Domatesin hasat sonrası hastalıklarına karşı kimyasal savaşıma alternatif olabilecek yöntemler üzerine araştırmalar

İÇİNDEKİLER

Sayfa

ÖZET .i
ABSTRACT.ii ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR .ii SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ .vi ŞEKİLLER DİZİNİ.vii ÇİZELGELER DİZİNİ .viii 1. GİRİŞ . 1 2. KAYNAK ARAŞTIRMASI . 5 3. MATERYAL VE YÖNTEM . 17
3.1. Materyal . 17 3.1.1. Araştırma Alanı. 17
3.1.2. Meyve Materyali . 17 3.1.3. Araştırmada Kullanılan Kimyasal Maddeler . 18 3.1.4. Araştırmada Kullanılan Paketleme Materyalleri. 18 3.1.5. Araştırmada Kullanılan Besi Yerleri. 18 3.2. Yöntem. 18 3.2.1. Meyve Materyalinin Uygulamaya Hazırlanması . 18 3.2.2. Uçucu Yağların Meyve Materyaline Uygulanması . 19
3.2.3. Gaz Kompozisyonu. 22 3.2.4. Muhafaza Sürecinde MAPlar İçerisindeki Uçucu Yağ Oranlarının Belirlenmesi . 22 3.2.5. Uygulamaların Etkilerinin Belirlenmesi ve İstatistiksel Değerlendirmeler . 23
4. BULGULAR. 24 4.1. Modifiye Atmosfer Paketler (MAP) İçerisindeki Gaz Kompozisyonu . 24 4.2. Modifiye Atmosfer Paketler İçerisindeki Timol ve Ögenol Oranlarının Belirlenmesi . 26 4.3. Uygulamaların Meyve Yüzeyindeki Mikroorganizma Sayısına Etkisi . 27 4.4. Muhafaza Sonrasında Timol ve Ögenolün Meyve Çürümesi ve Fitotoksisite Üzerine Etkisi.35 5. TARTIŞMA VE SONUÇ . 41

iv8. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

meyve
ögenol
timol
muhafaza
maplar
uygulamaların


8. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER

Sayfa

ÖZET .i
ABSTRACT.ii ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR .ii SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ .vi ŞEKİLLER DİZİNİ.vii ÇİZELGELER DİZİNİ .viii 1. GİRİŞ . 1 2. KAYNAK ARAŞTIRMASI . 5 3. MATERYAL VE YÖNTEM . 17
3.1. Materyal . 17 3.1.1. Araştırma Alanı. 17
3.1.2. Meyve Materyali . 17 3.1.3. Araştırmada Kullanılan Kimyasal Maddeler . 18 3.1.4. Araştırmada Kullanılan Paketleme Materyalleri. 18 3.1.5. Araştırmada Kullanılan Besi Yerleri. 18 3.2. Yöntem. 18 3.2.1. Meyve Materyalinin Uygulamaya Hazırlanması . 18 3.2.2. Uçucu Yağların Meyve Materyaline Uygulanması . 19
3.2.3. Gaz Kompozisyonu. 22 3.2.4. Muhafaza Sürecinde MAPlar İçerisindeki Uçucu Yağ Oranlarının Belirlenmesi . 22 3.2.5. Uygulamaların Etkilerinin Belirlenmesi ve İstatistiksel Değerlendirmeler . 23
4. BULGULAR. 24 4.1. Modifiye Atmosfer Paketler (MAP) İçerisindeki Gaz Kompozisyonu . 24 4.2. Modifiye Atmosfer Paketler İçerisindeki Timol ve Ögenol Oranlarının Belirlenmesi . 26 4.3. Uygulamaların Meyve Yüzeyindeki Mikroorganizma Sayısına Etkisi . 27 4.4. Muhafaza Sonrasında Timol ve Ögenolün Meyve Çürümesi ve Fitotoksisite Üzerine Etkisi.35 5. TARTIŞMA VE SONUÇ . 41

iv

İlgili Kaynaklar
single.php