Domatesin hasat sonrası hastalıklarına karşı kimyasal savaşıma alternatif olabilecek yöntemler üzerine araştırmalar

4. BULGULAR
4.1. Modifiye Atmosfer Paketler (MAP) İçerisindeki Gaz Kompozisyonu
Denemenin 7. ve 14. günlerinde tüm uygulamalarda kullanılan Lifepack Class ve Lifepack Etb kodlu MAPlar içerisindeki gaz kompozisyonları belirlenmiştir Buna göre, denemenin sonunda (14. gün) her iki MAP içerisinden elde edilen gaz kompozisyonlarında genel olarak 7. günde belirlenen O2 (%) değerine göre azalma, CO2(%) değerine göre ise artma tespit edilmiştir (Çizelge 4.1, 4.2, 4.3).
Çizelge 4.1. Denemenin 7. ve 14. günlerinde Lifepack Class ve Etb kodlu MAPlar içerisinde oluşan gaz kompozisyonları (1. Deneme).

1. Deneme

MAP İçindeki Gaz Kompozisyonları (%)

7. gün

14. gün

Lifepack Class Lifepack Etb Lifepack Class Lifepack Etb

Uygulamalar

O2 CO2 O2 CO2 O2 CO2 O2

CO2

Kontrol

Parafinsiz (-)

18,2 1,9 17,5 2,7 15,0 3,2

7,6

5,3

Parafinli (+)

17,3 2,2 16,8 2,3 14,1 4,7 12,3

4,5

Ort./Std. Sapma

17,80,6 2,10,2 17,20,5 2,50,3 14,60,6 4,01,0 10,03,3 4,90,6

Timol (g/7g parafin)

0,2

17,1 2,2 17,2 1,9 16,5 4,8 13,7

5,1

0,35

16,9 2,9 16,3 2,0 14,7 3,8 11,5

5,0

0,5

17,7 2,5 14,9 2,8 17,0 3,5 15,1

3,4

Ort./Std.Sapma

17,20,4 2,50,4 16,11,2 2,20,5 16,11,2 4,00,7 13,41,8 4,51,0

Ögenol (g/7g parafin)

150

16,5 2,2 15,4 2,3 15,3 5,4 14,5

3,2

250

17,3 2,8 16,9 2,0 16,4 4,0 14,6

2,3

350

18,8 1,6 17,5 2,5 17,1 3,5 13,6

3,7

Ort./Std. Sapma

17,51,2 2,20,6 16,61,1 2,30,3 16,30,9 4,31,0 14,20,6 3,10,7

2436. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ögenol
uygulamalar
deneme
timol
maplar
kodlu


36. SAYFA ICERIGI

4. BULGULAR
4.1. Modifiye Atmosfer Paketler (MAP) İçerisindeki Gaz Kompozisyonu
Denemenin 7. ve 14. günlerinde tüm uygulamalarda kullanılan Lifepack Class ve Lifepack Etb kodlu MAPlar içerisindeki gaz kompozisyonları belirlenmiştir Buna göre, denemenin sonunda (14. gün) her iki MAP içerisinden elde edilen gaz kompozisyonlarında genel olarak 7. günde belirlenen O2 (%) değerine göre azalma, CO2(%) değerine göre ise artma tespit edilmiştir (Çizelge 4.1, 4.2, 4.3).
Çizelge 4.1. Denemenin 7. ve 14. günlerinde Lifepack Class ve Etb kodlu MAPlar içerisinde oluşan gaz kompozisyonları (1. Deneme).

1. Deneme

MAP İçindeki Gaz Kompozisyonları (%)

7. gün

14. gün

Lifepack Class Lifepack Etb Lifepack Class Lifepack Etb

Uygulamalar

O2 CO2 O2 CO2 O2 CO2 O2

CO2

Kontrol

Parafinsiz (-)

18,2 1,9 17,5 2,7 15,0 3,2

7,6

5,3

Parafinli (+)

17,3 2,2 16,8 2,3 14,1 4,7 12,3

4,5

Ort./Std. Sapma

17,80,6 2,10,2 17,20,5 2,50,3 14,60,6 4,01,0 10,03,3 4,90,6

Timol (g/7g parafin)

0,2

17,1 2,2 17,2 1,9 16,5 4,8 13,7

5,1

0,35

16,9 2,9 16,3 2,0 14,7 3,8 11,5

5,0

0,5

17,7 2,5 14,9 2,8 17,0 3,5 15,1

3,4

Ort./Std.Sapma

17,20,4 2,50,4 16,11,2 2,20,5 16,11,2 4,00,7 13,41,8 4,51,0

Ögenol (g/7g parafin)

150

16,5 2,2 15,4 2,3 15,3 5,4 14,5

3,2

250

17,3 2,8 16,9 2,0 16,4 4,0 14,6

2,3

350

18,8 1,6 17,5 2,5 17,1 3,5 13,6

3,7

Ort./Std. Sapma

17,51,2 2,20,6 16,61,1 2,30,3 16,30,9 4,31,0 14,20,6 3,10,7

24

İlgili Kaynaklar
single.php