Domatesin hasat sonrası hastalıklarına karşı kimyasal savaşıma alternatif olabilecek yöntemler üzerine araştırmalar

g/7g parafin dozunun kullanıldığı uygulamalarda meyvelerde sırası ile %38,9 ve 55,9 oranında fitotoksisite tespit edilmiştir.
Birinci denemenin LifePack Etb kodlu MAP ile kombine edilerek yapılan timol ve ögenol uygulamalarında, kontrol grubu [(-), (+)] meyvelerinde çürüme yüzdesi sırasıyla %79,6 ve 75,7 olarak belirlenir iken, bu oran timol 0,35 g/7g parafin dozu ile % 42,6ya, timol 0,5 g/7g parafin dozu ile %32,1e ve son olarak ögenolün 350 l/7g dozu ile de %34,6ya düşürüldüğü saptanmıştır. Bu uygulamaların istatistiksel olarak meyve çürümesini engellemede aynı etkiye sahip oldukları bulunmuştur. Ancak, timol 0,35 ve 0,5 g/7g parafin uygulamalarında sırasıyla meyvelerin % 38,7si ve 62,4ünde fitotoksisite saptanmıştır (Çizelge 4.11).
İkinci denemede LifePack Class kodlu MAP ile kombine edilen timol ve ögenol uygulamalarında meyvedeki çürüme yüzdesinin engellenmesi açısından kontrol grubuna [(-), (+)] göre istatistiksel olarak en etkili uygulamaların timolün 0,35 ve 0,5 g/7g parafin ve ögenolün 250 ve 350 l/7g parafin dozlarının olduğu saptanmıştır. Ancak, timolün 0,35 ve 0,5 g/7g parafin dozlarının meyvede sırası ile %41,9 ve 71,8 oranlarında fitotoksisiteye neden olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.12).
Lifepack Etb MAPlar ile kombine edilen timol ve ögenol uygulamaları verilmiştir. Buna göre kontrol grubu [(-), (+)] meyvelerde sırası ile %86,1 ve 80,3 oranlarında çürüme belirlenirken, timolün 0,5 g/7g parafin, ögenolün 250 ve 350 l/7g parafin dozlarında çürüme yüzdesi sırası ile %32,9, 43,2 ve 30,1 oranlarında belirlenmiştir. Bu uygulamaların meyvede çürüme yüzdesini azaltmada aynı istatistiksel grupta yer aldıkları saptanmıştır. Bununla birlikte, timolün 0,5 g/7g parafin dozunun kullanıldığı uygulama meyvelerinde % 46,05 oranında fitotoksisiteye rastlanmıştır (Çizelge 4.12).
Çizelge 4.15de üçüncü denemenin sonuçları verilmiştir. Lifepack Class ile kombine edilen uygulamalarda kontrol grubu [(-) ve (+)] meyvelerde sırasıyla% 65,6 ve 65,2 oranlarında çürüme belirlenir iken, bu oran timol 0,5 g/7g parafin ve ögenol 350 l/7g parafin dozlarında sırası ile %21,5 ve 21,2ye indirilmiştir ve uygulamaların aynı
3648. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ögenol
uygulama
meyve
maplar
timol
kombine


48. SAYFA ICERIGI

g/7g parafin dozunun kullanıldığı uygulamalarda meyvelerde sırası ile %38,9 ve 55,9 oranında fitotoksisite tespit edilmiştir.
Birinci denemenin LifePack Etb kodlu MAP ile kombine edilerek yapılan timol ve ögenol uygulamalarında, kontrol grubu [(-), (+)] meyvelerinde çürüme yüzdesi sırasıyla %79,6 ve 75,7 olarak belirlenir iken, bu oran timol 0,35 g/7g parafin dozu ile % 42,6ya, timol 0,5 g/7g parafin dozu ile %32,1e ve son olarak ögenolün 350 l/7g dozu ile de %34,6ya düşürüldüğü saptanmıştır. Bu uygulamaların istatistiksel olarak meyve çürümesini engellemede aynı etkiye sahip oldukları bulunmuştur. Ancak, timol 0,35 ve 0,5 g/7g parafin uygulamalarında sırasıyla meyvelerin % 38,7si ve 62,4ünde fitotoksisite saptanmıştır (Çizelge 4.11).
İkinci denemede LifePack Class kodlu MAP ile kombine edilen timol ve ögenol uygulamalarında meyvedeki çürüme yüzdesinin engellenmesi açısından kontrol grubuna [(-), (+)] göre istatistiksel olarak en etkili uygulamaların timolün 0,35 ve 0,5 g/7g parafin ve ögenolün 250 ve 350 l/7g parafin dozlarının olduğu saptanmıştır. Ancak, timolün 0,35 ve 0,5 g/7g parafin dozlarının meyvede sırası ile %41,9 ve 71,8 oranlarında fitotoksisiteye neden olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.12).
Lifepack Etb MAPlar ile kombine edilen timol ve ögenol uygulamaları verilmiştir. Buna göre kontrol grubu [(-), (+)] meyvelerde sırası ile %86,1 ve 80,3 oranlarında çürüme belirlenirken, timolün 0,5 g/7g parafin, ögenolün 250 ve 350 l/7g parafin dozlarında çürüme yüzdesi sırası ile %32,9, 43,2 ve 30,1 oranlarında belirlenmiştir. Bu uygulamaların meyvede çürüme yüzdesini azaltmada aynı istatistiksel grupta yer aldıkları saptanmıştır. Bununla birlikte, timolün 0,5 g/7g parafin dozunun kullanıldığı uygulama meyvelerinde % 46,05 oranında fitotoksisiteye rastlanmıştır (Çizelge 4.12).
Çizelge 4.15de üçüncü denemenin sonuçları verilmiştir. Lifepack Class ile kombine edilen uygulamalarda kontrol grubu [(-) ve (+)] meyvelerde sırasıyla% 65,6 ve 65,2 oranlarında çürüme belirlenir iken, bu oran timol 0,5 g/7g parafin ve ögenol 350 l/7g parafin dozlarında sırası ile %21,5 ve 21,2ye indirilmiştir ve uygulamaların aynı
36

İlgili Kaynaklar
single.php