Domatesin hasat sonrası hastalıklarına karşı kimyasal savaşıma alternatif olabilecek yöntemler üzerine araştırmalar

3.1.3. Araştırmada Kullanılan Kimyasal Maddeler
Domates meyvelerine, 7 gramlık eritilmiş parafinler (Mercan Kimya-Türkiye) içerisinde timolün (Sigma-Aldrich-Almanya) 0,1, 0,2 ve 0,35 gramlık, ögenolün (Sigma-AldrichAlmanya) 150, 250 ve 350 llik dozları, 25×35 boyutlarında kesilen kurutma kağıtlarının yüzeyi kaplanarak kullanılmıştır.
3.1.4. Araştırmada Kullanılan Paketleme Materyalleri
Denemelerde, domates meyvesi için özel olarak geliştirilmiş ve farklı polimerlerden üretilmiş LifePack Class ve LifePack Etb (Aypek Ltd. Şti, Bursa) kodlu iki adet modifiye atmosfer paket (MAP) kullanılmıştır.
3.1.5. Araştırmada Kullanılan Besi Yerleri
Uygulama yapılmış ve kontrol grubundaki meyvelerin yüzeyindeki mikroorganizma popülasyonlarındaki değişimin gözlenmesinde toplam mikroorganizma için Patates Dekstroz Agar (PDA, Difco), fungus için Patates Dekstroz Agar + 0,1 g/l Streptomycin sulfate (PDA-ANT, Fluka) ve bakteri için Tryptone Soya Agar + 0,2 g/l Actidione (TSA, Biolab, Fluka) besi yerleri kullanılmıştır. Besi yerleri otoklavda 121Cde 15 dakika süre ile sterilize edilmiş ve sterilizasyonun ardından 60Cye soğutulmuştur. Soğutulmuş bazı besi yerlerine antibiyotik ilave edilmesinden sonra tüm besi yerleri petri kaplarına 10ar ml olacak şekilde dağıtılmıştır.
3.2. Yöntem
3.2.1. Meyve Materyalinin Uygulamaya Hazırlanması
Antalya bölgesindeki seralardan soğuk hava sistemli araçlarla getirilen meyveler hasat edildikten 10 saat sonra uygulamaya alınmıştır. Laboratuara getirilen meyvelerin, daha önceden 11Cye ayarlanmış soğuk hava depolarında randomizasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Uygun çap ve renk seçimi yapılarak fiziki olarak hasarlı veya
1830. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Çileğin hasat sonrası hastalıklarına karşı çeşitli kimyasal maddelerin sisleme yöntemi ile uygulanması - Sayfa 23
23 3.1.4. Araştırmada Kullanılan Besi Yerleri Uygulama yapılmış meyve ve havadaki mikroorganizma populasyonlarındaki değişimin gözlenmesinde toplam mikroorganizma için Patates Dekstoz Agar (PDA, Difco), fungus için Patates Dekstroz Agar + 0.1 g/l Streptomycin sulfate (PDA-ANT, Fluka) ve bakteri için Tryptone Soya Agar + 0.2 g/l Actidione (TSA, Biolab, Fluka) besi yerleri kullanılmıştır. Besi yer...
Bazı ön uygulamaların ve modifiye atmosferde paketleme (MAP)'nin taze ve tüketime hazır (fresh-cut) Alphonse Lavallée üzüm çeşidinin kalitesi üzerine etkileri - Sayfa 43
Uygulama yapılmış tanelerde mikroorganizma populasyonlarındaki değişimin gözlenmesinde toplam mikroorganizma için Patates Dekstoz Agar (PDA, Difco), fungus için Patates Dekstroz Agar + 0,1 g/l Streptomycin sulfate (PDA-ANT, Fluka) ve bakteri için Tryptone Soya Agar + 0,2 g/l Actidione (TSA, Biolab, Fluka) besi yerleri kullanılmıştır. Besi yerleri otoklavda 121ºC‘de 15 dakika süre ile sterilize edi...
İmmobilize mikroorganizma hücreleri kullanarak bikaverin üretimi - Sayfa 42
29 3.MATERYAL VE METOT 3.1. Materyaller Bu çalışmada Patates Dekstroz Agar (Sigma), CaCl2 (Sigma), pirinç unu (Piyale), Aljinik Asitin Sodyum Tuzu (Sigma), Glukoz (Fluka), kullanıldı. 3.2. Mikroorganizma Bu çalışmada ‘Northern Regional Research Laboratory, Department of Agriculture Peoria, Illinois, U.S.A.’dan getirtilen NRRL 2278 nolu Gibberella fujikuroi fungusu kullanıldı. 3.3. Gibberella...

30. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kullanılan
patates
dekstroz
agar
besi
kullanılmıştır


30. SAYFA ICERIGI

3.1.3. Araştırmada Kullanılan Kimyasal Maddeler
Domates meyvelerine, 7 gramlık eritilmiş parafinler (Mercan Kimya-Türkiye) içerisinde timolün (Sigma-Aldrich-Almanya) 0,1, 0,2 ve 0,35 gramlık, ögenolün (Sigma-AldrichAlmanya) 150, 250 ve 350 llik dozları, 25×35 boyutlarında kesilen kurutma kağıtlarının yüzeyi kaplanarak kullanılmıştır.
3.1.4. Araştırmada Kullanılan Paketleme Materyalleri
Denemelerde, domates meyvesi için özel olarak geliştirilmiş ve farklı polimerlerden üretilmiş LifePack Class ve LifePack Etb (Aypek Ltd. Şti, Bursa) kodlu iki adet modifiye atmosfer paket (MAP) kullanılmıştır.
3.1.5. Araştırmada Kullanılan Besi Yerleri
Uygulama yapılmış ve kontrol grubundaki meyvelerin yüzeyindeki mikroorganizma popülasyonlarındaki değişimin gözlenmesinde toplam mikroorganizma için Patates Dekstroz Agar (PDA, Difco), fungus için Patates Dekstroz Agar + 0,1 g/l Streptomycin sulfate (PDA-ANT, Fluka) ve bakteri için Tryptone Soya Agar + 0,2 g/l Actidione (TSA, Biolab, Fluka) besi yerleri kullanılmıştır. Besi yerleri otoklavda 121Cde 15 dakika süre ile sterilize edilmiş ve sterilizasyonun ardından 60Cye soğutulmuştur. Soğutulmuş bazı besi yerlerine antibiyotik ilave edilmesinden sonra tüm besi yerleri petri kaplarına 10ar ml olacak şekilde dağıtılmıştır.
3.2. Yöntem
3.2.1. Meyve Materyalinin Uygulamaya Hazırlanması
Antalya bölgesindeki seralardan soğuk hava sistemli araçlarla getirilen meyveler hasat edildikten 10 saat sonra uygulamaya alınmıştır. Laboratuara getirilen meyvelerin, daha önceden 11Cye ayarlanmış soğuk hava depolarında randomizasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Uygun çap ve renk seçimi yapılarak fiziki olarak hasarlı veya
18

İlgili Kaynaklar
single.php