Domatesin hasat sonrası hastalıklarına karşı kimyasal savaşıma alternatif olabilecek yöntemler üzerine araştırmalar

Çizelge 4.4. Denemenin 7. gününde Lifepack Class ve Etb kodlu MAPlar içerisinde gaz kromatografi (GC) cihazı ile belirlenen timol ve ögenol oranları.

Uygulamalar
Timol (g/7g parafin) 0,2 0,35 0,5 Ögenol (L/7g parafin) 150 250 350

1. Deneme

Lifepack Lifepack

Class

Etb

GC Alan Verileri (7. gün)

2. Deneme Lifepack Lifepack

Class

Etb

3. Deneme Lifepack Lifepack

Class

Etb

25,5 21,5 35,5 20,9 12,7 16,1

60,9 39,0 65,5 34,0 31,1 27,0

101,9

73,8

91,7

93,8

42,3

33,1

18,5 19,7 21,3 19,7 18,6 17,4 28,0 24,7 33,0 27,2 31,0 26,7 43,9 30,0 38,9 30,5 40,9 28,6

4.3. Uygulamaların Meyve Yüzeyindeki Mikroorganizma Sayısına Etkisi

Yapılan denemelerde domates meyvesine LifePack Class ve LifePack Etb kodlu
modifiye atmosfer paketler (MAP) ile kombine edilerek uygulanan timol veya ögenolün, doz artışına paralel olarak meyve yüzeyindeki mikroorganizma sayısını azalttığı tespit edilmiştir. Yapılan her üç deneme incelendiğinde Lifepack Class MAPlar ile kombine edilen uygulama meyvelerinde [kontrol grubu (-, +) dahil] toplam mikroorganizma, fungus ve bakteri popülasyonlarının genel olarak Lifepack Etb MAPlardakine göre daha az olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10).

Birinci denemede, LifePack Class kodlu MAPlar ile kombine edilen timolün 0,35, ve 0,5 g/7g parafin dozları ve ögenolün 250, ve 350 l/7g parafin dozlarının meyve üzerindeki toplam mikroorganizma sayısını azaltmada istatiksel olarak aynı etkiyi gösterdikleri belirlenmiştir. Buna göre, uygulama yapılmamış [kontrol (-)] ve sadece parafin uygulanmış kurutma kağıdı içeren [kontrol (+)] meyveler üzerindeki toplam mikroorganizma sayısı sırasıyla 8,1×105 ve 7,9×105 cfu olarak hesaplanırken, timolün 0,35, ve 0,5 g/7g parafin dozları uygulanmış meyvelerde sırasıyla 6,7×104 ve 1,3×104 cfu olarak, ögenolün 250, ve 350 l/7g parafin dozları uygulanmış meyvelerde ise sırası ile 6,3×104 ve 1×104 cfu olarak belirlenmiştir. Aynı çalışmada meyve yüzeyindeki fungus popülasyonunun engellenmesinde en etkili dozların timolün 0,5 g/7g parafin ve ögenolün 350 l/7g parafin oldukları saptanmıştır. Bakteri popülasyonunun

2739. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

meyveler
kombine
lifepack®
lifepack
meyve
uygulamaların


39. SAYFA ICERIGI

Çizelge 4.4. Denemenin 7. gününde Lifepack Class ve Etb kodlu MAPlar içerisinde gaz kromatografi (GC) cihazı ile belirlenen timol ve ögenol oranları.

Uygulamalar
Timol (g/7g parafin) 0,2 0,35 0,5 Ögenol (L/7g parafin) 150 250 350

1. Deneme

Lifepack Lifepack

Class

Etb

GC Alan Verileri (7. gün)

2. Deneme Lifepack Lifepack

Class

Etb

3. Deneme Lifepack Lifepack

Class

Etb

25,5 21,5 35,5 20,9 12,7 16,1

60,9 39,0 65,5 34,0 31,1 27,0

101,9

73,8

91,7

93,8

42,3

33,1

18,5 19,7 21,3 19,7 18,6 17,4 28,0 24,7 33,0 27,2 31,0 26,7 43,9 30,0 38,9 30,5 40,9 28,6

4.3. Uygulamaların Meyve Yüzeyindeki Mikroorganizma Sayısına Etkisi

Yapılan denemelerde domates meyvesine LifePack Class ve LifePack Etb kodlu
modifiye atmosfer paketler (MAP) ile kombine edilerek uygulanan timol veya ögenolün, doz artışına paralel olarak meyve yüzeyindeki mikroorganizma sayısını azalttığı tespit edilmiştir. Yapılan her üç deneme incelendiğinde Lifepack Class MAPlar ile kombine edilen uygulama meyvelerinde [kontrol grubu (-, +) dahil] toplam mikroorganizma, fungus ve bakteri popülasyonlarının genel olarak Lifepack Etb MAPlardakine göre daha az olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10).

Birinci denemede, LifePack Class kodlu MAPlar ile kombine edilen timolün 0,35, ve 0,5 g/7g parafin dozları ve ögenolün 250, ve 350 l/7g parafin dozlarının meyve üzerindeki toplam mikroorganizma sayısını azaltmada istatiksel olarak aynı etkiyi gösterdikleri belirlenmiştir. Buna göre, uygulama yapılmamış [kontrol (-)] ve sadece parafin uygulanmış kurutma kağıdı içeren [kontrol (+)] meyveler üzerindeki toplam mikroorganizma sayısı sırasıyla 8,1×105 ve 7,9×105 cfu olarak hesaplanırken, timolün 0,35, ve 0,5 g/7g parafin dozları uygulanmış meyvelerde sırasıyla 6,7×104 ve 1,3×104 cfu olarak, ögenolün 250, ve 350 l/7g parafin dozları uygulanmış meyvelerde ise sırası ile 6,3×104 ve 1×104 cfu olarak belirlenmiştir. Aynı çalışmada meyve yüzeyindeki fungus popülasyonunun engellenmesinde en etkili dozların timolün 0,5 g/7g parafin ve ögenolün 350 l/7g parafin oldukları saptanmıştır. Bakteri popülasyonunun

27

İlgili Kaynaklar
single.php