Domatesin hasat sonrası hastalıklarına karşı kimyasal savaşıma alternatif olabilecek yöntemler üzerine araştırmalar

maddelerin etkileri araştırılmıştır. Daha önceden S. enterica ile inokule edilmiş domates meyveleri %4lük etanol, 200 ppm klor ve 0,4 mg/ml oranında timol içeren çözeltilerde 5 veya 10 dakika yıkanmışlardır. Uygulamalar sonunda meyve yüzeyindeki S. enterica popülasyonunu azaltmada en etkili uygulamanın, domates meyvelerini 0,4 mg/mllik timol içeren çözeltide yıkama işlemi olduğu tespit edilmiştir. Buna göre 0,4 mg/mllik timol çözeltisinde 5 veya 10 dakika yıkanan domateslerin yüzeyindeki S. enterica popülasyonunun sırasıyla >4,1-log ve >4,3-log oranında azaldığı saptanmıştır (Yingjian ve Changqing 2010). Timol ve karvakrol bileşikleri ile kaplanmış plastik filmler, işlenmiş gıdalarda bozulmalara neden olan E. coli, S. aureus, Listeria innocua Seeliger ve Schoofs 1979, S. cerevisiae ve A. niger gibi patojenlerin gelişimi engellemek amacı ile kullanılmıştır. Plastik filmlerden timol ve karvakrol bileşiklerinin salınımı esasına dayanılarak yapılan uygulamalardaki sonuçlara göre, ambalajlanan gıdalarda zamanla oluşan mikroorganizmaların gelişimini engellemek için gerekli olan minimum timol dozunun 125-250 ppm olduğu tespit edilmiştir. Her iki bileşik kombine edilerek yapılan denemelerde en yüksek sinerjistik etkinin %50 timol %50 karvakrol bileşiklerinin kullanıldığı uygulamalarda olduğu görülmüştür (Guarda ve ark. 2011).
1628. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ozon, klor ve hidrojen peroksit uygulamalarının pazıda klorofil miktarı üzerine etkileri - Sayfa 25
50 ila 200 ppm düzeyinde klor içeren yıkama çözeltileri minimal işlem görmüş meyve ve sebzelerin dezenfeksiyonunda yaygın olarak kullanılmaktadır (Page et al. 1976, Beuchat et al. 1998, Wei et al. 1999, Baur et al. 2004a). Klor ile gerçekleştirilen yıkama uygulamaları ile gıdadan kir, toprak vb pislikleri uzaklaştırılmakta ve mikrobiyal popülasyon azalmaktadır (Madden 1992). Baker (1926) ve Truema...

28. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

etkili
tespit
olan
edilmiş
edilmiştir
neden


28. SAYFA ICERIGI

maddelerin etkileri araştırılmıştır. Daha önceden S. enterica ile inokule edilmiş domates meyveleri %4lük etanol, 200 ppm klor ve 0,4 mg/ml oranında timol içeren çözeltilerde 5 veya 10 dakika yıkanmışlardır. Uygulamalar sonunda meyve yüzeyindeki S. enterica popülasyonunu azaltmada en etkili uygulamanın, domates meyvelerini 0,4 mg/mllik timol içeren çözeltide yıkama işlemi olduğu tespit edilmiştir. Buna göre 0,4 mg/mllik timol çözeltisinde 5 veya 10 dakika yıkanan domateslerin yüzeyindeki S. enterica popülasyonunun sırasıyla >4,1-log ve >4,3-log oranında azaldığı saptanmıştır (Yingjian ve Changqing 2010). Timol ve karvakrol bileşikleri ile kaplanmış plastik filmler, işlenmiş gıdalarda bozulmalara neden olan E. coli, S. aureus, Listeria innocua Seeliger ve Schoofs 1979, S. cerevisiae ve A. niger gibi patojenlerin gelişimi engellemek amacı ile kullanılmıştır. Plastik filmlerden timol ve karvakrol bileşiklerinin salınımı esasına dayanılarak yapılan uygulamalardaki sonuçlara göre, ambalajlanan gıdalarda zamanla oluşan mikroorganizmaların gelişimini engellemek için gerekli olan minimum timol dozunun 125-250 ppm olduğu tespit edilmiştir. Her iki bileşik kombine edilerek yapılan denemelerde en yüksek sinerjistik etkinin %50 timol %50 karvakrol bileşiklerinin kullanıldığı uygulamalarda olduğu görülmüştür (Guarda ve ark. 2011).
16

İlgili Kaynaklar
single.php