Domatesin hasat sonrası hastalıklarına karşı kimyasal savaşıma alternatif olabilecek yöntemler üzerine araştırmalar

Çizelge 4.3. Denemenin 7. ve 14. günlerinde Lifepack Class ve Etb kodlu MAPlar içerisinde oluşan gaz kompozisyonları (3. Deneme).

3. Deneme

MAP İçindeki Gaz Kompozisyonları (%)

7. gün

14. gün

Lifepack Class Lifepack Etb Lifepack Class Lifepack Etb

Uygulamalar Kontrol

O2 CO2 O2 CO2 O2 CO2 O2

CO2

Parafinsiz (-)

18,5 1,9 17,6 2,1 15,6 3,5 11,2

5,6

Parafinli (+)

17,6 1,6 16,8 1,9 14,7 4,2 14,3

4,8

Ort./Std. Sapma

18,10,6 1,80,2 17,20,6 2,00,1 15,20,6 3,90,5 12,82,2 5,20,6

Timol (g/7g parafin)

0,2

18,3 2,6 18,7 1,2 16,7 4,2 13,7

5,0

0,35

18,5 2,4 18,2 1,3 15,2 3,8 12,6

4,7

0,5

18,3 2,2 17,4 1,5 16,3 3,5 14,7

3,8

Ort./Std.Sapma

18,40,1 2,40,2 18,10,7 1,30,2 16,10,8 3,80,4 13,71,1 4,50,6

Ögenol (g/7g parafin)

150

18,1 1,3 19,0 2,4 14,7 5,4 13,8

4,3

250

18,0 1,4 19,0 2,2 16,0 4,5 14,2

2,7

350

18,2 1,4 18,2 2,6 17,4 3,1 15,0

3,7

Ort./Std. Sapma

18,10,1 1,40,1 18,70,5 2,40,2 16,01,4 4,31,2 14,30,6 3,60,8

4.2. Modifiye Atmosfer Paketler İçerisindeki Timol ve Ögenol Oranlarının Belirlenmesi

Denemenin 7. gününde tüm uygulamalarda kullanılan Lifepack Class ve Lifepack Etb kodlu MAPlar içerisindeki timol ve ögenol oranları gaz kromatografi (GC) cihazı vasıtası ile belirlenmiştir. Yapılan her üç denemede MAPlar içerisinde tespit edilen timol ve ögenol oranları, GC alan ölçümleri şeklinde Çizelge 4.4de verilmiştir.

2638. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

lifepack®
maplar
ögenol
timol
class
kodlu


38. SAYFA ICERIGI

Çizelge 4.3. Denemenin 7. ve 14. günlerinde Lifepack Class ve Etb kodlu MAPlar içerisinde oluşan gaz kompozisyonları (3. Deneme).

3. Deneme

MAP İçindeki Gaz Kompozisyonları (%)

7. gün

14. gün

Lifepack Class Lifepack Etb Lifepack Class Lifepack Etb

Uygulamalar Kontrol

O2 CO2 O2 CO2 O2 CO2 O2

CO2

Parafinsiz (-)

18,5 1,9 17,6 2,1 15,6 3,5 11,2

5,6

Parafinli (+)

17,6 1,6 16,8 1,9 14,7 4,2 14,3

4,8

Ort./Std. Sapma

18,10,6 1,80,2 17,20,6 2,00,1 15,20,6 3,90,5 12,82,2 5,20,6

Timol (g/7g parafin)

0,2

18,3 2,6 18,7 1,2 16,7 4,2 13,7

5,0

0,35

18,5 2,4 18,2 1,3 15,2 3,8 12,6

4,7

0,5

18,3 2,2 17,4 1,5 16,3 3,5 14,7

3,8

Ort./Std.Sapma

18,40,1 2,40,2 18,10,7 1,30,2 16,10,8 3,80,4 13,71,1 4,50,6

Ögenol (g/7g parafin)

150

18,1 1,3 19,0 2,4 14,7 5,4 13,8

4,3

250

18,0 1,4 19,0 2,2 16,0 4,5 14,2

2,7

350

18,2 1,4 18,2 2,6 17,4 3,1 15,0

3,7

Ort./Std. Sapma

18,10,1 1,40,1 18,70,5 2,40,2 16,01,4 4,31,2 14,30,6 3,60,8

4.2. Modifiye Atmosfer Paketler İçerisindeki Timol ve Ögenol Oranlarının Belirlenmesi

Denemenin 7. gününde tüm uygulamalarda kullanılan Lifepack Class ve Lifepack Etb kodlu MAPlar içerisindeki timol ve ögenol oranları gaz kromatografi (GC) cihazı vasıtası ile belirlenmiştir. Yapılan her üç denemede MAPlar içerisinde tespit edilen timol ve ögenol oranları, GC alan ölçümleri şeklinde Çizelge 4.4de verilmiştir.

26

İlgili Kaynaklar
single.php