Domatesin hasat sonrası hastalıklarına karşı kimyasal savaşıma alternatif olabilecek yöntemler üzerine araştırmalar

istatistiksel grupta yer aldıkları belirlenmiştir. Ancak, timol 0,5 g/7g parafin dozu meyvelerin % 66,0sında fitotoksisite belirlenmiştir.
Üçüncü denemenin çizelge 4.15deki LifePack Etb ile yürütülen sonuçları değerlendirildiğinde meyvede görülen çürüme yüzdesini azaltmada en etkili dozların timol 0,35, 0,5 g/7g parafin ve ögenol 350 l/7g parafin olduğu belirlenmiştir. Buna göre kontrol grubundaki [(-), (+)] meyvelerde sırasıyla %70,7 ve 67,9unda çürüme tespit edilirken timol 0,35, 0,5 g/7g parafin ve ögenol 0,5 g/7g parafin dozlarında bu oran sırası ile %35,8 ve 26,9 ve 30,7ye indirilmiştir. Ancak, timol 0,35 ve 0,5 g/7g parafin uygulamalarında bulunan meyvelerin %42,1 ve 69,8inda fitotoksisite gözlenmiştir.

Lifepack Class ve Etb kodlu MAPlar ile kombine edilen timol ve ögenol uygulamalarının meyvedeki çürüme yüzdesine etkisi Şekil 4.6, 4.7 ve Şekil 4.7, 4.8 de gösterilmiştir.

Çizelge 4.11. LifePack Class ve Etb kodlu MAPlar ile kombine edilen timol ve ögenol uygulamalarının domates meyvelerindeki çürüme ve fitotoksisite yüzdesine etkisi (1.deneme).

Uygulamalar
Kontrol Parafinsiz (-) Parafinli (+) Timol (g/7g parafin) 0,2 0,35 0,5 Ögenol (L/7g parafin) 150 250 350

Lifepack Class

Çürük Meyve

Fitotoksisite

(%) (%)

61,5 a 58,6 a

0,0 d 0,0 d

38,4 bc 22,3 de 17,9 e

23,5 c 38,9 b 55,9 a

44,1 b 28,3 cd 12,9 e

0,0 d 0,0 d 0,0 d

Lifepack Etb

Çürük Meyve

Fitotoksisite

(%) (%)

79,6 a 75,7 ab

0,0 d 0,0 d

59,9 c 42,6 de 32,1 e

21,0 c 38,7 b 62,4 a

65,1 bc 47,5 d 34,6 e

0,0 d 0,0 d 0,0 d

Deneme sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirilmesinde LSD testi p0.05 kullanılmıştır.

3749. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

maplar
meyve
kombine
timol
ögenol
lifepack®


49. SAYFA ICERIGI

istatistiksel grupta yer aldıkları belirlenmiştir. Ancak, timol 0,5 g/7g parafin dozu meyvelerin % 66,0sında fitotoksisite belirlenmiştir.
Üçüncü denemenin çizelge 4.15deki LifePack Etb ile yürütülen sonuçları değerlendirildiğinde meyvede görülen çürüme yüzdesini azaltmada en etkili dozların timol 0,35, 0,5 g/7g parafin ve ögenol 350 l/7g parafin olduğu belirlenmiştir. Buna göre kontrol grubundaki [(-), (+)] meyvelerde sırasıyla %70,7 ve 67,9unda çürüme tespit edilirken timol 0,35, 0,5 g/7g parafin ve ögenol 0,5 g/7g parafin dozlarında bu oran sırası ile %35,8 ve 26,9 ve 30,7ye indirilmiştir. Ancak, timol 0,35 ve 0,5 g/7g parafin uygulamalarında bulunan meyvelerin %42,1 ve 69,8inda fitotoksisite gözlenmiştir.

Lifepack Class ve Etb kodlu MAPlar ile kombine edilen timol ve ögenol uygulamalarının meyvedeki çürüme yüzdesine etkisi Şekil 4.6, 4.7 ve Şekil 4.7, 4.8 de gösterilmiştir.

Çizelge 4.11. LifePack Class ve Etb kodlu MAPlar ile kombine edilen timol ve ögenol uygulamalarının domates meyvelerindeki çürüme ve fitotoksisite yüzdesine etkisi (1.deneme).

Uygulamalar
Kontrol Parafinsiz (-) Parafinli (+) Timol (g/7g parafin) 0,2 0,35 0,5 Ögenol (L/7g parafin) 150 250 350

Lifepack Class

Çürük Meyve

Fitotoksisite

(%) (%)

61,5 a 58,6 a

0,0 d 0,0 d

38,4 bc 22,3 de 17,9 e

23,5 c 38,9 b 55,9 a

44,1 b 28,3 cd 12,9 e

0,0 d 0,0 d 0,0 d

Lifepack Etb

Çürük Meyve

Fitotoksisite

(%) (%)

79,6 a 75,7 ab

0,0 d 0,0 d

59,9 c 42,6 de 32,1 e

21,0 c 38,7 b 62,4 a

65,1 bc 47,5 d 34,6 e

0,0 d 0,0 d 0,0 d

Deneme sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirilmesinde LSD testi p0.05 kullanılmıştır.

37

İlgili Kaynaklar
single.php