Domatesin hasat sonrası hastalıklarına karşı kimyasal savaşıma alternatif olabilecek yöntemler üzerine araştırmalar

Çizelge 4.5. LifePack Class kodlu MAP ile kombine edilen timol ve ögenol uygulamalarının domates meyvelerindeki mikroorganizma sayısına etkileri (1. Deneme).

Meyve Mikroorganizma Sayısı (cfu)

Kontrol Parafinsiz (-)

Toplam Mikroorganizma (PDA)

Fungus (PDA-ANT)

8,1×105 a

1,6x105a

Bakteri (TSA)
9,9×105 a

Kontrol Parafinli (+)
Timol (g/7g parafin) 0,2 0,35 0,5 Ögenol (L/7g parafin) 150 250 350

7,9×105 a
3,4×105 b 6,7×104 bc 1,3×104 c
3,7×105 b 6,3×104 bc 1,0×104 c

1,6×105 a
1,1×105 bc 7,0×104 c 1,0×104 d
1,1 x105 bc 7,5 x104 c 9,5 x103 d

9,6×105 a
5,0×105 b 9,4×104 c 5,0×104 d
4,6 x105 b 8,8×104 cd 4,9×104 d

Deneme sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirilmesinde LSD testi p0.05 kullanılmıştır.

Çizelge 4.6. LifePack Etb kodlu MAP ile kombine edilen timol ve ögenol uygulamalarının domates meyvelerindeki mikroorganizma sayısına etkileri (1. Deneme).

Meyve Mikroorganizma Sayısı (cfu)

Kontrol Parafinsiz (-)

Toplam Mikroorganizma (PDA)

Fungus (PDA-ANT)

9,9×105 a

2,8×105 a

Bakteri (TSA)
9,0×105 a

Kontrol Parafinli (+)
Timol (g/7g parafin) 0,2 0,35 0,5 Ögenol (L/7g parafin) 150 250 350

9,7×105 a
7,7×105 b 2,4×105 c 8,4×104 de
7,3×105 b 2,1×105 c 7,8×104 e

2,7×105 a
2,0×105 b 1,2×105 c 8,0×104 c
2,1×104 b 1,4×105 c 8,3×104 c

8,8×105 ab
8,2×105 ab 3,3×105 c 9,0×104 d
7,8×105 b 2,5×105 c 8,5×104 d

Deneme sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirilmesinde LSD testi p0.05 kullanılmıştır.

3042. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

lifepack®
parafin
ögenol
timol
meyve
kombine


42. SAYFA ICERIGI

Çizelge 4.5. LifePack Class kodlu MAP ile kombine edilen timol ve ögenol uygulamalarının domates meyvelerindeki mikroorganizma sayısına etkileri (1. Deneme).

Meyve Mikroorganizma Sayısı (cfu)

Kontrol Parafinsiz (-)

Toplam Mikroorganizma (PDA)

Fungus (PDA-ANT)

8,1×105 a

1,6x105a

Bakteri (TSA)
9,9×105 a

Kontrol Parafinli (+)
Timol (g/7g parafin) 0,2 0,35 0,5 Ögenol (L/7g parafin) 150 250 350

7,9×105 a
3,4×105 b 6,7×104 bc 1,3×104 c
3,7×105 b 6,3×104 bc 1,0×104 c

1,6×105 a
1,1×105 bc 7,0×104 c 1,0×104 d
1,1 x105 bc 7,5 x104 c 9,5 x103 d

9,6×105 a
5,0×105 b 9,4×104 c 5,0×104 d
4,6 x105 b 8,8×104 cd 4,9×104 d

Deneme sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirilmesinde LSD testi p0.05 kullanılmıştır.

Çizelge 4.6. LifePack Etb kodlu MAP ile kombine edilen timol ve ögenol uygulamalarının domates meyvelerindeki mikroorganizma sayısına etkileri (1. Deneme).

Meyve Mikroorganizma Sayısı (cfu)

Kontrol Parafinsiz (-)

Toplam Mikroorganizma (PDA)

Fungus (PDA-ANT)

9,9×105 a

2,8×105 a

Bakteri (TSA)
9,0×105 a

Kontrol Parafinli (+)
Timol (g/7g parafin) 0,2 0,35 0,5 Ögenol (L/7g parafin) 150 250 350

9,7×105 a
7,7×105 b 2,4×105 c 8,4×104 de
7,3×105 b 2,1×105 c 7,8×104 e

2,7×105 a
2,0×105 b 1,2×105 c 8,0×104 c
2,1×104 b 1,4×105 c 8,3×104 c

8,8×105 ab
8,2×105 ab 3,3×105 c 9,0×104 d
7,8×105 b 2,5×105 c 8,5×104 d

Deneme sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirilmesinde LSD testi p0.05 kullanılmıştır.

30

İlgili Kaynaklar
single.php