Domatesin hasat sonrası hastalıklarına karşı kimyasal savaşıma alternatif olabilecek yöntemler üzerine araştırmalar

4.4. Muhafaza Sonrasında Timol ve Ögenolün Meyve Çürümesi ve Fitotoksisite Üzerine Etkisi Deneme kapsamında 11Cde 14 gün boyunca muhafaza edilen domates meyvelerinde muhafazanın hemen sonunda çürük meyve ve fitotoksisite yüzdesi değerlendirilmiş, timol ve ögenolün doz artışlarına paralel olarak meyve çürümesini azaltmada etkili oldukları saptanmıştır. Ancak, tüm timol uygulamalarında doz artışına paralel olarak meyvelerde fitotoksisite artışı gözlenir iken ögenol uygulamalarında ise fitotoksisiteye rastlanmamıştır (Şekil 4.5).
Şekil 4.5. Timol uygulaması yapılmış meyvelerdeki fitotoksisite belirtileri Meyvede muhafaza sonrası yapılan meyve çürüme analizlerinde Lifepack Class kodlu MAPlar ile kombine edilen uygulama meyvelerinde görülen çürüme yüzdesi, Lifepack Etb MAPlar ile kombine edilenlere oranla daha az olduğu saptanmıştır (Çizelge 4.11, 4.12, 4.13). Çizelge 4.11de yürütülen birinci denemenin sonuçları incelendiğinde istatistiki olarak kontrol [(-) ve (+)] grubundaki meyvelerde çürük meyve yüzdesi sırasıyla %61,5, 58,6 iken, timol 0,35, 0,5 g/7g parafin ve ögenol 350 l/7g parafin uygulamalarında bu oranın sırasıyla, %22,3 17,8 ve 12,9a düştüğü görülmüştür. Ancak, timol 0,35 ve 0,5
3547. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

timol
meyve
ögenol
uygulama
lifepack®
kombine


47. SAYFA ICERIGI

4.4. Muhafaza Sonrasında Timol ve Ögenolün Meyve Çürümesi ve Fitotoksisite Üzerine Etkisi Deneme kapsamında 11Cde 14 gün boyunca muhafaza edilen domates meyvelerinde muhafazanın hemen sonunda çürük meyve ve fitotoksisite yüzdesi değerlendirilmiş, timol ve ögenolün doz artışlarına paralel olarak meyve çürümesini azaltmada etkili oldukları saptanmıştır. Ancak, tüm timol uygulamalarında doz artışına paralel olarak meyvelerde fitotoksisite artışı gözlenir iken ögenol uygulamalarında ise fitotoksisiteye rastlanmamıştır (Şekil 4.5).
Şekil 4.5. Timol uygulaması yapılmış meyvelerdeki fitotoksisite belirtileri Meyvede muhafaza sonrası yapılan meyve çürüme analizlerinde Lifepack Class kodlu MAPlar ile kombine edilen uygulama meyvelerinde görülen çürüme yüzdesi, Lifepack Etb MAPlar ile kombine edilenlere oranla daha az olduğu saptanmıştır (Çizelge 4.11, 4.12, 4.13). Çizelge 4.11de yürütülen birinci denemenin sonuçları incelendiğinde istatistiki olarak kontrol [(-) ve (+)] grubundaki meyvelerde çürük meyve yüzdesi sırasıyla %61,5, 58,6 iken, timol 0,35, 0,5 g/7g parafin ve ögenol 350 l/7g parafin uygulamalarında bu oranın sırasıyla, %22,3 17,8 ve 12,9a düştüğü görülmüştür. Ancak, timol 0,35 ve 0,5
35

İlgili Kaynaklar
single.php