Domatesin hasat sonrası hastalıklarına karşı kimyasal savaşıma alternatif olabilecek yöntemler üzerine araştırmalar

Çizelge 4.9. LifePack Class kodlu MAP ile kombine edilen timol ve ögenol uygulamalarının domates meyvelerindeki mikroorganizma sayısına etkileri (3. Deneme).

Meyve Mikroorganizma Sayısı (cfu)

Kontrol Parafinsiz (-)

Toplam Mikroorganizma (PDA)

Fungus (PDA-ANT)

1,6×106 a

1,3×105 a

Bakteri (TSA)
1,1×106 a

Kontrol Parafinli (+)
Timol (g/7g parafin) 0,2 0,35 0,5 Ögenol (L/7g parafin) 150 250 350

1,3×106 a
5,9×105 b 7,0×104 cd 1,6×104 d
5,3×105 bc 6,8×104 cd 1,2×104 d

1,3×105 a
7,0×104 b 3,5×104 c 7,5×103 d
8,5×104 b 3,0×104 cd 6,0×103 d

1,4×106 a
6,0×105 b 9,6×104 bc 6,3×104 c
5,7×105 b 8,9×104 bc 5,8×104 c

Deneme sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirilmesinde LSD testi p0.05 kullanılmıştır.

Çizelge 4.10. LifePack Etb kodlu MAP ile kombine edilen timol ve ögenol uygulamalarının domates meyvelerindeki mikroorganizma sayısına etkileri (3. Deneme).

Meyve Mikroorganizma Sayısı (cfu)

Kontrol Parafinsiz (-)

Toplam Mikroorganizma (PDA)

Fungus (PDA-ANT)

1,9×106 a

2,5×105 a

Bakteri (TSA)
1,8×106 a

Kontrol Parafinli (+)
Timol (g/7g parafin) 0,2 0,35 0,5 Ögenol (L/7g parafin) 150 250 350

1,7 x106 a
8,1 x105 b 3,6 x105 bcd 9,5 x104 d
6,7 x105 bc 3,0 x105 cd 6,5 x104 d

1,0 x105 ab
7,1 x104 b 1,9 x104 c 7,5 x103 d
9,3 x104 ab 2,2 x104 c 6,3 x103 d

1,6 x106 a
6,5 x105 b 3,8 x105 c 8,5 x104 d
6,1 x105 b 3,9 x105 c 8,2 x104 d

Deneme sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirilmesinde LSD testi P0.05 kullanılmıştır.

3244. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

lifepack®
parafin
kontrol
ögenol
timol
meyve


44. SAYFA ICERIGI

Çizelge 4.9. LifePack Class kodlu MAP ile kombine edilen timol ve ögenol uygulamalarının domates meyvelerindeki mikroorganizma sayısına etkileri (3. Deneme).

Meyve Mikroorganizma Sayısı (cfu)

Kontrol Parafinsiz (-)

Toplam Mikroorganizma (PDA)

Fungus (PDA-ANT)

1,6×106 a

1,3×105 a

Bakteri (TSA)
1,1×106 a

Kontrol Parafinli (+)
Timol (g/7g parafin) 0,2 0,35 0,5 Ögenol (L/7g parafin) 150 250 350

1,3×106 a
5,9×105 b 7,0×104 cd 1,6×104 d
5,3×105 bc 6,8×104 cd 1,2×104 d

1,3×105 a
7,0×104 b 3,5×104 c 7,5×103 d
8,5×104 b 3,0×104 cd 6,0×103 d

1,4×106 a
6,0×105 b 9,6×104 bc 6,3×104 c
5,7×105 b 8,9×104 bc 5,8×104 c

Deneme sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirilmesinde LSD testi p0.05 kullanılmıştır.

Çizelge 4.10. LifePack Etb kodlu MAP ile kombine edilen timol ve ögenol uygulamalarının domates meyvelerindeki mikroorganizma sayısına etkileri (3. Deneme).

Meyve Mikroorganizma Sayısı (cfu)

Kontrol Parafinsiz (-)

Toplam Mikroorganizma (PDA)

Fungus (PDA-ANT)

1,9×106 a

2,5×105 a

Bakteri (TSA)
1,8×106 a

Kontrol Parafinli (+)
Timol (g/7g parafin) 0,2 0,35 0,5 Ögenol (L/7g parafin) 150 250 350

1,7 x106 a
8,1 x105 b 3,6 x105 bcd 9,5 x104 d
6,7 x105 bc 3,0 x105 cd 6,5 x104 d

1,0 x105 ab
7,1 x104 b 1,9 x104 c 7,5 x103 d
9,3 x104 ab 2,2 x104 c 6,3 x103 d

1,6 x106 a
6,5 x105 b 3,8 x105 c 8,5 x104 d
6,1 x105 b 3,9 x105 c 8,2 x104 d

Deneme sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirilmesinde LSD testi P0.05 kullanılmıştır.

32

İlgili Kaynaklar
single.php