Domatesin hasat sonrası hastalıklarına karşı kimyasal savaşıma alternatif olabilecek yöntemler üzerine araştırmalar

Çizelge 4.9 ve 4.10da 3. denemenin sonuçları verilmiştir. Çizelge 4.9da meyvelerdeki toplam mikroorganizma popülasyonunun 1,6×106 ve 1,3×106 cfudan, timolün 0,35 ve 0,5 g/7 parafin dozları ile sırasıyla 7,1×104 ve 1,2×104 cfuya, ögenolün 250 ve 350 l/7g parafin dozları ile de sırasıyla 6,3×104 ve 1,1×104 cfuya düşürüldüğü belirlenmiş olup bu uygulamaların istatistiksel olarak aynı grupta yer aldıkları belirlenmiştir. Aynı çizelgede fungus popülasyonunu engellemede ise timol 0,5 g/7g parafin dozu ile ögenolün 250, 350 l/7g parafin dozlarının istatistiksel olarak aynı etkinlikte oldukları saptanmıştır. Aynı denemede meyve yüzeyindeki bakteri sayısını engelleme açısından, timolün 0,35, 0,5 g/7g parafin ve ögenolün 250, 350 l/7g parafin dozlarında diğer tüm uygulama ve kontrol grubuna [(-), (+)] göre istatistiksel olarak daha fazla etki belirlenmiştir.
Çizelge 4.10daki sonuçlar incelendiğinde ise kontrol grubunda [(-), (+)] sırasıyla 1,9×106 ve 1,7×106 cfu olarak belirlenen meyvedeki toplam mikroorganizma sayısını timolün 0,35, 0,5 g/7g parafin dozlarının sırası ile 3,6×105 ve 9,5×104 cfuya, ögenolün 250, 350 l/7g parafin dozlarının ise sırasr ile 3,0×105 ve 6,5×104 cfuya düşürdüğü belirlenmiş olup bu uygulamaların etkinliklerinde istatistiksel bir farklılık bulunmamıştır. Uygulama yapılan meyvelerdeki toplam fungus ve bakteri popülasyonunun engellenmesinde ise en etkili dozların timol 0,5 g/7g parafin ve ögenol 350 l/7g olduğu belirlenmiş ve bu uygulamaların aynı istatiksel grupta yer aldıkları belirlenmiştir.
Lifepack Class ve Etb MAPlar ile kombine edilen timol ve ögenol uygulamalarının domates meyvesinde mikroorganizma sayısına etkisi Şekil 4.1, 4.2 ve Şekil 4.3, 4.4de gösterilmiştir.
2941. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

lifepack®
meyve
uygulamaların
kombine
uygulama
parafin


41. SAYFA ICERIGI

Çizelge 4.9 ve 4.10da 3. denemenin sonuçları verilmiştir. Çizelge 4.9da meyvelerdeki toplam mikroorganizma popülasyonunun 1,6×106 ve 1,3×106 cfudan, timolün 0,35 ve 0,5 g/7 parafin dozları ile sırasıyla 7,1×104 ve 1,2×104 cfuya, ögenolün 250 ve 350 l/7g parafin dozları ile de sırasıyla 6,3×104 ve 1,1×104 cfuya düşürüldüğü belirlenmiş olup bu uygulamaların istatistiksel olarak aynı grupta yer aldıkları belirlenmiştir. Aynı çizelgede fungus popülasyonunu engellemede ise timol 0,5 g/7g parafin dozu ile ögenolün 250, 350 l/7g parafin dozlarının istatistiksel olarak aynı etkinlikte oldukları saptanmıştır. Aynı denemede meyve yüzeyindeki bakteri sayısını engelleme açısından, timolün 0,35, 0,5 g/7g parafin ve ögenolün 250, 350 l/7g parafin dozlarında diğer tüm uygulama ve kontrol grubuna [(-), (+)] göre istatistiksel olarak daha fazla etki belirlenmiştir.
Çizelge 4.10daki sonuçlar incelendiğinde ise kontrol grubunda [(-), (+)] sırasıyla 1,9×106 ve 1,7×106 cfu olarak belirlenen meyvedeki toplam mikroorganizma sayısını timolün 0,35, 0,5 g/7g parafin dozlarının sırası ile 3,6×105 ve 9,5×104 cfuya, ögenolün 250, 350 l/7g parafin dozlarının ise sırasr ile 3,0×105 ve 6,5×104 cfuya düşürdüğü belirlenmiş olup bu uygulamaların etkinliklerinde istatistiksel bir farklılık bulunmamıştır. Uygulama yapılan meyvelerdeki toplam fungus ve bakteri popülasyonunun engellenmesinde ise en etkili dozların timol 0,5 g/7g parafin ve ögenol 350 l/7g olduğu belirlenmiş ve bu uygulamaların aynı istatiksel grupta yer aldıkları belirlenmiştir.
Lifepack Class ve Etb MAPlar ile kombine edilen timol ve ögenol uygulamalarının domates meyvesinde mikroorganizma sayısına etkisi Şekil 4.1, 4.2 ve Şekil 4.3, 4.4de gösterilmiştir.
29

İlgili Kaynaklar
single.php