Domatesin hasat sonrası hastalıklarına karşı kimyasal savaşıma alternatif olabilecek yöntemler üzerine araştırmalar

ÖZET
Yüksek Lisans Tezi
DOMATESİN HASAT SONRASI HASTALIKLARINA KARŞI KİMYASAL SAVAŞIMA ALTERNATİF OLABİLECEK YÖNTEMLER ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
Ragıp ÖZKAN
Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı
Danışman: Prof. Dr. Özgür Akgün KARABULUT
Son zamanlarda hasat sonrası dönemde gerçekleşen ürün kayıplarının engellenmesi ve güvenilir ürünlerin insan tüketimine sunulması; gıda sektöründe artan rekabet koşulları ve tüketici hassasiyetleri nedeni ile büyük önem kazanmıştır. Bu çalışmada, genellikle güvenli olarak kabul edilen(GRAS) uçucu yağlar timol ve ögenolün farklı dozları, Lifepack Class ve Lifepack Etb kodlu modifiye atmosfer paketler (MAP) ile kombine edilerek domates meyvesinin hasat sonu hastalıklarını engellemek amacı ile uygulanmıştır. Domates meyveleri 11Cde 14 gün boyunca timol ve ögenol ile kombine edilmiş MAPlar içerisinde muhafaza edilmişlerdir. Muhafaza dönemi sonunda timol ve ögenol uygulamalarına maruz kalmış meyvelerin yüzeyindeki toplam mikroorganizma, fungus, bakteri popülasyonlarındaki değişim ve çürük meyve yüzdesi tespit edilmiştir. Bunun yanında denemenin 7. Gününde MAPlar içerisindeki timol ve ögenol oranları GC (Gaz kramotografisi) analizleri ile belirlenmiştir.Timol ve ögenol, doz artışına paralel olarak meyve yüzeyindeki toplam mikroorganizma, fungus, bakteri popülasyonu ve meyve çürüme yüzdesinde düşüşe neden olmuştur. Timolün 0,5 g/7g parafin dozu ve ögenolün 350 l/7g parafin uygulamaları, meyvelerde toplam mikroorganizma, fungus ve bakteri popülasyonunu azaltmada en etkili sonuçları verirken, meyve çürümesini engelleme açısından da aynı uygulamalar en etkili olmuştur. Ancak, tüm timol uygulamalarında doz artışına paralel olarak meyvelerde fitotoksisite gözlenmiştir. Ayrıca denemenin 7. ve 14. günlerinde MAP lar içerisindeki O2 ve CO2 ölçümleri yapılmış ve uygulamalarda genel olarak 7. günün sonunda paketlerdeki O2 (%)oranında düşüş ve CO2 (%) oranında artış olduğu tespit edilmiştir Sonuç olarak uçucu yağlar timol ve ögenolün MAP ile kombine edilerek uygulanmasının domates meyvelerinde hasat sonrası görülen hastalıkların engellenmesinde etkili oldukları bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Domates, hasat sonrası hastalıkları, uçucu yağlar, modifiye atmosfer paketleme(MAP), güvenli olarak kabul edilen maddeler (GRAS), timol, ögenol,
2011, viii+52 sayfa
i5. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ögenol
kombine
maplar
lifepack®
timol
meyve


5. SAYFA ICERIGI

ÖZET
Yüksek Lisans Tezi
DOMATESİN HASAT SONRASI HASTALIKLARINA KARŞI KİMYASAL SAVAŞIMA ALTERNATİF OLABİLECEK YÖNTEMLER ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
Ragıp ÖZKAN
Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı
Danışman: Prof. Dr. Özgür Akgün KARABULUT
Son zamanlarda hasat sonrası dönemde gerçekleşen ürün kayıplarının engellenmesi ve güvenilir ürünlerin insan tüketimine sunulması; gıda sektöründe artan rekabet koşulları ve tüketici hassasiyetleri nedeni ile büyük önem kazanmıştır. Bu çalışmada, genellikle güvenli olarak kabul edilen(GRAS) uçucu yağlar timol ve ögenolün farklı dozları, Lifepack Class ve Lifepack Etb kodlu modifiye atmosfer paketler (MAP) ile kombine edilerek domates meyvesinin hasat sonu hastalıklarını engellemek amacı ile uygulanmıştır. Domates meyveleri 11Cde 14 gün boyunca timol ve ögenol ile kombine edilmiş MAPlar içerisinde muhafaza edilmişlerdir. Muhafaza dönemi sonunda timol ve ögenol uygulamalarına maruz kalmış meyvelerin yüzeyindeki toplam mikroorganizma, fungus, bakteri popülasyonlarındaki değişim ve çürük meyve yüzdesi tespit edilmiştir. Bunun yanında denemenin 7. Gününde MAPlar içerisindeki timol ve ögenol oranları GC (Gaz kramotografisi) analizleri ile belirlenmiştir.Timol ve ögenol, doz artışına paralel olarak meyve yüzeyindeki toplam mikroorganizma, fungus, bakteri popülasyonu ve meyve çürüme yüzdesinde düşüşe neden olmuştur. Timolün 0,5 g/7g parafin dozu ve ögenolün 350 l/7g parafin uygulamaları, meyvelerde toplam mikroorganizma, fungus ve bakteri popülasyonunu azaltmada en etkili sonuçları verirken, meyve çürümesini engelleme açısından da aynı uygulamalar en etkili olmuştur. Ancak, tüm timol uygulamalarında doz artışına paralel olarak meyvelerde fitotoksisite gözlenmiştir. Ayrıca denemenin 7. ve 14. günlerinde MAP lar içerisindeki O2 ve CO2 ölçümleri yapılmış ve uygulamalarda genel olarak 7. günün sonunda paketlerdeki O2 (%)oranında düşüş ve CO2 (%) oranında artış olduğu tespit edilmiştir Sonuç olarak uçucu yağlar timol ve ögenolün MAP ile kombine edilerek uygulanmasının domates meyvelerinde hasat sonrası görülen hastalıkların engellenmesinde etkili oldukları bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Domates, hasat sonrası hastalıkları, uçucu yağlar, modifiye atmosfer paketleme(MAP), güvenli olarak kabul edilen maddeler (GRAS), timol, ögenol,
2011, viii+52 sayfa
i

İlgili Kaynaklar
single.php