Domatesin hasat sonrası hastalıklarına karşı kimyasal savaşıma alternatif olabilecek yöntemler üzerine araştırmalar

engellenmesinde ise timolün 0,5 g/7g parafin, ve ögenolün 250, 350 l/7g parafin dozlarının istatiksel olarak aynı etkiye sahip oldukları belirlenmiştir (Çizelge 4.5).
LifePack Etb kodlu MAPlar kullanılarak yapılan birinci denemede meyvelerdeki toplam mikroorganizma sayıları kontrol (-) ve kontrol (+)da sırasıyla 9,9×105 ve 9,7×105 cfu olarak hesaplanırken bu sayılar timolün 0,5 g/7g parafin ve ögenolün 350 l/7g parafin dozları ile sırasıyla 8,4×104 7,8×104 cfuya indirilerek istatistiki olarak aynı etkiyi vermişlerdir. Aynı denemede, kontrol grubu [(-), (+)] ile karşılaştırıldığında timol 0,35, 0,5g/7g parafin ve ögenol 250, 350 l/7g parafin dozlarının meyvelerdeki toplam fungus sayısını istatistiksel olarak aynı oranda engellediği tespit edilmiştir. Meyvedeki bakteri sayısının engellenmesinde ise en etkili uygulamaların timol 0,5g/7g parafin ve ögenol 350 l/7g parafin dozlarının kullanıldığı uygulamalar olduğu saptanmıştır (Çizelge 4.6).
Çizelge 4.7deki sonuçlar incelendiğinde kontrol grubu [(-), (+)] meyveler üzerindeki toplam mikroorganizma sayısını timolün 0,35 ve 0,5 g/7g parafin dozları sırası ile 7,1×104 ve 8,1×103 cfuya, ögenolün 250 ve 350 l/7g parafin dozları ise sırası ile 7,6×104 ve 7,8×103 cfuya geriletir iken bu uygulamalar aynı istatistiki grupta yer almışlardır. Uygulama yapılan meyvelerde, fungus ve bakteri popülasyonunu azaltmada ise timolün 0,5 g/7g parafin ve ögenolün 250 ve 350 l/7g dozlarının istatistiksel olarak aynı etkiye sahip iken kontrol grubu ve diğer uygulamalar ile karşılaştırıldıklarında en etkili uygulamalar oldukları belirlenmiştir.
Çizelge 4.8deki ikinci denemenin sonuçları istatistiksel olarak incelendiğinde Lifepack Etb ile kombine edilmiş timol ve ögenol uygulamalarında meyvedeki toplam mikroorganizma sayısı kontrol grubunda [(-), (+)] sırasıyla 9,5×105 ve 8,8×105 cfu iken bu sayı timolün 0,5 g/7g parafin ve ögenolün 350 l/7g parafin dozlarında sırası ile 9,0×104 ve 8,5×104 cfuya indirilmiştir. Meyvedeki toplam fungus ve bakteri popülasyonunu engellemede açısından timolün 0,5 g/7g parafin ve ögenolün 350 l/7g parafin dozlarının diğer tüm uygulamalardan istatistiksel olarak farklılık göstererek en etkili uygulamalar oldukları belirlenmiştir.
2840. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ögenol
parafin
uygulama
kombine
meyveler
deki


40. SAYFA ICERIGI

engellenmesinde ise timolün 0,5 g/7g parafin, ve ögenolün 250, 350 l/7g parafin dozlarının istatiksel olarak aynı etkiye sahip oldukları belirlenmiştir (Çizelge 4.5).
LifePack Etb kodlu MAPlar kullanılarak yapılan birinci denemede meyvelerdeki toplam mikroorganizma sayıları kontrol (-) ve kontrol (+)da sırasıyla 9,9×105 ve 9,7×105 cfu olarak hesaplanırken bu sayılar timolün 0,5 g/7g parafin ve ögenolün 350 l/7g parafin dozları ile sırasıyla 8,4×104 7,8×104 cfuya indirilerek istatistiki olarak aynı etkiyi vermişlerdir. Aynı denemede, kontrol grubu [(-), (+)] ile karşılaştırıldığında timol 0,35, 0,5g/7g parafin ve ögenol 250, 350 l/7g parafin dozlarının meyvelerdeki toplam fungus sayısını istatistiksel olarak aynı oranda engellediği tespit edilmiştir. Meyvedeki bakteri sayısının engellenmesinde ise en etkili uygulamaların timol 0,5g/7g parafin ve ögenol 350 l/7g parafin dozlarının kullanıldığı uygulamalar olduğu saptanmıştır (Çizelge 4.6).
Çizelge 4.7deki sonuçlar incelendiğinde kontrol grubu [(-), (+)] meyveler üzerindeki toplam mikroorganizma sayısını timolün 0,35 ve 0,5 g/7g parafin dozları sırası ile 7,1×104 ve 8,1×103 cfuya, ögenolün 250 ve 350 l/7g parafin dozları ise sırası ile 7,6×104 ve 7,8×103 cfuya geriletir iken bu uygulamalar aynı istatistiki grupta yer almışlardır. Uygulama yapılan meyvelerde, fungus ve bakteri popülasyonunu azaltmada ise timolün 0,5 g/7g parafin ve ögenolün 250 ve 350 l/7g dozlarının istatistiksel olarak aynı etkiye sahip iken kontrol grubu ve diğer uygulamalar ile karşılaştırıldıklarında en etkili uygulamalar oldukları belirlenmiştir.
Çizelge 4.8deki ikinci denemenin sonuçları istatistiksel olarak incelendiğinde Lifepack Etb ile kombine edilmiş timol ve ögenol uygulamalarında meyvedeki toplam mikroorganizma sayısı kontrol grubunda [(-), (+)] sırasıyla 9,5×105 ve 8,8×105 cfu iken bu sayı timolün 0,5 g/7g parafin ve ögenolün 350 l/7g parafin dozlarında sırası ile 9,0×104 ve 8,5×104 cfuya indirilmiştir. Meyvedeki toplam fungus ve bakteri popülasyonunu engellemede açısından timolün 0,5 g/7g parafin ve ögenolün 350 l/7g parafin dozlarının diğer tüm uygulamalardan istatistiksel olarak farklılık göstererek en etkili uygulamalar oldukları belirlenmiştir.
28

İlgili Kaynaklar
single.php