Domatesin hasat sonrası hastalıklarına karşı kimyasal savaşıma alternatif olabilecek yöntemler üzerine araştırmalar

Çizelge 4.12. LifePack Class ve Etb kodlu MAPlar ile kombine edilen timol ve ögenol uygulamalarının domates meyvelerindeki çürüme ve fitotoksisite yüzdesine etkisi (2.deneme).

Uygulamalar
Kontrol Parafinsiz (-) Parafinli (+) Timol (g/7g parafin) 0,2 0,35 0,5 Ögenol (L/7g parafin) 150 250 350

Lifepack Class

Çürük Meyve

Fitotoksisite

(%) (%)

62,1 a 58,9 a

0,0 d 0,0 d

40,5 b 29,1 bcd 17,3 d

32,1 c 41,9 b 71,8 a

41,7 b 30,7 bc 16,5 d

0,0 d 0,0 d 0,0 d

Lifepack Etb

Çürük Meyve

Fitotoksisite

(%) (%)

86,1 a 80,3 a

0,0 d 0,0 d

59,3 b 46,7 cd 32,9 ef

26,2 c 34,1 b 46,1 a

56,1 bc 43,2 de 30,1 f

0,0 d 0,0 d 0,0 d

Deneme sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirilmesinde LSD testi p0.05 kullanılmıştır.

Çizelge 4.13. LifePack Class ve Etb kodlu MAPlar ile kombine edilen timol ve ögenol uygulamalarının domates meyvelerindeki çürüme ve fitotoksisite yüzdesine etkisi (3.deneme).

Uygulamalar
Kontrol Parafinsiz (-) Parafinli (+) Timol (g/7g parafin) 0,2 0,35 0,5 Ögenol (L/7g parafin) 150 250 350

Lifepack Class

Çürük Meyve

Fitotoksisite

(%) (%)

65,6 a 65,2 a

0,0 d 0,0 d

45,9 b 31,8 c 21,5 d

19,7 c 43,5 b 66,0 a

43,0 b 33,4 c 21,2 d

0,0 d 0,0 d 0,0d

Lifepack Etb

Çürük Meyve

Fitotoksisite

(%) (%)

70,7 a 67,9 a

0,0 d 0,0 d

50,0 b 35,8 cd 26,9 d

28,0 c 42,1 b 69,8 a

51,7 b 41,3 bc 30,7 cd

0,0 d 0,0 d 0,0 d

Deneme sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirilmesinde LSD testi p0.05 kullanılmıştır.

3850. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

lifepack®
ögenol
timol
edilen
meyve
kombine


50. SAYFA ICERIGI

Çizelge 4.12. LifePack Class ve Etb kodlu MAPlar ile kombine edilen timol ve ögenol uygulamalarının domates meyvelerindeki çürüme ve fitotoksisite yüzdesine etkisi (2.deneme).

Uygulamalar
Kontrol Parafinsiz (-) Parafinli (+) Timol (g/7g parafin) 0,2 0,35 0,5 Ögenol (L/7g parafin) 150 250 350

Lifepack Class

Çürük Meyve

Fitotoksisite

(%) (%)

62,1 a 58,9 a

0,0 d 0,0 d

40,5 b 29,1 bcd 17,3 d

32,1 c 41,9 b 71,8 a

41,7 b 30,7 bc 16,5 d

0,0 d 0,0 d 0,0 d

Lifepack Etb

Çürük Meyve

Fitotoksisite

(%) (%)

86,1 a 80,3 a

0,0 d 0,0 d

59,3 b 46,7 cd 32,9 ef

26,2 c 34,1 b 46,1 a

56,1 bc 43,2 de 30,1 f

0,0 d 0,0 d 0,0 d

Deneme sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirilmesinde LSD testi p0.05 kullanılmıştır.

Çizelge 4.13. LifePack Class ve Etb kodlu MAPlar ile kombine edilen timol ve ögenol uygulamalarının domates meyvelerindeki çürüme ve fitotoksisite yüzdesine etkisi (3.deneme).

Uygulamalar
Kontrol Parafinsiz (-) Parafinli (+) Timol (g/7g parafin) 0,2 0,35 0,5 Ögenol (L/7g parafin) 150 250 350

Lifepack Class

Çürük Meyve

Fitotoksisite

(%) (%)

65,6 a 65,2 a

0,0 d 0,0 d

45,9 b 31,8 c 21,5 d

19,7 c 43,5 b 66,0 a

43,0 b 33,4 c 21,2 d

0,0 d 0,0 d 0,0d

Lifepack Etb

Çürük Meyve

Fitotoksisite

(%) (%)

70,7 a 67,9 a

0,0 d 0,0 d

50,0 b 35,8 cd 26,9 d

28,0 c 42,1 b 69,8 a

51,7 b 41,3 bc 30,7 cd

0,0 d 0,0 d 0,0 d

Deneme sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirilmesinde LSD testi p0.05 kullanılmıştır.

38

İlgili Kaynaklar
single.php