Domatesin hasat sonrası hastalıklarına karşı kimyasal savaşıma alternatif olabilecek yöntemler üzerine araştırmalar

ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR Bu tez çalışmasının yürütülmesinde, bilgi ve tecrübeleriyle bana yol göstererek katkıda bulunan danışman hocam Sayın Prof. Dr. Özgür Akgün KARABULUTa ve Sayın Öğr. Gör. Dr. Kadir İLHANa çok teşekkür ederim.Tez yapım ve yazım aşamasında yardımını gördüğüm Arş. Gör. Canan VARDARa Zir. Yük. Müh. Burcu YAVUZa ve Zir. Müh. Cem YALÇINa teşekkür ederim. Ayrıca üniversite eğitimim süresince maddi ve manevi desteğini gördüğüm ve çalışmalarım süresince de sabır ve ilgisini sürekli yanımda hissettiğim aileme sonsuz şükranlarımı sunarım.
iii7. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Etlik piliçlerin beslenmesinde büyüme uyarıcı olarak kullanımı önerilen farklı timol ve karvakrol kaynaklarının biyoetkinliklerinin karşılaştırlması - Sayfa 5
TEŞEKKÜR Lisans ve Yüksek Lisans eğitimim döneminde sürekli bana destek olan, tez konumun belirlenmesi, yürütülmesi ve yazımı aşamasındaki yardım ve desteklerinden dolayı danışman hocam, Prof. Dr. Hasan Rüştü KUTLU’ya sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bölüm olanaklarının kullanılmasında yardımlarını gördüğüm Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat GÖRGÜLÜ’ye, katkı ve yardımlarından dolayı Sayın Doç...
Biberde farklı tuz konsantrasyonlarının bazı fizyolojik parametreler ile mineral madde içeriği üzerine etkileri - Sayfa 7
TEŞEKKÜR Tez konumu seçip, yürütülmesini sağlayan ve çalışmalarım boyunca büyük desteğini gördüğüm sayın Prof. Dr. A. Yıldız PAKYÜREK’e, sayın Prof. Dr. Cengiz KAYA’ya, Arş. Gör. Selçuk SÖYLEMEZ’e, Arş. Gör. Kaan ERDEN’e, Arş. Gör. Mehmet KÖTEN’e, eşim Zir. Yük. Müh İsmail RASTGELDİ’ye, Zir. Yük. Müh. Şehnaz ÇAKAR’a, Zir. Yük. Müh. Orhan USLUER’e, Zir Müh. Ufuk RASTGELDİ’ye ve Hasan GARİP’ e yard...
Peroksit düzeyi farklı yağ içeren rasyonlara likopen katkısının etlik piliçlerde büyüme performansı, kan metabolitleri ve karkas ölçütleri üzerine etkileri - Sayfa 5
TEŞEKKÜR Bu çalışmanın oluşumunda bana yol gösteren, yüksek lisans öğrenimim süresince desteğini ve yardımlarını esirgemeyen, tez danışmanım ve kıymetli hocam Sayın Doç. Dr. Ladine ÇELİK’e, araştırmanın yapılması sırasında Zootekni Anabilim Dalı olanaklarını sunan Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Murat GÖRGÜLÜ’ye, yüksek lisans öğrenimim süresince desteğini ve yardımlarını esirgemeyen ve tezimin yür...

7. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

teşekkür
prof
sayın
ederim
gördüğüm
hocam


7. SAYFA ICERIGI

ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR Bu tez çalışmasının yürütülmesinde, bilgi ve tecrübeleriyle bana yol göstererek katkıda bulunan danışman hocam Sayın Prof. Dr. Özgür Akgün KARABULUTa ve Sayın Öğr. Gör. Dr. Kadir İLHANa çok teşekkür ederim.Tez yapım ve yazım aşamasında yardımını gördüğüm Arş. Gör. Canan VARDARa Zir. Yük. Müh. Burcu YAVUZa ve Zir. Müh. Cem YALÇINa teşekkür ederim. Ayrıca üniversite eğitimim süresince maddi ve manevi desteğini gördüğüm ve çalışmalarım süresince de sabır ve ilgisini sürekli yanımda hissettiğim aileme sonsuz şükranlarımı sunarım.
iii

İlgili Kaynaklar
single.php