Domatesin hasat sonrası hastalıklarına karşı kimyasal savaşıma alternatif olabilecek yöntemler üzerine araştırmalar

Çizelge 4.7. LifePack Class kodlu MAP ile kombine edilen timol ve ögenol uygulamalarının domates meyvelerindeki mikroorganizma sayısına etkileri (2. Deneme).

Meyve Mikroorganizma Sayısı (cfu)

Kontrol Parafinsiz (-)

Toplam Mikroorganizma (PDA)

Fungus (PDA-ANT)

7,2×105 a

2,1×105 a

Bakteri (TSA)
9,7×105 a

Kontrol Parafinli (+)
Timol (g/7g parafin) 0,2 0,35 0,5 Ögenol (L/7g parafin) 150 250 350

6,9×105 a
1,9 x105 b 7,1 x104 bc 8,1 x103 c
2,2 x105 b 7,6 x104 bc 7,8 x103 c

2,0x105a
1,6 x105 ab 6,5 x104 cd 9,0 x103 e
1,5 x105 ab 6,0 x104 de 9,5 x103 e

9,4×105 a
1,8 x105 b 5,3 x104 cd 8,4 x103 e
1,2 x105 bc 3,0×104 de 7,1 x103 e

Deneme sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirilmesinde LSD testi p0.05 kullanılmıştır.

Çizelge 4.8. LifePack Etb kodlu MAP ile kombine edilen timol ve ögenol uygulamalarının domates meyvelerindeki mikroorganizma sayısına etkileri (2. Deneme).

Meyve Mikroorganizma Sayısı (cfu)

Kontrol Parafinsiz (-)

Toplam Mikroorganizma (PDA)

Fungus (PDA-ANT)

9,5×105 a

2,7×105 a

Bakteri (TSA)
9,1×105 a

Kontrol Parafinli (+)
Timol (g/7g parafin) 0,2 0,35 0,5 Ögenol (L/7g parafin) 150 250 350

8,8×105 a
7,6×105 b 3,4×105 c 9,0×104 d
7,2×105 b 3,4×105 c 8,5×104 d

2,4×105 ab
2,0×105 bc 9,5×104 d 1,8×104 e
1,8 x105 c 8,2 x104 d 1,7 x104 e

8,6×105 a
7,4×105 b 3,1×105 d 8,5×104 e
6,7×105 c 2,3×105 d 7,9×104 e

Deneme sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirilmesinde LSD testi p0.05 kullanılmıştır.

3143. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

lifepack®
parafin
kontrol
ögenol
timol
meyve


43. SAYFA ICERIGI

Çizelge 4.7. LifePack Class kodlu MAP ile kombine edilen timol ve ögenol uygulamalarının domates meyvelerindeki mikroorganizma sayısına etkileri (2. Deneme).

Meyve Mikroorganizma Sayısı (cfu)

Kontrol Parafinsiz (-)

Toplam Mikroorganizma (PDA)

Fungus (PDA-ANT)

7,2×105 a

2,1×105 a

Bakteri (TSA)
9,7×105 a

Kontrol Parafinli (+)
Timol (g/7g parafin) 0,2 0,35 0,5 Ögenol (L/7g parafin) 150 250 350

6,9×105 a
1,9 x105 b 7,1 x104 bc 8,1 x103 c
2,2 x105 b 7,6 x104 bc 7,8 x103 c

2,0x105a
1,6 x105 ab 6,5 x104 cd 9,0 x103 e
1,5 x105 ab 6,0 x104 de 9,5 x103 e

9,4×105 a
1,8 x105 b 5,3 x104 cd 8,4 x103 e
1,2 x105 bc 3,0×104 de 7,1 x103 e

Deneme sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirilmesinde LSD testi p0.05 kullanılmıştır.

Çizelge 4.8. LifePack Etb kodlu MAP ile kombine edilen timol ve ögenol uygulamalarının domates meyvelerindeki mikroorganizma sayısına etkileri (2. Deneme).

Meyve Mikroorganizma Sayısı (cfu)

Kontrol Parafinsiz (-)

Toplam Mikroorganizma (PDA)

Fungus (PDA-ANT)

9,5×105 a

2,7×105 a

Bakteri (TSA)
9,1×105 a

Kontrol Parafinli (+)
Timol (g/7g parafin) 0,2 0,35 0,5 Ögenol (L/7g parafin) 150 250 350

8,8×105 a
7,6×105 b 3,4×105 c 9,0×104 d
7,2×105 b 3,4×105 c 8,5×104 d

2,4×105 ab
2,0×105 bc 9,5×104 d 1,8×104 e
1,8 x105 c 8,2 x104 d 1,7 x104 e

8,6×105 a
7,4×105 b 3,1×105 d 8,5×104 e
6,7×105 c 2,3×105 d 7,9×104 e

Deneme sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirilmesinde LSD testi p0.05 kullanılmıştır.

31

İlgili Kaynaklar
single.php