Domatesin hasat sonrası hastalıklarına karşı kimyasal savaşıma alternatif olabilecek yöntemler üzerine araştırmalar

Royal çeşidi sofralık üzümleri ögenol veya timol ile zenginleştirilmiş MAP ortamında depolamışlar ve timol uygulanan meyvelerde fitotoksik etkiye neden olmadığını belirlemişlerdir. Bu durumun yapılan çalışmalardaki deneme yöntemlerinde timol ihtiva eden materyalin, meyvelere temas etmeyecek şekilde MAP içerisine yerleştirilmesi ile elde edildiği düşünülmektedir. Bu tez kapsamında da meyveler ile uçucu yağ içeren kurutma kağıtlarının arasına kağıt havlular yerleştirilmiş ve muhtemelen meyvelerde görülebilecek daha şiddetli fitotoksik etkinin önüne geçilmiştir ancak tamamen engellenememiştir. Sonuç olarak timolün meyveler ile temasının daha fazla engellenerek ve/veya daha düşük dozları ile çalışılarak fitotoksik etkisinin tamamen engellenebileceği düşünülmektedir.
Bu tez kapsamında yapılan çalışmalarda Lifepack Class ile kombine edilen timol ve ögenol dozlarının kullanıldığı uygulamaların domates meyvelerinde epifitik mikroorganizma ve meyve çürüme yüzdesini engelleme açısından Lifepack Etb ile kombine edilen uygulamalara göre daha etkili olduğu saptanmıştır. Aynı durum hiçbir uygulama yapılmamış parafinsiz (-) veya parafinli (+) kontrol grubu meyvelerde de belirlenmiştir (Çizelge 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13). Domates için özel olarak üretilmiş Lifepack Class ve Lifepack Etb MAPlarının farklı polimerlerden üretilmesi dolayısı ile farklı gaz geçirgenliklerine ve nem tutma kapasitelerine sahip olmaları, hasat sonrası patojenlerin meyve yüzeyinde gelişimini ve meyveyi enfekte etme derecelerinde de farklılıklara neden olduğu düşünülmektedir.
Çalışmamızdan elde edilen sonuçlara göre domates meyvesinde timol veya ögenol ile zenginleştirilmiş MAP ortamında depolanarak yapılan uygulamaların tümünün meyve yüzeyindeki toplam mikroorganizma, fungus, bakteri popülasyonunu azaltılmış ve meyvedeki çürümeler önemli ölçüde engellenmiştir. Sonuç olarak uçucu yağlar, timol ve ögenolün MAP teknolojisi ile birlikte kullanımının domates meyvesinin hasat sonrası hastalıklarını engellemede etkili olduğu bulunmuştur.
Bu sonuçların ışığı altında ülkemiz ekonomisi için çok önemli olan domatesin, hasat sonrası hastalıklarını engellemede gösterdiği başarının gelecek açısından ümit verici olduğunu düşünmekteyiz. Gelecekte yürüteceğimiz araştırmalar ile bu uçucu yağların
4456. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kombine
ögenol
timol
meyve
lifepack®
uygulamaların


56. SAYFA ICERIGI

Royal çeşidi sofralık üzümleri ögenol veya timol ile zenginleştirilmiş MAP ortamında depolamışlar ve timol uygulanan meyvelerde fitotoksik etkiye neden olmadığını belirlemişlerdir. Bu durumun yapılan çalışmalardaki deneme yöntemlerinde timol ihtiva eden materyalin, meyvelere temas etmeyecek şekilde MAP içerisine yerleştirilmesi ile elde edildiği düşünülmektedir. Bu tez kapsamında da meyveler ile uçucu yağ içeren kurutma kağıtlarının arasına kağıt havlular yerleştirilmiş ve muhtemelen meyvelerde görülebilecek daha şiddetli fitotoksik etkinin önüne geçilmiştir ancak tamamen engellenememiştir. Sonuç olarak timolün meyveler ile temasının daha fazla engellenerek ve/veya daha düşük dozları ile çalışılarak fitotoksik etkisinin tamamen engellenebileceği düşünülmektedir.
Bu tez kapsamında yapılan çalışmalarda Lifepack Class ile kombine edilen timol ve ögenol dozlarının kullanıldığı uygulamaların domates meyvelerinde epifitik mikroorganizma ve meyve çürüme yüzdesini engelleme açısından Lifepack Etb ile kombine edilen uygulamalara göre daha etkili olduğu saptanmıştır. Aynı durum hiçbir uygulama yapılmamış parafinsiz (-) veya parafinli (+) kontrol grubu meyvelerde de belirlenmiştir (Çizelge 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13). Domates için özel olarak üretilmiş Lifepack Class ve Lifepack Etb MAPlarının farklı polimerlerden üretilmesi dolayısı ile farklı gaz geçirgenliklerine ve nem tutma kapasitelerine sahip olmaları, hasat sonrası patojenlerin meyve yüzeyinde gelişimini ve meyveyi enfekte etme derecelerinde de farklılıklara neden olduğu düşünülmektedir.
Çalışmamızdan elde edilen sonuçlara göre domates meyvesinde timol veya ögenol ile zenginleştirilmiş MAP ortamında depolanarak yapılan uygulamaların tümünün meyve yüzeyindeki toplam mikroorganizma, fungus, bakteri popülasyonunu azaltılmış ve meyvedeki çürümeler önemli ölçüde engellenmiştir. Sonuç olarak uçucu yağlar, timol ve ögenolün MAP teknolojisi ile birlikte kullanımının domates meyvesinin hasat sonrası hastalıklarını engellemede etkili olduğu bulunmuştur.
Bu sonuçların ışığı altında ülkemiz ekonomisi için çok önemli olan domatesin, hasat sonrası hastalıklarını engellemede gösterdiği başarının gelecek açısından ümit verici olduğunu düşünmekteyiz. Gelecekte yürüteceğimiz araştırmalar ile bu uçucu yağların
44

İlgili Kaynaklar
single.php