Domatesin hasat sonrası hastalıklarına karşı kimyasal savaşıma alternatif olabilecek yöntemler üzerine araştırmalar

3.2.5. Uygulamaların Etkilerinin Belirlenmesi ve İstatistiksel Değerlendirmeler Muhafaza sonunda, soğuk hava deposundan çıkartılan kontrol grubu ve her dozda yapılan uygulamalardan, meyvedeki mikroorganizma sayısını belirlemek için tesadüf 2 adet meyve alınmıştır. Alınan meyveler steril kilitli poşetlere konulmuş ve üzerlerine 200 ml steril saf su ilave edilerek otomatik dairesel çalkalayıcıda 200 r.p.m. hızda 15 dakika süre ile çalkalanmıştır. Bu işlemden elde edilen sudan örnek alınarak uygun seyreltmeler yapılmış ve her bir seyreltmeden 50 l alınıp besi yerlerine bırakılmıştır (Şekil 3.8). Ayrıca, depolama sonunda kontrol grubu ve uygulamaya tabii tutulmuş meyvelerdeki hastalık yüzdesini belirlemek için enfekteli meyveler sayılmış ve çürük kabul edilmişlerdir. Deneme sezon boyunca 3 defa tekrarlanmış olup, deneme grupları arasında ki farklılığın belirlenmesinde JMP 6.0 istatistiki veri analizi programı kullanılmıştır. Tüm istatistiksel kontroller P<0,05 olasılık düzeyinde LSD testine göre yapılmıştır. Şekil 3.8. Meyvedeki mikroorganizma popülasyonunun belirlendiği çalışmalar. 2335. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Çileğin hasat sonrası hastalıklarına karşı çeşitli kimyasal maddelerin sisleme yöntemi ile uygulanması - Sayfa 25
25 Her dozda yapılan uygulamadan hemen sonra meyvedeki mikroorganizma sayısını belirlemek için tesadüfî 10 adet meyve alınmıştır. Alınan meyveler steril kilitli poşetlere konulmuş ve üzerine 100 ml steril saf su ilave edilerek otomatik dairesel çalkalayıcıda 200 r.p.m. hızda 15 dakika süre ile çalkalanmıştır. Bu işlemden elde edilen sudan örnek alınarak uygun seyreltmeler yapılmış ve her bir seyre...
Çilekte kurşuni küf (Botrytis cinerea pers: ex. fr.) hastalığına karşı bakteriyel antagonistlerin saptanması, etkilerinin belirlenmesi ve populasyon dinamiklerinin izlenmesi - Sayfa 53
41 konularak deneme üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Her denemedeki bir tekerrür farklı sayılardaki 500’er gramlık plastik kaplardan oluşmuştur. 3.2.5 Bakteriyel Antagonistlerin Arazide ve Hasat Sonunda Populasyon Dinamiklerinin İzlenmesi Bakteriyel antagonistlerin arazide populasyon dinamiklerinin izlenmesinde iki yöntem kullanılmıştır; a) Antibiyotik işaretli bakteriyel antagonistlerin ku...
Meyve ve sebze sularında Alicyclobacillus spp.'nin belirlenmesi ve gelişmesinin engellenmesinde farklı yöntemlerinin denenmesi Determintion of - Sayfa 39
belirlemektir. Sporlanması sağlanan bakterilerden örnek alınarak petrilere ekim yapılmıştır ve depolama sıcaklığı olan 30 oC‟de 5-7 gün inkübasyona bırakılarak, gelişme gösteren petrilerde sayım yapılmıştır. 3.6.4. Deneme gruplarının oluşturulması ve depolama Deneme deseni oluşturulurken öncelikle kullanılacak olan katkı gruplarının miktarı belirlenmiştir. Bu miktarlar belirlenirken daha önce ya...

35. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

meyve
yapılmış
kontrol
deneme
meyveler
yapılmıştır


35. SAYFA ICERIGI

3.2.5. Uygulamaların Etkilerinin Belirlenmesi ve İstatistiksel Değerlendirmeler Muhafaza sonunda, soğuk hava deposundan çıkartılan kontrol grubu ve her dozda yapılan uygulamalardan, meyvedeki mikroorganizma sayısını belirlemek için tesadüf 2 adet meyve alınmıştır. Alınan meyveler steril kilitli poşetlere konulmuş ve üzerlerine 200 ml steril saf su ilave edilerek otomatik dairesel çalkalayıcıda 200 r.p.m. hızda 15 dakika süre ile çalkalanmıştır. Bu işlemden elde edilen sudan örnek alınarak uygun seyreltmeler yapılmış ve her bir seyreltmeden 50 l alınıp besi yerlerine bırakılmıştır (Şekil 3.8). Ayrıca, depolama sonunda kontrol grubu ve uygulamaya tabii tutulmuş meyvelerdeki hastalık yüzdesini belirlemek için enfekteli meyveler sayılmış ve çürük kabul edilmişlerdir. Deneme sezon boyunca 3 defa tekrarlanmış olup, deneme grupları arasında ki farklılığın belirlenmesinde JMP 6.0 istatistiki veri analizi programı kullanılmıştır. Tüm istatistiksel kontroller P<0,05 olasılık düzeyinde LSD testine göre yapılmıştır. Şekil 3.8. Meyvedeki mikroorganizma popülasyonunun belirlendiği çalışmalar. 23

İlgili Kaynaklar
single.php