik dozunun 6 ve 12 gün süre ile uygulanması, fungal gelişimi geri dönüşsüz olarak engellemiştir. Ayrıca, A. alternata sporlarının patates dekstroz broth (PDB) ortamında 6 saat inkübe edildikten sonra 2000 l/llik kekik yağı uygulaması ile edilmesi sporların çimlenmesi tamamıyla engellenmiştir. In vivo çalışmalarda ise kekik yağının fumigant olarak 66,7 l/llik dozunun, 250Cde 5 gün depolanan çeri domateslerde A. alternatadan kaynaklanan çürümeleri büyük ölçüde azalttığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda 500 l/llik kekik yağı dozunun çeri domates yüzeyindeki A. alternata üzerinde kontakt engelleme etkisinin olduğu saptanmıştır (Feng ve ark. 2010).
Thymus kotschyanus Boiss. & Hohenn. ve Carum copticum bitkilerinden elde edilen uçucu yağların, in vitro koşullarda B. cinerea ve P. digitatumun gelişimleri üzerine ve Rish Baba üzüm çeşidinde depolama esnasında görülen kurşuni küf hastalığına karşı etkileri incelenmiştir. Elde edilen uçucu yağların GC/MS analizleri sonucu ana bileşenlerinin timol (%63,18) olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak uçucu yağların 300 ve 500 l/llik dozlarının in vitro koşullarda B. cinerea ve P. digitatumun gelişimini tamamen engellediği tespit edilmiştir. Aynı dozların, depolanan üzümlerde B. cinereadan kaynaklanan kurşuni küf hastalık oranını azalttığı saptanmıştır (Marandi ve ark. 2010).
Domates meyvelerinde B. cinereadan kaynaklanan kurşuni küf hastalığına karşı birçok uçucu yağın etkisi incelenmiştir. Origanum syriacum L. var. bevaniiden elde edilen ve ana bileşeni timol olan yağın, in vitro koşullarda 0,2 g/mllik buhar uygulamasının B. cineranın gelişimini tamamen engellediği gözlenmiştir. Ayrıca Origanumdan elde edilen uçucu yağın, sera koşullarında B. cinereaya duyarlı domates meyvelerinde oluşan hastalık şiddetini engellediği gözlenmiştir (Soylu ve ark. 2010).
Son yıllarda domates meyvesinde hasat sonrası dönemde ekonomik kayıplara neden olan Salmonella enterica Le Minor & Popoff bakterisine karşı bazı antimikrobiyal
1527. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sonra
hasat
sonrası
farklı
karşı
olan


27. SAYFA ICERIGI

Kekik yağının in vitro ve in vivo koşullarda fumigant ve kontakt uygulamalar şeklinde kullanılarak A. alternata fungusunun gelişimini engelleyici etkisi araştırılmıştır. In vitro koşullarda kekik yağının farklı dozlarının A. alternataya fumigant ve kontakt olarak uygulandığında toksik etkisi olduğu saptanmıştır. Kekik yağının fumigant olarak 500 l/llik dozunun 6 ve 12 gün süre ile uygulanması, fungal gelişimi geri dönüşsüz olarak engellemiştir. Ayrıca, A. alternata sporlarının patates dekstroz broth (PDB) ortamında 6 saat inkübe edildikten sonra 2000 l/llik kekik yağı uygulaması ile edilmesi sporların çimlenmesi tamamıyla engellenmiştir. In vivo çalışmalarda ise kekik yağının fumigant olarak 66,7 l/llik dozunun, 250Cde 5 gün depolanan çeri domateslerde A. alternatadan kaynaklanan çürümeleri büyük ölçüde azalttığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda 500 l/llik kekik yağı dozunun çeri domates yüzeyindeki A. alternata üzerinde kontakt engelleme etkisinin olduğu saptanmıştır (Feng ve ark. 2010).
Thymus kotschyanus Boiss. & Hohenn. ve Carum copticum bitkilerinden elde edilen uçucu yağların, in vitro koşullarda B. cinerea ve P. digitatumun gelişimleri üzerine ve Rish Baba üzüm çeşidinde depolama esnasında görülen kurşuni küf hastalığına karşı etkileri incelenmiştir. Elde edilen uçucu yağların GC/MS analizleri sonucu ana bileşenlerinin timol (%63,18) olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak uçucu yağların 300 ve 500 l/llik dozlarının in vitro koşullarda B. cinerea ve P. digitatumun gelişimini tamamen engellediği tespit edilmiştir. Aynı dozların, depolanan üzümlerde B. cinereadan kaynaklanan kurşuni küf hastalık oranını azalttığı saptanmıştır (Marandi ve ark. 2010).
Domates meyvelerinde B. cinereadan kaynaklanan kurşuni küf hastalığına karşı birçok uçucu yağın etkisi incelenmiştir. Origanum syriacum L. var. bevaniiden elde edilen ve ana bileşeni timol olan yağın, in vitro koşullarda 0,2 g/mllik buhar uygulamasının B. cineranın gelişimini tamamen engellediği gözlenmiştir. Ayrıca Origanumdan elde edilen uçucu yağın, sera koşullarında B. cinereaya duyarlı domates meyvelerinde oluşan hastalık şiddetini engellediği gözlenmiştir (Soylu ve ark. 2010).
Son yıllarda domates meyvesinde hasat sonrası dönemde ekonomik kayıplara neden olan Salmonella enterica Le Minor & Popoff bakterisine karşı bazı antimikrobiyal
15

İlgili Kaynaklar
single.php